Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер22.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2010/4ND/06_2010/313_10.doc
П Р О Т О К О Л
30.06.2010 година град Карлово

КАРЛОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД І V наказателен състав

на тридесети юни две хиляди и десета година

в публично съдебно заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕДАЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. М.Б.

2. Т.Б.

Секретар: К.Б.

Прокурор: Петя Радева

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

ЧНД № 313 по описа за 2010 година

На именното повикване в 13:34 ч. се явиха:

ОТКРИ СЕ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ.

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КАРЛОВО – уведомена, явява се прокурор Петя Радева.

ОСЪДЕНИЯТ Г.В.Р., редовно призован, не се явява.

От осъдения Г.В.Р. е постъпила молба, с която излага причини за неявяване, че на същата дата и час е призован като осъдено лице по ЧНД № 317/2010 на РС Тетевен, което е с предмет кумулиране на наказанията, спрямо постановени присъди, като към молбата е приложена призовка, разпореждане за насрочване по ЧНД № 317/2010 г. за 30.06.2010 г. от 10:00 ч. на Тетевенски РС и предложение от Районна прокуратура Тетевен за групиране на присъди на осъденото лице.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Да не се дава ход на делото, тъй като видно от молбата на осъдения Г.Р. спрямо същия е посочено друго дело за групиране на наказания пред РС Тетевен.

Съдът след съвещание намира следното:

Производството е по реда на чл. 306, ал.1, т.1 от НПК. Образувано е по предложение на ОЗ „ИН” сектор „Пробация” – гр. Пловдив, за кумулиране на наказанията на осъдения Г.В.Р. наложени му по постановените срещу него и влезли в сила присъди.

Съгласно нормата на чл. 39, ал.1 от НПК когато следва да се определя едно общо наказание за които има влезли в сила присъди на различни съдилища, компетентен да разгледа делото е съдът, който е постановил последната влязла в сила присъда. Видно от изисканата от съдът и приложена по делото справка за съдимост на осъдения Г.В.Р. има 7 осъждания, като последната присъда № 36/15.05.2010 година, е влязла в сила на 31.05.2010 година по НОХД № 28/2010 година на Дряновски РС. С оглед правилото на чл. 39, ал.1 от НПК компетентен да разгледа делото не е Карловски районен съд, а Дряновски районен съд, тъй като последната присъда е постановена от РС Дряново. Още повече, че видно от докладваната молба от осъдения Г.В.Р. и приложенията към нея, че с днешна дата има насрочено такова дело със същия предмет пред РС Тетевен от който съд има също последващо осъждане след последната присъда постановена от РС - Карлово. Предвид изложените съображения и като намери на първо място, че РС Карлово не е компетентен да разгледа делото и на второ място има образувано дело пред РС Тетевен със същия предмет, касаещо кумулиране на наказанията на осъдения Г.В.Р. съдът намира, че образуваното пред РС Карлово, частно наказателно дело следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 313/2010 година по описа на Районен съд Карлово, на ІV н.с.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес, пред Окръжен съд Пловдив.

ПРОТОКОЛЪТ СЕ ИЗГОТВИ В С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИ В 13:44 ч.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.

СЕКРЕТАР:


К.Б.


Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом