Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
ИмеПрограма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Дата на преобразуване21.01.2013
Размер293.35 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.teacher.bg/Documents/000036595/BGBG/Sravnitelen analiz_zakl sresta Romania 052012.docПрограма „Учене през целия живот”, секторна програма ГРЮНДВИГ Партньорства за познание

Проект: „Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии” - № LLP-2010-GRU-LP-01


Сравнителен анализ:България, Румъния, Германия, Унгария

Окончателни резултати от попълнените въпросници, представени на

заключителната среща в Румъния – 18.05.2012 г.


Сравнителния анализ обхваща 400 попълнени въпросници от 4 –те страни, участнички в проекта.


Изходни данни:


Въпрос:

България

Германия

Румъния

Унгария

Процент на

запитаните от мъжки пол

48,5%

65%

48,5%

52,4%

Възраст

37 % > 18

12 % 13-18

27 % 07-12

22% 0-6

1 % > 18

45 % 13-18

42 % 07-12

11 % 0-6

37 % > 18

32 % 13-18

16 % 07-12

14 % 0-6

0 % > 18

15 % 13-18

61 % 07-12

23 % 0-6

Форма на обучение

44 % – друга училищна форма

16 % осн. Училище

15 % СОУ

10 % гимназия

14 % - Проф. гимназия


52 % - Realschule

30 % Gymnasium

10 % Gesamtschule

4 % Hauptschule

2 % - др.училищна форма26 % - Oberschule

27 % - Hauptschule

17,9 % – Gymnasium

3 5 Gesamtschule


82 % Berufsschule

15 5 – sonstige SF

2 % GymnasiumI. Използване на новите медии:

Моето дете има достъп до...

България

Германия

Румъния

Унгария

телевизор

87 %

84%

91 %

64 %

игрална конзола

8%

52%

26%

12 %

компютър (без интернет)

6%

8%

11%

64 %

компютър с интернет достъп

83%

82%

84%

17 %


В стаята на детето Ви?
България

Германия

Румъния

Унгария

телевизор

65 %

34%

71 %

53 %

игрална конзола

9%

27%

20%

13 %

компютър (без интернет)

6%

9%

6%

38 %

компютър с интернет достъп

65%

44,8%

67%

14 %


II. Продължителност на ползване на медиите


Моля преценете колко часа дневно Вашето дете ползва електронни медии


телевизор

България

Германия

Румъния

Унгария

въобще не

2 %

11%

4 %

0 %

по-малко от 1 ч.

16%

41%

21%

13 %

1-2 часа

33%

30%

38%

53 %

2-5 часа

35%

12%

30%

34 %

5 часа и повече

8 %

2 %

4 %

0 %
игрална конзола

България

Германия

Румъния

Унгария

въобще не

60 %

52%

36 %

83 %

по-малко от 1 ч.

16%

28,4%

24%

0 %

1-2 часа

10%

6,8 %

21%

15 %

2-5 часа

6%

5%

16%

3 %

5 часа и повече

6 %

2 %

3 %

0 %

компютър (offline)

България

Германия

Румъния

Унгария

въобще не

32 %

33%

30 %

32 %

по-малко от 1 ч.

21%

18%

28%

23 %

1-2 часа

24%

6,1%

19%

37 %

2-5 часа

16%

3 %

13%

8 %

5 часа и повече

6 %

2 %

5,8 %

0 %
компютър (online)

България

Германия

Румъния

Унгария

въобще не

5 %

15%

5 %

24 %

по-малко от 1 ч.

12%

35%

14%

14 %

1-2 часа

21%

17%

22%

24 %

2-4 часа

39%

21%

40%

38 %

5 часа и повече

23 %

8 %

17 %

0 %


Когато детето Ви ползва компютъра (online или offline), с какво точно се занимава? (Може да посочите няколко отговора)

България

Германия

Румъния

Унгария

образователни игри

34 %

26%

32 %

15 %

офис приложения

19%

34%

33%

16 %

компютърни видеоигри(offline)

26%

33%

14%

30 %

компютърни видеоигри (online)

38%

42%

37%

57 %

изпращане на съобщения

31 %

26 %

66 %

37 %

социални мрежи

49%

47%

63%

56 %

други

43%

36%

37%

4 %

не зная

2%

1 %

4%

2 %


Ако Вашето дете играе видео игри

(online или offline), знаете ли кои?

България

Германия

Румъния

Унгария

да

51,0 %

59,0%

51 %

57 %

не

49,0%

14,0%

35%

43 %


Ползва ли детето Ви компютърни или видео игри, които не са предназначени за неговата възраст?

България

Германия

Румъния

Унгария

да

13 %

26%

27 %

18 %

не

63%

58%

41%

62 %

Не знам

24%

6,1%

32%

19 %


III. Медийно възпитание

Детето ми ползва електронни медии точно определено време

България

Германия

Румъния

Унгария

Напълно вярно

27 %

30%

18 %

8 %

Напълно невярно

16%

17%

13%

26 %
Детето ми настоява за повече медийно време

България

Германия

Румъния

Унгария

Напълно вярно

31 %

22%

12 %

7 %

Напълно невярно

23%

31%

24%

29 %
Стига се до конфликти у дома във връзка с ползването на електронни медии

България

Германия

Румъния

Унгария

Напълно вярно

16 %

19%

10 %

5 %

Напълно невярно

35%

34%

34%

41 %
Детето ми унива/се депресира, когато ограничавам времето за ползване на медиите

България

Германия

Румъния

Унгария

Напълно вярно

19 %

7%

7 %

1 %

Напълно невярно

22%

53%

45%

48 %
Детето ми става агресивно, когато ограничавам времето за ползване на медиите

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

9 %

13%

6 %

2 %

Напълно невярно

51%

57%

71%

35 %
Информиран съм за рисковете, които крие ползването на електронните медии

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

63 %

48%

34 %

16 %

Напълно невярно

7%

4,4%

2,6%

5 %
Зная към кого да се обърна в моята страна за консултация относно електронните медии

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

29 %

34%

24 %

18 %

Напълно невярно

38%

23%

37%

41 %
Детето ми се справя по добре с компютъра, отколкото аз

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

35 %

25%

39 %

38 %

Напълно невярно

43%

46%

26%

28 %


IV. Пренебрегване на задължения, контакти


Забелязвам, че детето ми пренебрегва другите занимания през свободното си време в полза на медиите

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

12 %

13%

3,8 %

12%

Напълно невярно

35%

49%

32%

10 %
Забелязвам, че детето ми занемарява подготовката за училище в полза на медиите

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

1 %

12%

2 %

2%

Напълно невярно

44%

49%

43%

47%
Забелязвам, че детето ми пренебрегва изпълнението на задълженията си в домакинството в полза на медиите

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

11%

13%

9 %

0%

Напълно невярно

36%

44%

29%

37%
Забелязвам, че детето ми пренебрегва контактите с приятелите си в полза на медиите

България

Германия

Румъния

Унгария


Напълно вярно

3%

8,2%

6 %

0%

Напълно невярно

50%

59%

47%

62%


V. Родители и подкрепа:

Необходима ли Ви е конкретна подкрепа относно възпитателните мерки, свързани с медиите?

България

Германия

Румъния

Унгария


да

42 %

36%

41 %

24 %

не

13%

54%

36%

57 %


Забележка: До 100 % - не знаят .


Ако е така, кои теми Ви вълнуват? (Може да посочите няколко отговора)

България

Германия

Румъния

Унгария


безопасен интернет

58 %

36%

43 %

18 %

медийна пристрастеност

37%

19%

20%

8 %

компютърни игри

22%

21%

13%

4 %

защита на данните

52%

24%

43%

16 %

възпитателни мерки, свързани с новите медии

39%

28%

24%

6 %

други

5%

4%

3%

4 %
Каква подкрепа би Ви била от полза?

България

Германия

Румъния

Унгария


справочник със съвети

49 %

28%

33 %

19 %

оферти за превенция

17%

32%

32%

19 %

оферти за родители

29%

30%

26%

39 %

центрове за консултации

20%

10%

14%

12 %

не мога да определя точно

23%

10%

22%

9 %
Има ли сред Вашите приятели и съседи семейства, които се нуждаят от такава?

България

Германия

Румъния

Унгария


да

41 %

34%

26 %

12 %

не

16%

45%

31%

60 %

Не знам

42%

20%

41%

28 %
В каква степен е важно за Вас като родители да сте компетентни по въпросите, свързани с новите медии?

България

Германия

Румъния

Унгария


много важно

73 %

64%

54 %

43 %

изобщо не е важно

6%

5%

5%

2 %
Смятате ли, че политиците във Вашата страна обръщат достатъч-но внимание на проблемите, свър-зани с новите медии?

България

Германия

Румъния

Унгария


да

3 %

20%

30 %

19 %

не

92%

75%

66%

66 %

Не виждам никакви проблеми

3%

4%

13%

15 %


Родителите от четири различни страни казват:

Смятаме, че е важно да бъдем добре информирани за опасностите в ежедневието, свързани с новите медии (например, договорното право при интернет покупки). Считаме за задължение защитата на потребителите в тази област. Политиците би трябвало да предоставят повече финансови средства за тази цел."

В детските филми има много насилие и агресия."

Медиите определят начина на мислене. Това засяга прекалено личната сфера на всеки от нас (достойнството на човека). Това повече от хората не го осъзнават."

Да се спрат телевизионните програми с прекалено сексуално съдържание и насилие."

Медиите в Румъния губят контрол над себе си. На практика няма медии, а наемници за медийна работа, които, за съжаление, дезинформират и тровят, хората са до такава степен медийно зависими, че помощта за тях няма смисъл. Родителите са длъжни да отделят голямо внимание на възпитаването на децата си, тъй като в противен случай краят ще бъде лош.”

По-голяма информираност на обществеността относно проблемите, свързани с тези медии, и ангажираност на политиците."


Обобщение на отговорите за 4-те страни заедно:


Според възраст на децата и форми на обучение:

  • В Германия преобладават изследвани деца от гимназии и деца от 7 до 12 години

  • 1/3 от децата използват компютър онлайн 2-5 часа дневно

  • Над 10 % от изследваните деца в България и Румъния са интензивни ползватели (online)

  • От 14 до 49% (според страната) – родителите не знаят какво играят децата им в интернет

  • Средно около 10 % от всички деца показват проблематични реакции при ограничаване ползването на медиите (агресивно, унива, депресира се)

  • Почти половината от запитаните родители от всички страни имат нужда от подкрепа относно възпитателните мерки, свързани с медиите

  • Обучението за придобиване на компетентност по въпросите, свързани с новите медии, се оценява много високо

  • Родителите от всички страни са единодушни, че политиците не припознават все още проблема


Окончателните резултати са обработени от представители на координиращата организация по проекта – Фондация „Медийна и онлайн зависимост” и представени на работната среща в Тимишоара, Румъния през месец май 2012 год. Те обхващат попълнени въпросници от България, Германия, Румъния и Унгария.


П.Спасова – Координатор

ДП БГЦПО Плевен
Свързани:

Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconПрограма Обучение през целия живот, подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание

Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconОбратно
Екип от учители и ученици от Гимназия „ д-р Иван Панов”участва във втора официална работна среща по проект на Секторна програма „Леонардо...
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconСекторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
За всяка промяна на първоначално заложените дейности следва да се иска писмено разрешение от Център за развитие на човешките ресурси...
Програма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом