Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония
ИмеПрограма за обучение на пациенти с артериална хипертония
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер37.16 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.nsoplb.com/uploads/article_documents/obuchenie_ah_rezultati.doc
«ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ»

РЕЗУЛТАТИ. ОБСЪЖДАНЕ.

Д-р Л. Киров, Маг.фар. Д. Даскалова, Д-р Л. Чипилски


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) съвместно със ЗЕНТИВА осъществи проект за обучение сред пациентите с високо кръвно налягане. В проекта взеха участие 257 ОПЛ, които в рамките на 3 месеца обучиха 4710 пациенти.


Увод, мотиви.

България е една от страните с висока обща смъртност и много висок, нарастващ през последните години дял на смъртността от сърдечносъдови заболявания (ССЗ). През 2003 г. починалите от болести на органите на кръвообращението са 75678 или 67,6% от общата смъртност.Високата смъртност от ССЗ в България корелира с висока честота на Артериална хипертония (АХ). Във възрастовата група от 25 до 64 г. честотата на АХ у нас е 40,1%, като при тези над 45 г. е 50,3%. (Консенсус за моно - и комбинирана терапия на артериалната хипертония в България; Българска кардиология 2005). Фармакоикономическият анализ на проучването НОТ (Hypertension Optimal Treatment) показва, че 1,26 билиона евро от разходите на здравноосигурителните фондове в Европа могат да бъдат спестени, ако лечението на АХ е адекватно и се достигнат прицелните нива на кръвно налягане. Причините за лошия контрол на АХ са обект на много проучвания и анализи. Като най-чести са сочени лош къмплайанс от страна на пациента, недостатъчна активност на лекарите за постигане на прицелните стойности на АН, които се задоволяват с понижаване на кръвното налягане, без да се достигне до пълно нормализиране, икономически и административни бариери и др.


Цел на проекта.

Целта бе да се повиши информираността на пациентите за заболяването и да се осъзнаят значението на контрола на артериалното налягане, да се обясни ползата от антихипертензивното лечение, както и да се извърши проучване на степента и начина на придържане на пациентите към лечението на артериалната хипертония. Представяните на пациентите материали и беседа не съдържаха специфична информация за продукти. На пациентите бе предоставяна информация по въпроси, свързани с хипертоничната болест, като акцентът падна необходимостта от промяна в начина им на живот и на стриктното приемане на предписаната медикаментозна терапия. Сред материалите, които бяха разпространени сред участниците в дискусиите бяха образователна брошура за пациента „СЪВЕТИ КАК ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ И ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ЗДРАВЕТО СИ” и дневник за следене на кръвното налягане, които да помогнат за съдействието на пациентите към терапията и контрола на АН. Сред пациентите бе проведена анкета, която включваше въпроси за вида терапия-моно или комбинирана, редовността на приемане на терапията, времето на установяване на заболяването и стартиране на терапията и др.


Резултати

При 27 % от обхванатите в проекта пациенти АХ е диагностицирана във възрастовия интервал 50-55 години, а при 25% в интервала 55-60г. и 16 % - 60-65г. Немалка е и частта пациенти, при които диагностицирането и започването на медикаментозно лечение е стартирало преди 50 годишна възраст - 21%.

40 % от обхванатите в проекта пациенти са с АХ с давност над 3 години.

Най-голям е делът на пациенти, които постигат нормализиране на кръвното налягане с комбинирано лечение, което включва 2 медикамента. Това са 46 % от преминалите. Комбинация от 3 медикамента ползват 27 % от преминалите.

Комбинация от повече от 3 медикамента за нормализиране на кръвното налягане ползват само 4 % от преминалите, а с 1 медикамен контрол постигат само 21 % от преминалите.

46.24 % от преминалите са имали случаи да пропуснат приема на АХ терапия.

Само на 28 % от преминалите се е налагало да прекратят АХ терапия поради поява на странични ефекти.


Изводи и препоръки


Преобладаващата част пациенти с АХ (89 %) са в активна трудова или пред пенсионна възраст, което може да се свърже с по-голяма заетост и невъзможност да се посещава достатъчно често лекуващия лекар за контрол на състоянието, което е административен, затрудняващ лечението фактор.Този факт подчертава важността на обучението на пациентите с АХ в правилен хранителен и диетичен режим, както и в редовен прием на антихипертензивната терапия и автоконтрол на кръвното налягане, което ще доведе до повишавана на къмплаянса и ефекта от лечението.

По-голямата ангажираност на хората в тази възрастова група предполага по-голяма динамика на ежедневните активности и създава условия за пропускане приема на предписания медикамент, особено ако се налага неколкократен прием. 46 % от преминалите съобщават, че са пропускали приема на АХ-та терапия. Това е и един от факторите, който определя комбинираното лечение (две-три в едно) като по ефективно и по-удобно за пациента.

Преобладаващата част от пациентите постигат нормализиране на кръвното налягане с комбинирано лечение – 77 %, като най-честата и ефективна комбинация е от два медикамента-46 %, което подкрепя твърдението, че за постигане на по-добър контрол на кръвното налягане, за осигуряване на адекватнa профилактика на сърдечносъдовия риск при пациентите с хипертония и по-удобна са прилагане схема на лечение, е препоръчително прилагането на комбинирана терапия, която води до по-бързо постигане на прицелните стойности.

Резултатите показват, че преобладаващата част от пациенти с АХ са над 50 годишна възраст- 78 %, а 22 % са под 50 годишна възраст, което предполага още по-активно търсене на Артериалната хипертония у пациентите в по-млада възраст при профилактичните или проведени по друг повод прегледи, а също и зависимост на кръвното налягане от напредването на възрастта.

Свързани:

Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconАртериална хипертония при затлъстяване и други прояви на метаболитен синдром (Живка Цокева)
Тези ефекти са по-слабо проявени при новите бета-блокери като Carvedilol и Nebivolol (11), като при последния препарат инсулиновата...
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconКодове на болести по мкб-10
Хипертония (артериална)(доброкачествена)(есенциална)(малигнена)(първична)(системна)
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconКодове на болести по мкб-10
Хипертония (артериална)(доброкачествена)(есенциална)(малигнена)(първична)(системна)
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconАртериална хипертония
Хипертонията се определя като постоянно повишено ан, тоест налягане което превишава условно приетото за нормално ниво
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconАртериална хипертония и хранене
Световната здравна организация е определила 16 Октомври-за световен ден на прехраната. Ежедневно хиляди хора в планетарен мащаб-умират...
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconПакети за специфична профилактика на болести на различни органи и системи Артериална хипертония
Белодробна компютъртомография на определени интервали в зависимост от характеристиките и размера на съмнителните за белодробен рак...
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconЛекция №8 Доц. З. Запрянов
Сърдечно-съдовите заболявания: атеросклероза, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, автоимунни заболявания и др са...
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconОсобености на кинезитерапията при различни състояния на организма (Руска Паскалева)
Намалява се делът на термогенезата в енергийния баланс. Увеличава се рискът от сърдечно-съдови заболявания, установяват се епизодични...
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconПокан а българската Лига по Хипертония
Фиксирани медикаментозни комбинации за лечение на артериалната хипертония в 2011-та година
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертония iconБългарска лига по хипертония bulgarian hypertension league
Научен форум на тема: „Фатално заболяване ли е артериалната хипертония?”, посветен на 20 годишнината от основаването на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом