Дипломна работа На тема: "Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса"
ИмеДипломна работа На тема: "Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса"
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер13.89 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2236.doc


ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- В. Търново

Стопански факултет


Дипломна работа


На тема: “Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса”


Дипломант: Научен р-л:

доц. д-р М. Асенова


2003 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 3

УводПри съвременното състояние на българската икономика са нужни значителни средства за капиталовложения. Те трудно могат да се получат чрез кредити от търговските банки. Поради това се налага да се търсят други източници на средства. Единственият такъв източник в пазарната икономика е капиталовия пазар – борсовия пазар на ценни книжа.

Успешното функциониране на капиталовия пазар има съществено значение за икономиката и в частност за укрепване финансовото състояние на дружествата, за финансиране на общинските бюджети, като един по-евтин и достъпен начин за привличане на свеж финансов ресурс .

Капиталовият пазар е индикатор на икономиката като цяло. Неговото развитие е показател за добре функционираща икономика. Капиталовият пазар като част от финансовата система е изключително важен за развитието на икономиката.

Целта на настоящия дипломен проект е да разгледа характеристиките, особеностите и механизма на действие на фондовата борса.

Задачите, които предстоят на разглеждане са :

1.Теоретични основи на борсовия пазар - възникване и историческо развитие на борсовата търговия, обектите на търговия и основните участници.

2. Организация и механизъм на действие на “Българска Фондова Борса-София”АД

Основен обект на изследване са фондовите борси и в частност “Българска Фондова Борса-София”АД.Свързани:

Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconРеферат Тема: Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса кратка характеристика
Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconДипломна работа
Същност и особености на кредитните институции /взаимоспомагателни сдружения, асоциации, кооперации и банки
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconАкциите на дск са скъпо лекарство за фондовата борса
Интервю на г-н Светослав Гаврийски, управител на бнб, пред в. „Банкеръ”, брой 4/26 януари – 1 февруари 2002 г
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа На тема: \"Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса\" iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом