Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум
ИмеДоклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум
Дата на преобразуване21.01.2013
Размер98.24 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/SHUM/Doklad shum 2010.doc
Годишен доклад за 2010 г. с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум

(по чл.26, ал. 1 на Наредба №2/05.04.2006)

Наименование на обекта

Предмет

на

дейност


Местоположение на източника


Гранична стойност на показателите за шум, в мястото на въздействие

dB (A)


Въздействие на източника


Съгласно Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда

/жилищни зони, цетрални

градски части, производствено –складови територии и зони или др./

Разстояние до най-близката жилищна сграда в метри


Описание на режима на работа /в часове


Ниво на шума по границата на промишления източник

dB (A)*

Ниво на

шума в

мястото на

въздействие

dB (A)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

“Белотекс 95” АД, гр. Златоград; Тъкачен цех – гр. Златоград

Производство на памучни и тип памучни тъкани и изделия от тях

производствено –складови територии и зони

10 метра

55dB (A)

24 часа в денонощието, седем дни в седмицата

55,1dB (A)

45,5dB (A)

2

ГАМАКАБЕЛ АД Производствени и спомагателни участъци

Производство на изолирани кабели и проводници

производствено –складови територии и зони

5 метра

55dB (A)

24 часа в денонощието, пет дни в седмицата

63,7dB (A)

53,9dB (A)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

“ЕМЕ” АД, гр.Смолян, Производствен корпус - Смолян

Производство на комутационни елементи

производствено –складови територии и зони

-

-

Частично двусменен режим на работа

пет дни в седмицата

52,8dB (A)

-

4

“Амер Спортс България” ЕООД, гр.Чепеларе, Цех за ски и сноуборд – гр. Чепеларе

Производство на ски и сноуборд

производствено –складови територии и зони

200 метра

55dB (A)

Частично двусменен режим на работа

пет дни в седмицата

68,5dB (A)

44,5dB (A)

5

“Рубелла Бюти”АД, гр.Рудозем; Основен производствен корпус, Цех за производство на боя за коса

Козметично производство

производствено –складови територии и зони

-

-

Частично трисменен режим на работа

пет дни в седмицата

Измерителен контур на Основен производствен корпус

60,3dB (A)

-

Измерителен контур на Цех за производство на боя за коса

61,5dB (A)

6

“Бапа - спорт” ЕООД, гр. Рудозем, Производствена база – гр. Рудозем

Шивашка дейност

производствено –складови територии и зони

20 метра

60dB (A)

Двусменен режим на работа

пет дни в седмицата

48,4 dB (A)

52,8dB (A)

7

“Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград, Ермореченска обогатителна фабрика с. Ерма река

Преработка на руди и добив на концентрати

производствено –складови територии и зони

-

-

8 часа на ден, пет дни в седмицата

69,9dB (A)

-
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

“Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград, ВШ – 2 “Андроу”, с. Ерма река

Капитална вентилация

производствено –складови територии и зони

-

-

23 часа в денонощието

69,8dB (A)

-

9

“Секвоя” ЕООД, гр. Чепеларе; Гатерен цех, Дърводелски цех

Дървообработване

производствено –складови територии и зони

-

-

16 часа в денонощието, седем дни в седмицата

Измерителен контур на Гатерен цех

66,9dB (A)

-

Измерителен контур на Дърводелски цех

63,3dB (A)

10

“Йола” ЕООД, гр. Чепеларе; Гатерен цех

Дървопреработване

производствено –складови територии и зони

30 метра

60dB (A)

16 часа в денонощието, пет дни в седмицата

67,1dB (A)

57,5dB (A)

11

“Рудметал” АД, гр. Рудозем; Шахта “Рудозем”

Добив на оловно – цинкови руди

производствено –складови територии и зони

-

-

24 часа в денонощието, шест дни в седмицата

74,7dB (A)

-

12

“Диел” ООД, с. Чепинци; Фабрика “Диел”

Производство на спортни облекла

производствено –складови територии и зони

5 метра

55dB (A)

16 часа в денонощието, пет дни в седмицата

52,6dB (A)

46,1dB (A)

13

“Рудметал” АД, гр. Рудозем; Шахта “Голям Палас”

Добив на оловно – цинкови руди

производствено –складови територии и зони

-

-

24 часа в денонощието, шест дни в седмицата

68,1dB (A)

-
1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

“Мода шпорт ” ЕООД, с. Равнища; Шивашки цех , с. Равнища

Производство на облекла за свободно време и спорт

производствено –складови територии и зони

-

-

8 часа на ден, пет дни в седмицата

51,6dB (A)

-

15

“Арексим Инженеринг ” ЕООД, гр. Пловдив; Производствена база - Смолян

Производство на пластмасови изделия и инструментална екипировка

производствено –складови територии и зони

-

-

24 часа в денонощието, седем дни в седмицата

59,4dB (A)

-

16

ГПК “Гора” гр. Чепеларе; Дъскорезница

Дървопреработване

производствено –складови територии и зони

-

-

16 часа в денонощието, пет дни в седмицата

69,2dB (A)

-

17

“Стамболи” ЕООД, с. Барутин; Гатер - банциг

Дървопреработване

производствено –складови територии и зони

-

-

Двусменен режим на работа, пет дни в седмицата

71,9dB (A)

-

18

“Лесинвест” АД, гр. Смолян; Дърводелски цех, гр. Девин

Дървопреработване

производствено –складови територии и зони

-

-

8 часа на ден, пет дни в седмицата

66,8dB (A)

-

Забележка: *- максимално измереното ниво на шума по границата на промишления източник (максималното измерено ниво по измерителния контур)Стр.


Свързани:

Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconДоклад за 2009 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници
Годишен доклад за 2009 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconIii шум контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
На територията на риосв – Велико Търново се контролират 40 промишлени източници на шум
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconСправка 14 Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconДоклад за
Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане...
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconДоклад за
Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг...
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconДоклад за периода януари-март 2008 година
Настоящата информация е свързана с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05. 04. 2006 г за дейността на националната система за мониторинг...
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconШум Източници на шум
Вътреквартален – детски и спортни площадки, дискотеки, ресторанти, паркинги, гаражи, сметосъбиращи коли и др
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconИнструкция №1 от 07. 2003 г за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества,
Инструкция №1 от 07. 2003 г за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите...
Доклад за 2010 г с резултатите от контролните измервания на промишлените източници на шум iconДипломнаработ а тема: Шум в транспортните средства
Автомобилът е един от главните източници на шум в градовете. Бър­зото нарастване на автомобилния парк, увеличаването на интензив­ността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом