Биография Лична информация
ИмеБиография Лична информация
Дата на преобразуване21.01.2013
Размер108.68 Kb.
ТипБиография
източникhttp://uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/58043/471934/version/1/file/CV_Mihail_Chizhovавтобиография


Лична информация
Име
Михаил Владимирович Чижов

Адрес
УЦКИТ, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България

Телефон
служ.: (02)8161 731

ФаксE-mail
mih@phys.uni-sofia.bg
Националност
БългаринДата на раждане
04 юли 1956
Трудов стаж• Дати (от-до)
1991 - сега

• Име и адрес на работодателя
СУ”Св. Климент Охридски” - Физически факултет, бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164

• Вид на дейността или сферата на работа
Образование и наука

• Заемана длъжност
Старши научен сътрудник II степен

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научна дейност


• Дати (от-до)
1982 - 1990

• Име и адрес на работодателя
Обединен институт за ядрени изследвания, Лаборатория по теоретична физика, гр. Дубна 141980, Русия

• Вид на дейността или сферата на работа
Научни изследвания в областта на теоретичната физика

• Заемана длъжност
Старши научен сътрудник

• Основни дейности и отговорности
Научна работа


Преподавателски опит
• Дати (от-до)
1993 - сега

• Учебно заведение
СУ “Св. Климент Охридски”

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Лекции: Квантова теория на полето, Слаби взаимодействия на елементарните частици, Увод в моделите на великото обединение, Стандартен модел на елементарните частици, Класическа електродинамика

Практикуми: Обща физика, Радиоелектроника

Упражнения: Микропроцесорна техникаНаучни публикации
Приложение 1

Образование и обучение


• Дати (от-до)


1979 - 1982

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ОИЯИ

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Теоретична и математическа физика

• Наименование на придобитата квалификация
Кандидат на физико-математическите науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
доктор• Дати (от-до)


1973 - 1979

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Държавен московски университет, физически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Теоретична ядрена физика и физика на високите енергии

• Наименование на придобитата квалификация
физика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
магистър
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
рускиДруги езици


български

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отлично


английски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опита ми придобит в чужбина


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
организация на конференции,

водач на туристически походи

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
добро познаване на софтуера и хардуера на компютри и на много други електронни устройства
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
туризм и спорт
Свидетелство за управление на МПС
Категории A и ВПриложения
CV_Mihail_Chizhov_Annex_Publications.pdfПатенти и авторски свидетелства за изобретения на ст.н.с., д-р Михаил Чижов


1. M.V.Chizhov and V.A.Karamyshev “Trace a Mulfunction of PC System Board”, Inn. N o 13656, Dubna, 1988.


2. V.F.Bobrakov and M.V.Chizhov “Hardware and Software for PC High Resolution Graph- ics”, Inn. N o 13926, Dubna, 1988.


3. M.V.Chizhov “Modification of PC BIOS”, Inn. N o 14259, Dubna, 1989.


LIST OF PUBLICATIONS of M.V. Chizhov

I. DYNAMICAL SYMMETRY BREAKING

1. V.G. Kadyshevsky, M.D. Mateev, and M.V. Chizhov “On the Muon-Electron Mass Dif­ference”, Theor. Math. Phys. 45, p.1077-1081, 1980.

2. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Spontaneous Symmetry-Breaking Mechanism and the Higgs Phenomenon”, Phys. Lett. 104B, p.449-452, 1981.

3. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Spontaneous-Symmetry-Breaking Mechanism and Higgs Phe­nomenon”, Europhysics Conference abstracts, Lisbon, 5D, p.276, 1981.

4. M.V. Chizhov “Nonabelian Models with Dynamical Symmetry Breaking”, Preprint JINR P2-81-655, 1981.

5. M.V. Chizhov “Anomalous Expectation Values of Multicomponent Fields”, Theor. Math. Phys. 51, p.458-462, 1982.

6. M.V. Chizhov “A Grand Unified Model with Bogolubov’s Symmetry Breaking Mecha­nism”, Phys. Lett. 113B, p.159-161, 1982.

7. M.V. Chizhov “Bogolubov’s Mechanism of Dynamical Symmetry Breaking and Composite Particles Model”, doctoral thesis, JINR Publ.2-82-112, Dubna, 1982.

8. M.V. Chizhov “An Effective Higgs Potential with E6-Symmetry”, Preprint JINR P2-82-484, Dubna, 1982.


II. INDUCED QUANTUM FIELD THEORY

9. A.V. Chizhov and M.V. Chizhov “On the Dynamic Origin of the Kinetic Terms”, Phys. Lett. 125B, p.190-192, 1983.

10. M.V. Chizhov “On Substantiation of the Renormalizability Criterion in Quantum Field Theory”, Preprint JINR P2-84-172, Dubna, 1984.

11. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Dynamical Generation of Interaction in an Exactly Solvable Model”, Phys. Lett. 145B, p.397-399, 1984.

12. M.V. Chizhov “Dynamic Origin of Wess-Zumino Massless Model”, V II International Conference on the Problems of Quantum Field Theory (Alushta, 1984), Preprint JINR E2-84-257, Dubna, 1984.

13. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Exact Solution of the Multiflavor Gross-Neveu Model”, Phys. Lett. 184B, p.363-368, 1987.


III. SUSY PHENOMENOLOGY AND KAON PHYSICS

14. A. Belyaev, M. Chizhov, A. Dorokhov, J. Ellis, M. E. G´

omez and S. Lola “Charged-Lepton-Flavour Violation in Kaon Decays in Supersymmetric Theories”, Euro. Phys. J. C22, p.715-726, 2002.

15. A. Belyaev et al. (13 authors) “Kaon Physics with a High Intensity Proton Driver”, Preprint CERN-TH-2001-175, hep-ph/0107046.

16. M.V. Chizhov “On Vud determination from kaon decays”, J. High Energy Phys. 02 (2007) 045.


IV. ANTISYMMETRIC TENSOR PARTICLES: THEORY AND PHENOMENOLOGY


17. M.V. Chizhov “New tensor particles from πe˜

νγ and K+ πoe+ν decays”, Mod. Phys. Lett. A8, p.2753-2762, 1993. →→

18. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “Antisymmetric Tensor Matter Fields. An Abelian Model”, Phys. Lett. B321, p.212-218, 1994.

19. M.V. Chizhov “New Tensor Interactions and the KL KS Mass Difference”, Preprint JINR E2-94-253 (hep-ph/9407237), Dubna, 1994.

20. M.V. Chizhov “New Tensor Interactions in µ Decay”, Mod. Phys. Lett. A9, p.2979-2985, 1994.

21. L.V. Avdeev and M.V. Chizhov “A Queer Reduction of Degrees of Freedom”, Phys. Part. Nucl. Lett. 2, p.7-10, 2005.

22. M.V. Chizhov “Antisymmetric Tensor Fields”, Phys. Part. Nucl. 26, p.553-572, 1995.

23. M.V. Chizhov “On t-decay”, Phys. Lett. B383, p.105-108, 1996.

24. M.V. Chizhov “Search for Tensor Interactions in Kaon Decays at DAΦNE”, Phys. Lett. B381, p.359-364, 1996.

25. M.V. Chizhov “Tensor Interactions in Weak Processes”, to be published in Proceedings of 5th Hellenic School and Workshops on Elementary Particle Physics, Corfu, 1995.

26. M.V. Chizhov “Tensor Excitations in Nambu – Jona-Lasinio Model”, hep-ph/9610220, CERN, 1996.

27. M.V. Chizhov “On the Muon Decay Parameters”, hep-ph/9612399, CERN, 1996.

28. M.V. Chizhov “Could HERA results have been predicted from semileptonic meson de­cays”, hep-ph/9704409, NORDITA, 1997.

29. M.V. Chizhov “On Two Kinds of Vector Particles”, Preprint CERN-TH-2000-248, hep-ph/0008187.

30. M.V. Chizhov “A New Mass Relation Among the Hadron Vector Resonances”, contributed paper to 20th International Symposium on Lepton and Photon Interactions at High En­ergies, Rome, Italy, 23-28 July 2001, hep-ph/0107025.

31. M.V. Chizhov “Vector Meson Couplings to Vector and Tensor Currents in Extended NJL Quark Model”, Pis’ma v ZhETF 80, p. 81-85, 2004; JETP Lett. 80, p. 73-77, 2004.

32. M.V. Chizhov “New Interactions in the Radiative Pion Decay”, hep-ph/0310203.

33. M.V. Chizhov “On the CVC Problem in τ -decay”, hep-ph/0311360.

34. M.V. Chizhov “Discovery of New Physics in Radiative Pion Decays?”, Phys. Part. Nucl. Lett. 2, p. 193-198, 2005.

35. M.V. Chizhov “Predictions for energy distribution and polarization of the positron from the polarized muon decay”, Preprint CERN-PH-TH/2004-080, hep-ph/0405073.

36. M.V. Chizhov “On Vud determination from neutron decay”, Preprint CERN-PH-TH/2004-113, hep-ph/0411098.

37. M.V. Chizhov “Production of new chiral bosons at Tevatron and LHC”, hep-ph/0609141.

38. M.V. Chizhov “On the CVC violation in weak decays”, Physics of Atomic Nuclei 69, p. 1-4, 2006; Physics of Atomic Nuclei 70, p. 123-126, 2007.

39. M.V. Chizhov “Heavy chiral bosons search at hadron colliders”, arXiv:0705.3944 [hep-ph].

40. M.V. Chizhov “The ILC Energy Requirements from the Constraints on New Boson Pro­duction at the Tevatron”, arXiv:0709.2411 [hep-ph], to be published in the Proceedings of the LCWS/ILC 2007 workshop, Hamburg, Germany.

41. M.V. Chizhov “Can we use hadronic tau decay for Vus determination”, arXiv:0712.3025 [hep-ph].

42. M.V. Chizhov, V.A. Bednyakov and J.A. Budagov “Proposal for chiral bosons search at LHC via their unique new signature”, arXiv:0801.4235 [hep-ph].

43. M.V. Chizhov, “Sensitivity to new physics: ae vs. aµ”, arXiv:0805.4313 [hep-ph].

44. M.V. Chizhov, “Disentangling between Z and Z with first LHC data”, arXiv:0807.5087 [hep-ph].


V. NEUTRINO OSCILLATION

45. M.V. Chizhov, M. Maris and S.T. Petcov “On the Oscillation Length Resonance in the Transitions of Solar and Atmospheric Neutrinos Crossing the Earth Core”, preprint SISSA-53-98-EP, July 1998, hep-ph/9810501.

46. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Conditions for a Total Neutrino Conversion in a Medium”, Phys. Rev. Lett. 83, p.1096-1099, 1999.

47. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “Enhancing Mechanisms of Neutrino Transitions in a Medium of Nonperiodic Constant Density Layers and in the Earth”, Phys. Rev. D63, p. 073003, 2001.

48. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Effect of Total Neutrino Conversion in a Medium of Nonperiodic Constant-Density Layers and in the Earth”, Proceedings of VIII International Workshop on “Neutrino Telescopes”, vol. 2, p. 23-34, Venice, February 23-26, 1999.

49. M.V. Chizhov “A Total Neutrino Conversion in the Earth without a Resonance”, Preprint ICTP IC/99/135, Trieste, 1999; hep-ph/9909439.

50. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “New Mechanism for a Total Neutrino Conversion in a Medium of Non-periodic Constant Density Layers and in the Earth”, Meeting in Honor of Samoil Bilenky’s 70th Birthday, Turin, Italy, 25-27 Mar 1999, Proceedings edited by W. M. Alberico, Singapore, World Scientific, 2000, p. 193-210.

51. M.V. Chizhov and S.T. Petcov “On the New Conditions for a Total Neutrino Conversion in a Medium”, Phys. Rev. Lett. 85, p.3979, 2000.

52. M.V. Chizhov “Probing Matter Effects with Atmospheric Neutrinos”, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 100, p.133-135, 2001.

53. M.V. Chizhov “The combined Mantle-Core Earth Effect on Solar and Atmospheric Neu­trino Oscillations”, Proceedings of CICHEP 2001, eds. by S. Khalil, Q. Shafi and H. Tallat, p.168-174, Cairo, Egypt, 9-14 January 2001, (Rinton Press, 2001).


VI. EARLY UNIVERSE

54. M.V. Chizhov and A.D. Dolgov “Baryogenesis and Large Scale Structure of the Universe”, Nucl. Phys. B372, p.521-529, 1992.

55. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Large Scale Periodicity of the Universe and Baryogen­esis”, Comm. JINR E2-94-258, Dubna, 1994.

56. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Baryogenesis and Large Scale Periodicity of the Uni­verse”, Abstracts of International Science Conference “Astrophysics and Cosmology after Gamow”, Odessa, Ukraine, 1994, p.27.

57. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova, “Non-GUT Baryogenesis and Large Scale Periodicity of the Universe”, Proc. Scientific Session Dedicated to 100-th Anniversary of the Sofia University Astronomical Observatory, Sofia, 3-4 October, 1994, Naturela publ., Sofia, 1996, p. 114.

58. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Generation of 128h1M pc Periodicity of the Universe in the Scalar Field Condensate Baryogenesis Scenario”, Astronomical and Astrophysical Transactions, 1996, v.10, p. 69-75.

59. M.V. Chizhov, D.P. Kirilova and T.V. Velchev “Antisymmetric Tensor Particles in the Early Universe”, Comptes Rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, Sofia, 1995, v.48, N o6, p.25.

60. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Non-GUT Baryogenesis and Large Scale Structure of the Universe”, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 314, Issue 2, p.256-262, 2000; astro-ph/9908319.

61. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Is There A Cosmological Evidence For Additional Parti­cles”, Talk given at the Int. Conf.“Our Galaxy”, Moscow, SAI, March 1996; Astronomical and Astrophysical Transactions 1998, v. 3, p. 205-210.

62. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Nonequilibrium Neutrino Oscillations and Primordial Helium Production”, invited talk at the 17 International Conference on Neutrino Physics, NEUTRINO 96, Helsinki, 1996, p. 478; hep-ph/9704269.

63. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Nonequilibrium Neutrino Oscillations and Primordial Production of He-4”, Phys. Lett. B393, p.375-382, 1997.

64. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Cosmological Nucleosynthesis and Active-Sterile Neu­trino Oscillations with Small Mass Differences: The Nonresonant Case”, Phys. Rev. D58, p.073004, 1998; hep-ph/9707282.

65. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Neutrino Degeneracy Effect on Neutrino Oscillations and Primordial Helium Yield”, Nucl. Phys. B534, p.447-463, 1998; hep-ph/9806441.

66. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “On Neutrino-Mixing-Generated Lepton Asymmetry and the Primordial Helium-4 Abundance”, Preprint ICTP IC/99/112, Trieste, 1999; hep-ph/9908525.

67. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Cosmological Nucleosynthesis and Active-Sterile Neu­trino Oscillations with Small Mass Differences: The Resonant Case”, Nucl. Phys. B591, p.457-468, 2000.

68. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Lepton Asymmetry Effect on Neutrino Oscillations and Primordial 4He”, COSMOLOGY AND PARTICLE PHYSICS: CAPP 2000 Proceedings edited by Ruth Durrer, Juan Garcia-Bellido, Mikhail Shaposhnikov, Melville, N.Y., Amer. Inst. Phys., p. 433-346, 2000. (AIP Conference Proceedings, Vol. 555).

69. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “BBN and Cosmological Constraints on Neutrino Oscil­lation Parameters”, Preprint CERN-TH/2001-020, astro-ph/0108341, Proceedings of the Workshop ”Hot points in Astrophysics”, p. 56-66, Dubna, Russia, 2001.

70. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Neutrino Oscillations in the Early Universe”, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 100, p. 360-362, 2001.

71. M.V. Chizhov and D.P. Kirilova “Large Scale Structure and Baryogenesis”, to be published in proc. of XXXVIth Rencontres de Moriond on “Galaxy Clusters and the High-Redshift universe observed in X-rays”, eds. J. Tran Thanh Van and Doris M. Neumann, Les Arcs, Savoie, France, March 10-17, 2001.


VII. QUANTUM FIELD THEORY WITH FUNDAMENTAL LENGTH

72. M.V. Chizhov “On Electrodynamics with Fundamental Length”, thesis of the XV II So­viet Union Science Students Conference, Novosibirsk, 1979.

73. M.D. Mateev and M.V. Chizhov “A Generalized Gauge Principle in Electrodynamics of Scalar and Vector Fields”, Bulg. J. Phys. 7, p.331-336, 1980.

74. M.D. Mateev and M.V. Chizhov “On Some Consequences of Quantum Electrodynamics with Fundamental Length”, Comm. JINR P2-80-61, Dubna, 1980.

75. R.M. Ibadov and M.V. Chizhov “Fundamental Length and Helicity Nonconservation at High Energies”, Comm. JINR P2-81-461, Dubna, 1981.

76. A.D. Donkov, R.M. Ibadov, V.G. Kadyshevsky, M.D. Mateev, and M.V. Chizhov “Some Experimental Consequences of the Fundamental Length Hypothesis”, Izv. AN SSSR, Fizika 46, p.1772-1775, 1982.

77. R.M. Ibadov and M.V. Chizhov “Application of Quantum Electrodynamics with Funda­mental Length to High Energy Processes”, Izv. AN UzSSR, Fizika 5, p.38-43, 1983.

78. A.D. Donkov, R.M. Ibadov, V.G. Kadyshevsky, M.D. Mateev, and M.V. Chizhov “Fun­damental Mass and Unusual Fermionic Matter”, in “Problems of Quantum Field Theory” D2-84-366, p.172-190, Dubna, 1984.

79. M.V. Chizhov, A.D. Donkov, R.M. Ibadov, V.G. Kadyshevsky, and M.D. Mateev “Quan­tum Field Theory and a New Universal High-Energy Scale, II.-Gauge Vector Fields”, Nuovo Cim. 87A, p.350-372, 1985.

80. M.V. Chizhov, A.D. Donkov, R.M. Ibadov, V.G. Kadyshevsky, and M.D. Mateev “Quan­tum Field Theory and a New Universal High-Energy Scale, III.-Dirac Fields”, Nuovo Cim. 87A, p.373-396, 1985.


VIII. EXPERIMENTAL PARTICLE PHYSICS

81. A.di Bartolomeo et al. (12 authors) “Status of the Automatic Microscopes at CERN”, CHORUS internal note 98-006, June 1998.

82. M.V. Chizhov “Assembly codes on DSPs”, CHORUS internal note 98-009, July 1998.

83. O. Melzer et al. (17 authors) “Data Handling in the CHORUS emulsion experiment at CERN”, Tampere conference HEP99, p. 1022-1023, Finland, 1999.

84. I. Boyko, M. Chizhov and P. Saeger “A measurement of the Michel parameters and the ντ helicity and limits on tensor couplings in tau lepton decays”, CERN preprint DELPHI 98-28 Morio. CONF 124, 1998.

85. P. Seager, I. Boyko, M. Chizhov and P. Ratoff “An Investigation of the Lorentz Structure in Tau Decays produced at LEP-1”, CERN preprint DELPHI 98-102 ICHEP’98 CONF 170, 1998.

86. P. Seager, I. Boyko, M. Chizhov and P. Ratoff “A Study of the Lorentz Structure in Tau Decays”, CERN preprint DELPHI 99-129 HEP’99 CONF 316, 1999.

87. M.G. Catanesi et al. (70 authors)“Proposal to Study Hadron Production for the Neutrino Factory and for the Atmospheric Neutrino Flux”, Preprint CERN-SPSC-99-35, Nov 1999.

88. E. Eskut et al. (130 authors) “New results from a Search for νµ ντ and νe ντ oscillations, Phys. Lett. B497, p.8-22, 2000. →→

89. DELPHI Collaboration (525 authors) “A Study of the Lorentz Structure in Tau Decays”, Eur. Phys. J. C16, p.229-252, 2000.

90. S. Buontempo et al. (30 authors) “The Compact Emulsion Spectrometer”, NIM A457, p.464-470, 2001.

91. E. Eskut et al. (131 authors) “Observation of Weak Neutral Current Neutrino Production of J/Ψ”, Phys. Lett. B 503 p.1-9, 2001.

92. M.V. Chizhov “CHORUS Yesterday, Today and Tomorrow”, invited talk on Cairo Interna­tional Conference on High Energy Physics, Cairo, Egypt, 9-14 January 2001, Proceedings of CICHEP 2001, eds. by S. Khalil, Q. Shafi and H. Tallat, p.96-102, (Rinton Press, 2001).

93. M.G. Catanesi et al. (90 authors) “Proposal for Hadron Production Measurements Using the NA49 Detector for Use in Long-Baseline and Atmospheric Neutrino Flux Calcula­tions”, Preprint CERN-SPSC-2001-017, CERN-SPSC-P-322, May 2001.

94. M.G. Catanesi et al. (130 authors) “Proposal to Study Helium Induced Hadron Produc­tion for the Atmospheric-Neutrino Flux”, CERN-SPSC-2001-016, CERN-SPSC-P-315-ADD-1, May 2001

95. A. Kayis-Topaksu et al. (106 authors) “Measurement of D0 production in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 527, p. 173-181, 2002.

96. A. Kayis-Topaksu et al. (111 authors) “Observation of one event with the characteristics of associated charm production in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 539, p. 188-196, 2002.

97. A. Kayis-Topaksu et al. (107 authors) “Determination of the semi-leptonic branching fraction of charm hadrons produced in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 549, p. 48-57, 2002.

98. A. Kayis-Topaksu et al. (110 authors) “Measurement of Λc production in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 555, p. 156-166, 2003.

99. A. Kayis-Topaksu et al. (121 authors) “Measurement of the Z/A dependence of neutrino charged-current total cross-sections”, Eur. Phys. J. C 30, p. 159-167, 2003.


100. A. Kayis-Topaksu et al. (109 authors) “Cross-section measurement for quasi-elastic pro­duction of charmed baryons in νN interactions”, Phys. Lett. B 575, p. 198-207, 2003.

101. A. Kayis-Topaksu et al. (121 authors) “Experimental study of trimuon events in neutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 596, p. 44-53, 2004.

102. G. Onengut et al. (108 authors) “Measurement of charm production in antineutrino charged-current interactions”, Phys. Lett. B 604, p. 11-21, 2004.

103. G. Onengut et al. (108 authors) “Measurement of fragmentation properties of charmed particle production in charged-current neutrino interactions”, Phys. Lett. B 604, p. 145-156, 2004.

104. M.G. Catanesi et al. (122 authors) “Measurement of the production cross-section of positive pions in p-Al collisions at 12.9-GeV/c”, Nucl. Phys. B 732, p. 1-45, 2006.

105. M.G. Catanesi et al. (105 authors) “Measurement of the production cross-section of positive pions in the collision of 8.9-GeV/c protons on beryllium”, Eur. Phys. J. C 52, p. 29-53, 2007.

106. M.G. Catanesi et al. (118 authors) “The HARP detector at the CERN PS”, Nucl. In-strum. Meth. A 571, p. 527-561, 2007.

107. M.G. Catanesi et al. (113 authors) “Particle identification algorithms for the HARP forward spectrometer”, Nucl. Instrum. Meth. A 572, p. 899-921, 2007.

108. M.G. Catanesi et al. (91 authors) “Measurement of the production of charged pions by protons on a tantalum target”, Eur. Phys. J. C 51, p. 787-824, 2007.

109. M.G. Catanesi et al. (79 authors) “Momentum scale in the HARP TPC”, arXiv:0709.2806 [physics.ins-det].

110. M.G. Catanesi et al. (76 authors) “Large-angle production of charged pions by 3 GeV/c

– 12.9 GeV/c protons on beryllium, aluminium and lead targets”, Eur. Phys. J. C 54, p. 37-60, 2008.

111. M.G. Catanesi et al. (91 authors) “Large-angle production of charged pions by 3 GeV/c

– 12 GeV/c protons on carbon, copper and tin targets”, Eur. Phys. J. C 53, p. 177-204, 2008.

112. E. Eskut et al. (144 authors) “Final results on νµ ντ oscillation from the CHORUS experiment”, Nucl. Phys. B 793, p. 326-343, 2008.

113. M.G. Catanesi et al. (79 authors) “Large-angle production of charged pions with 3 -

12.9 GeV/c incident protons on nuclear targets”, Phys. Rev. C 77, p. 055207, 2008.

114. M.G. Catanesi et al. (76 authors) “Absolute momentum calibration of the HARP TPC”, JINST 3, P04007, 2008.

115. M.G. Catanesi et al. (84 authors) “Measurement of the production cross-sections of π± in p – C and π± – C interactions at 12 GeV/c”, Astropart. Phys. 29, p. 257-281, 2008.

IX. PERSONAL COMPUTERS

116. M.V. Chizhov “A Cursor for the Graphics Mode”, Preprint JINR P11-88-264, Dubna, 1988.

117. M.V. Chizhov “A New Mode of Color Graphic Adapter”, Comm. JINR P11-89-872, Dubna, 1989.

118. M.V. Chizhov “Increasing the Performance of the IBM PC-AT”, Comm. JINR P11-89-886, Dubna, 1989.

119. M.V. Chizhov “Protection of Your Computer from Viruses”, Comm. JINR P11-90-313, Dubna, 1990.

X. INNOVATIONS

120. M.V. Chizhov and V.A. Karamyshev “Trace a Mulfunction of PC System Board”, Inn. N o 13656, Dubna, 1988.

121. V.F. Bobrakov and M.V. Chizhov “Hardware and Software for PC High Resolution Graph­ics”, Inn. N o 13926, Dubna, 1988.

122. M.V. Chizhov “Modification of PC BIOS”, Inn. N o 14259, Dubna, 1989


стр.


Автобиография

Михаил Владимирович Чижов

Свързани:

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом