Република българия министерство на здравеопазването
ИмеРепублика българия министерство на здравеопазването
Дата на преобразуване21.01.2013
Размер31.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zdrave.net/document/institute/web_pages/mateev_stanovishte1.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София 1000, пл. Св. Неделя 5 тел. 9301 309, факс 981 30 02


ДО

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ Д-Р МАТЕЙ МАТЕЕВ,

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Моля да бъда освободен от заеманата длъжност заместник-министър на здравеопазването.

Подавам оставката си в знак на категорично несъгласие с провежданата недостойна кампания срещу водещи български специалисти-неврохирурзи във връзка с прилаганите от тях методи за лечение със стволови клетки.

1. Изразявам несъгласието си с начина на провеждане на проверката от Министерството на здравеопазването по случая в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски”. Проверката е извършена само по документи, без комисията да се срещне и разговаря с колектива на Клиниката по неврохирургия и да изиска съответни обяснения.

2. Изразявам несъгласието си с факта, че се допуска комисия, извършваща административна проверка, да взема сериозно научно решение. Научен проблем, какъвто е приложението на стволови клетки за лечение на различни заболявания, трябва да бъде обсъден на научно равнище, а не да бъде предрешаван в доклада на комисията от проверката.

При изготвянето на оценките в доклада не е взето предвид мнението на научните дружества по неврохирургия, по неврология, по ревматология, по кардиология, които са съпричастни към развитието на новите методи за лечение чрез приложение на стволови клетки в различни области на медицината.

Лечение със стволови клетки се прилага и в УМБАЛ „Св. Екатерина”, МБАЛСМ „Пирогов”, УМБАЛ „Св. Анна”, ВМА. Техните колективи също ли са престъпници?

Смятам, че в този си състав и без дискусия в научните медицински среди комисията не е в състояние да се произнесе обективно по научната страна на въпроса.

3. Изразявам несъгласието си с направените изводи и заключения в доклада на комисията за нарушения на Закона за здравето и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. Извършваните лечебни дейности не са трансплантация по смисъла на закона.

4. Изразявам несъгласието си с факта, че окончателният доклад от проверката не е представен на „обвиняемите” лекари от Клиниката по неврохирургия и не е изискано тяхното обяснение, както следва съгласно нормативния ред и административната процедура.

5. Недоумение буди и фактът, че настоящата проверка е пета по ред в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, но първата, при която се установяват драстични нарушения в лечебната дейност. При извършваните от началото на терапията досега проверки от Министерството на здравеопазването, Регионалния център по здравеопазване, Изпълнителната агенция по трансплантация, Националната здравноосигурителна каса не са дадени становища за забрана на прилаганите методи.

Крайният резултат от извършената „проверка” е, че с административни прийоми от близкото минало се преследват водещи специалисти, доказали опита и уменията си в неврохирургията. Насажда се чувство на страх и виновност в целия колектив на болницата. Не мога да се съглася с провеждането на подобен „лов на вещици” в 21 век.

Уважавам авторитета на проф. Бусарски, проф. Романски и другите водещи неврохирурзи от Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. Неоснователно върху тях и целия колектив на болницата се хвърля петното на некомпетентност, непрофесионализъм, злоупотреба с научни данни, измама на доверието на пациентите.

Що се отнася до замесването на мои близки в случая, декларирам, че няма конфликт на интереси. Синът ми е студент по право в Германия и през последната година следеше научните публикации в областта на стволовите клетки. Тази дейност му даде възможност през 2007 г. да закупи 15 % от юридическият субект „Просел”. Въпросната лаборатория не е регистрирана по Закона за лечебните заведения. Медицински център „Фокус”, в който майка ми има 20% е регистриран през 2004г., когато аз не съм заместник-министър. В медицинския център работят ревматолози, интернисти и той е в договорни отношения с РЗОК и МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Дейността на медицинския център е в доболничната помощ. Моята майка, която е на 82 години не работи в центъра. И в двете структури моите близки не са участвали пряко в осъществяването на медицинска дейност, поради което съм считал, че няма конфликт на интереси.

С подаването на моята оставка се солидаризирам и заставам зад всички лекари от УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, които работят за развитието на новите, съвременни направления в медицината.


11.08.2008 г. С УВАЖЕНИЕ:

Д-Р МАТЕЙ МАТЕЕВ


Свързани:

Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия министерство на здравеопазването
Програмен формат на проект на бюджет на министерство на здравеопазването за 2009 година и прогноза за 2010 и 2011 година
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването становище
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на хив/спин в България” между Глобалния фонд...
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия министерство на здравеопазването предложение
Структурните фондове на ес като инструмент за финансиране на здравеопазването през 2007 2013 г
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия министерство на здравеопазването заповед
Рд 09-17 от 23. 01. 2002 г на министъра на здравеопазването за утвърждаване на “Методично указание за осъществяване на метрологичната...
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
Медицински стандарт „Спешна медицина, утвърден с Наредба №45 от 2б. 08. 2010г на Министъра на здравеопазването
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия министерство на здравеопазването
Във връзка с публикации и репортажи в някои медии, че населението консумира храни, съдържащи „вредно канцерогенно палмово масло”,...
Република българия министерство на здравеопазването iconМинистерство на здравеопазването на република българия
Ж. Задължителен ( оптимален ) обем показатели и оборудване за извършване на специализирана дейност по медицинска "Вирусология" на...
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – перник
Упрзи, във връзка със Заповед № рд 09-170/24. 09. 2012 г на Министъра на здравеопазването и в изпълнение на Националната програма...
Република българия министерство на здравеопазването iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
Основните цели в дейността на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч през 2012 г са в съответствие с политиката и насоките, дадени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом