Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
ИмеМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер65.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/protokol okoncatelen NACHALNIK OTDEL ZD.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


ПРОТОКОЛот проведен конкурс за длъжността

Началник отдел “Закрила на детето” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Айтос, общ. Руен, общ. Кула, общ. Бяла Слатина, общ. Ардино, общ. Тетевен, общ. Берковица, общ. Медковец, общ. Панагюрище, общ. Никопол, общ. Ветово, общ. Две могили, общ. Алфатар, общ. Дулово, общ. Мадан, общ. Елин Пелин, общ. Гълъбово, общ. Раднево, общ. Ивайловград, общ. Харманли, общ. Елхово.

Днес, 28.03.2007г. в гр. София, от 10.00 часа се проведе заседание на конкурсната комисия, назначена със заповед №РД01-45/16.01.2007г. на Изпълнителния директор на АСП за класиране на кандидатите от конкурса за длъжността Началник отдел “Закрила на детето” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Айтос, общ. Руен, общ. Кула, общ. Бяла Слатина, общ. Ардино, общ. Тетевен, общ. Берковица, общ. Медковец, общ. Панагюрище, общ. Никопол, общ. Ветово, общ. Две могили, общ. Алфатар, общ. Дулово, общ. Мадан, общ. Елин Пелин, общ. Гълъбово, общ. Раднево, общ. Ивайловград, общ. Харманли, общ. Елхово.

На заседанието присъстваха всички членове на конкурсната комисия, както следва:

Председател:

Даринка Янкова - Директор на дирекция “Закрила на детето”

Членове:

1. Ренета Манолова - Главен експерт в дирекция “Закрила на детето”

2. Детелина Игнатова - Главен експерт в дирекция “Закрила на детето”

3.Силвия Ружовска - Младши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване”

4. Емилия Бачовска - Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси”

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
  1. Окончателно класиране на кандидатите.

  2. Изготвяне на предложение до органа по назначаване.По точка първа:

Комисията разгледа попълнените формуляри за преценка на кандидатите от интервю за ръководни длъжности - Приложения №5 към чл.32, ал.3 от НПКДС и разнесе резултатите във формуляр - Приложение №6 от НПКДС за всяка конкурсна длъжност. За успешно издържал конкурса се счита кандидатът, чийто окончателен резултат е не по-малък от 24 точки.

За длъжността Началник отдел “Закрила на детето” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Айтос, общ. Руен, общ. Кула, общ. Бяла Слатина, общ. Ардино, общ. Тетевен, общ. Берковица, общ. Медковец, общ. Панагюрище, общ. Никопол, общ. Ветово, общ. Две могили, общ. Алфатар, общ. Дулово, общ. Мадан, общ. Елин Пелин, общ. Гълъбово, общ. Раднево, общ. Ивайловград, общ. Харманли, общ. Елхово конкурсът завърши със следните резултати:


За ДСП - общ. Айтос, обл. Бургас

1. Адриана Йовчева Вълева 26.40

2. Диана Захариева Врабчева 30.00

3.Свобода Пламенова Христозова 9.00

4. Дарина Красимирова Илиева 6.00

За ДСП - общ. Руен, обл. Бургас

1. Дарина Красимирова Илиева 6.00

2. Гюлсюм Ибрахим Юзиер 6.00

3. Свобода Пламенова Христозова 9.00

За ДСП - общ. Кула, обл. Видин

1. Даниела Иванова Микова 18.96

2. Мая Даниелова Доева 27.12


За ДСП - общ. Бяла Слатина, обл. Враца

1. Виолета Веселинова Бешовишка 29.52

За ДСП - общ. Ардино, обл. Кърджали

1. Гюлнур Джемилова Ахмедова 26.28

2. Люба Петкова Солинкова 23.64

3. Зюлфие Ниязиева Ибрямова 29.52


За ДСП – общ. Тетевен, обл. Ловеч

1.Павлина Тодорова Михайлова 26.04

За ДСП - общ. Берковица, обл. Монтана

1. Людмила Ивайлова Каменова 6.00

2. Силвия Николаева Антонова 25.80


За ДСП - общ. Медковец, обл. Монтана

1. Милена Велиславова Пилюшка 9.00

2. Румен Цветков Татарджийски 6.00


За ДСП - общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

1. Димитрина Ненова Караатанасова 29.64

2. Донна Лукова Елшишка 9.00


За ДСП - общ. Никопол, обл. Плевен

1. Мая Боянова Пенкова 28.68

За ДСП - общ. Ветово, обл. Русе

  1. Бюлент Лютфиев Гайтанов 26.76


За ДСП - общ. Две могили, обл. Русе

1. Венетка Славова Калицова 26.16

2. Танжу Фикрет Ислям 6.00


За ДСП - общ. Алфатар, обл. Силистра

1. Галина Димитрова Енева 6.00

2. Даниела Харламбиева Димитрова 6.00

3. Павлина Тодорова Божинова 6.00

За ДСП - общ. Дулово, обл. Силистра

1. Йорданка Христова Стойчева 29.04

2. Величка Михалева Атанасова 6.00


За ДСП - общ. Мадан, обл. Смолян

1. Исран Хамдиева Терзиева 29.28


За ДСП - общ. Елин Пелин, обл. София-област


1. Петя Венкова Тодорова 6.00

2. Маргарита Георгиева Свиленова 6.00

3. Цветелина Василева Николова - Кирчева 9.00

За ДСП - общ. Гълъбово, обл. Стара Загора

1. Мария Димитрова Михалева 19.56


За ДСП - общ. Раднево, обл. Стара Загора


1. Петя Божинова Манчева 25.86

2. Снежана Добрева Делчева 24.00

За ДСП - общ. Ивайловград, обл. Хасково

1. Мария Чанкова Кастрева 9.00

2. Елена Атанасова Мутафчиева 6.00

3. Първолета Илиева Чорбаджийска 9.00


За ДСП - общ. Харманли, обл. Хасково


  1. Лидия Дончева Гарванова 23.70

  2. Динка Иванова Дичева 20.76

За ДСП - общ. Елхово, обл. Ямбол

1. Калина Николаева Дойчева 6.00

2. Соня Димитрова Димитрова 10.50

3. Галина Стоянова Владева 25.68

4. Мария Михова Владева 23.52


По точка втора:

Комисията предлага на органа по назначаване да назначи на длъжността

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Айтос, обл. Бургас – Диана Захариева Врабчева

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Кула, обл. Видин – Мая Даниелова Доева

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Бяла Слатина, обл. Враца – Виолета Веселинова Бешовишка

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Ардино, обл. Кърджали – Зюлфие Ниязиева Ибрямова

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Тетевен, обл. Ловеч – Павлина Тодорова Михайлова

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Берковица, обл. Монтана – Силвия Николаева Антонова

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик – Димитрина Ненова Караатанасова

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Никопол, обл. Плевен – Мая Боянова Пенкова

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Ветово, обл. Русе – Бюлент Лютфиев Гайтанов

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Две могили, обл. Русе – Венетка Славова Калицова

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Дулово, обл. Силистра – Йорданка Христова Стойчева

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Мадан, обл. Смолян – Исран Хамдиева Терзиева


Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Раднево, обл. Стара Загора – Петя Божинова Манчева

Началник отдел „ЗД” в Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Елхово, обл. Ямбол– Галина Стоянова Владева

За Дирекция”, общ. Руен, обл. Бургас, Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Медковец, обл. Монтана, Дирекция “Социално подпомагане”, общ.Алфатар, обл. Силистра, Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Елин Пелин, обл. София-област, Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Ивайловград, обл. Хасково и Дирекция “Социално подпомагане”, общ. Харманли, обл. Хасково комисията не класира нито един кандидат и предлага на органа по назначаването да поднови процедурата по обявяването на нов конкурс.

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Приложения: 1. Формуляри по приложение №6 от НПКДС

2. Всички документи на класираните кандидати.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател :

Даринка Янкова .................................

и членове:

1. Ренета Манолова...........................

2. Детелина Игнатова.........................

3. Силвия Ружовска ...........................

4. Емилия Бачовска ...........................

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекции „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
За реда и организацията за управление на собствеността в агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане анали з
На отчетите за дейността на регионални дирекции за социално подпомагане за четвърто тримесечие на 2010 г

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане докла д
Агенцията за социално подпомагане през второто тримесечие на 2007 година, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 10 от Устройствения правилник...

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Оценка на дълготрайни материални активи /дма/ – собственост или предоставени за ползване и управление на Агенцията за социално подпомагане...

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане и Старши счетоводител в Дирекция “Социално подпомагане”

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, Директор на дирекция „Социално подпомагане”

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Ветово, Директор на...

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Младши инспектор в отдел „Анализ и информация на контролната дейност”, Инспекторат

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconРепубликабългари я министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
София, ул.”Триадица” 2, тел.: (02) 8119 614, факс: (02) 986 11 98, e-mail

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом