Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер159.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Announcements/Spis_Stajant_06-02-09.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ СТАЖАНТ-ЮРИСТИ ДО ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.02.2009г. ОТ 9.00 ЧАСА В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОпо ред
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ


В кой съд и кога е приключил стажа

1

2

3


Александър Ангелов Спасов

СГС-01.02.2006


Антония Желева Златева

СГС-02.12.2008


Анна Йорданова Бамбалска

СГС-01.01.2009


Андреана Димитрова Кабасанова

СГС-01.01.2009


Агел Зотай

СГС-01.03.2007


Божидар Антонов Емануилов

СГС-01.10.2008


Веселина Миткова Маринова

СГС-01.01.2009


Георги Иванов Андонов

СГС-12.06.2008


Георги Иванов Ройдев

СГС-01.01.2009


Диана Димитрова Пашова

СГС-02.12.2008


Евгения Петрова Пенчева

СГС-01.01.2009


Илинка Цветанва Александрова-Джонстън

СГС-02.01.2008


Калоян Иванов Ройдев

СГС-01.01.2009


Лилия Красимирова Николова

СГС-01.04.2008


Миладинка Цветанова Радкова

СГС-01.01.2009


Михаил Руменов Атанасов

СГС-02.12.2008


Николай Димитров Митов

СГС-01.10.2008


Николай Евгениев Крушков

СГС-03.09.2008


Ралица Веселинова Заякова-Крушкова

СГС-03.09.2008


Сабина Хитай-Илиева

СГС-01.01.2009


Свитла Любенова Хаджиева

СГС-03.06.2008


Айлин Зекерие Мехмедова

СОС-30.09.2008


Елена Веселинова Петкова

СОС-07.11.2008


Емилия Иванова Кузова

СОС-01.01.2009


Мария Валериева Дивлева

СОС-12.12.2008


Пламен Стефанов Лазаров

СОС-12.12.2008


Панчо Илиев Калугеров

СОС-31.12.2008


Ася Сергеева Малинова

ОС-Благоевград-16.01.2009


Бояня Илиянова Ангелова

ОС-Благоевград-03.06.2008


Бойко Борисов Начев

ОС-Благоевград-31.12.2008


Весела Тодорова Миркова

ОС-Благоевград-01.01.2009


Георги Смиленов Георгиев

ОС-Благоевград-01.10.2008


Исмаил Реджеп Цикалов

ОС-Благоевград-01.01.2009


Михаил Богданов Михайлов

ОС-Благоевград-30.09.2008


Милка Йорданова Спасова

ОС-Благоевград-31.12.2008


Нели Василева Стоянова

ОС-Благоевград-03.01.2009


Николай Костадинов Мичев

ОС-Благоевград-03.10.2008


Селвиет Ариф Гетова

ОС-Благоевград-27.12.2008


Юлия Радева Якимова

ОС-Благоевград-10.01.2009


Валерия Димитрова Димитрова-Даалова

ОС-Бургас-30.11.2008


Елена Анастасова Димитрова- Вълканова

ОС-Бургас-30.12.2008


Мария Желева Кънева

ОС-Бургас-30.11.2008


Милена Иванова Цонева

ОС-Бургас-30.11.2008


Момчил Иванов Недялков

ОС-Бургас-30.11.2008


Александър Николаев Томов

ОС-Варна-01.01.2009


Димитър Лонев Карагеоргиев

ОС-Варна-02.12.2008


Десислава Неделчева Неделчева

ОС-Варна-01.10.2008


Жасмина Светланова Цветкова

ОС-Варна-02.12.2008


Живко Влайков Вълчев

ОС-Варна-02.11.2008


Ивайло Богданов Иванов

ОС-Варна-02.11.2008


Йоанна Стелиянова Куюмджиева

ОС-Варна-01.01.2009


Иван Христов Стамболиев

ОС-Варна-01.01.2009


Бисерка Йосифова Божкова

ОС-В. Търново-02.12.2008


Галя Илиева Иванова

ОС-В. Търново-02.12.2008


Димитър Руменов Димитров

ОС-В. Търново-02.01.2009


Валери Костадинов Димитров

ОС-Враца-01.01.2009


Владислав Иванов Нинов

ОС-Враца-01.01.2009


Ивка Димитрова Илиева

ОС-Враца-01.01.2009


Николай Николаев Козарски

ОС-Враца-04.07.2008


Теодора Йонкова Йонова

ОС-Враца-03.12.2008


Светослав Венциславов Славчев

ОС-Видин-06.03.2008


Веско Петков Кацарски

ОС-Габрово-02.12.2008


Александър Петев Георгиев

ОС-Добрич-14.12.2008


Камелия Кирилова Александрова

ОС-Кюстендил-24.10.2008


Милена Георгиева Атанасова

ОС-Кюстендил-04.09.2008


Павел Ставрев Павлов

ОС-Кюстендил-31.12.2008


Валерия Бисерова Пехливанова

ОС-Кърджали-02.12.2008


Невена Благоева Моралиева

ОС-Кърджали-01.02.1991


Янчо Пантелеев Тодоров

ОС-Кърджали-02.12.2008


Захаринка Руенова Токина

ОС-Монтана-30.01.1971


Антония Николова Казакова

ОС-Пловдив-11.12.2008


Борис Иванов Лозанов

ОС-Пловдив-31.12.2008


Димчо Димчев Димитров

ОС-Пловдив-31.12.2008


Добромира Милинова Митева

ОС-Пловдив-02.12.2008


Жасмина Йорданова Йорданова

ОС-Пловдив-11.01.2009


Зехра Илияз Бекирефенди

ОС-Пловдив-06.12.2008


Никола Ангелов Димитров

ОС-Пловдив-30.12.2008


Петя Василева Амуджиева

ОС-Пловдив-06.01.2009


Сийка Владимирова Мандалиева

ОС-Пловдив-23.12.2008


Соня Огнянова Хършева

ОС-Пловдив-07.11.2008


Тодор Илиев Ганчев

ОС-Пловдив-02.12.2008


Христина Борисова Махова

ОС-Пловдив-07.11.2008


Юсеин Хасан Карадон

ОС-Пловдив-31.12.2008


Иван Славеев Табаков

ОС-Пазарджик-30.12.2008


Крум Василев Цветков

ОС-Плевен-02.12.2008


Николета Симеонова Матеева

ОС-Плевен-05.01.2009


Тереза Христова Павловска

ОС-Плевен-05.01.2009


Денислав Владимиров Заимов

ОС-Разград-07.11.2008


Николай Кирилов Стоилов

ОС-Русе-08.07.2008


Светлин Райчев Милчев

ОС-Русе-09.12.2008


Мартин Минчев Коджаманов

ОС-Ст.Загора-30.01.2009


Петко Стоянов Милков

ОС-Силистра-03.01.2009


Николай Христов Ангелов

ОС-Сливен-02.12.2008


Мария Атанасова Караиванова

ОС-Търговище-08.11.2008


Таня Димитрова Станкова

ОС-Търговище-01.01.2009


Станислав Емилов Найденов

ОС-Шумен-23.11.2008


Христо Атанасов Барбов

ОС-Шумен-23.01.2009


Камелия Събева Цонева

ОС-Ямбол-31.12.2008


Нанко Желев Христов

ОС-Ямбол-31.01.2009


СПРАВКА Закон за съдебната власт


Чл.299. (1)Министърът на правосъдието определя със заповед деня и часа на провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит стажант-юристи.

(2) Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи се обявяват в тридневен срок преди датата на изпита в министерството на правасъдието и се публикуват на страницата на министерството на правосъдието в интернет.

(3) Изпитът се провежда в Министерството на правосъдието по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.

(4) Изпитът се провежда от тричленна комисия в състав: председател - представител от Инспектората към министъра на правосъдието, и членове – представител на органите на съдебната власт и Висшия адвокатски съвет. Органите на съдебната власт и на Висшия адвокатски съвет уведомяват министъра на правосъдието за определените от тях представители.

Чл.300.(1) Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се оценява с „издържал” или „неиздържал”. Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхраняват в Министерството на правосъдието.

(2)При оценка „неиздържал”стажант-юриста има право да се яви повторно на изпит след допълнителен двумесечен стаж.

Чл. 301. Министърът на правосъдието издава удостоверения за юридическа правоспособност на стажант-юрист, който е получил оценка”издържал”.

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом