Списък на крайно класираните кандидати в конкурса
ИмеСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер51.09 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/5354 sp kr. kl. nadzirateli Dobri4.d
Приложение № 1


към рег. № 5354/29.06.2010 г.

СПИСЪК

НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА

за длъжността : “Надзирател”, категория „ Е-Полицай”

в арест-Балчик и арест-Добрич към сектор „Арести”

при ОСИН-Добрич


Конкурсна комисия, назначена със заповед № ЛС-04-521/12.04.2010 г. на министъра на правосъдието, въз основа на показаните резултати на етап „Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД ”Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


Р Е Ш И :


І. На основание Глава Б, Раздел ІІІ, т. 4.5 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” на кандидатите за длъжността „Надзирател” в арест - Добрич и арест – Балчик към сектор „Арести” при ОСИН-Добрич, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ ІV-ТИ ЕТАП
Арест - Добрич
1

Стефан Драгнев Костов

21,67

2

Димитър Тодоров Георгиев

21,00

3

Веселин Василев Георгиев

19,83

4

Пламен Цветанов Панайотов

18,17

5

Тодор Желев Железов

16,33
Арест - Балчик
1

Борислав Емилов Абаджиев

18,00ІІ. На основание Глава Б, Раздел ІV, т. 1 и т. 1.2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, след изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите, преминали успешно всички етапи на конкурса, обявява крайно класиране по низходящ ред, както следва:

ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ І-ВИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІ-РИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІІ-ТИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІV-ТИ ЕТАП

ОБЩ БАЛ
Арест - Добрич
1

Димитър Тодоров Георгиев

30

17,25

25

21,00

93,25

2

Пламен Цветанов Панайотов

30

17,38

24

18,17

89,55

3

Стефан Драгнев Костов

28

12,75

21

21,67

83,42

4

Веселин Василев Георгиев

28

15,25

20

19,83

83,08

5

Тодор Желев Железов

30

14,75

21

16,33

82,08
Арест - Балчик
1

Борислав Емилов Абаджиев

30

18,75

25

18,00

91,75


ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГДИН, Димитър Тодоров Георгиев, Пламен Цветан Панайотов и Стефан Драгнев Костов да бъдат назначени на длъжност „Надзирател” в арест – Добрич, а Борислав Емилов Абаджиев да бъде назначен на длъжност „Надзирател” в арест – Балчик към сектор „Арести” при ОСИН – Добрич, които се определят за спечелили конкурса.


ІV. На основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, определя като РЕЗЕРВ от кандидати за длъжността „Надзирател” в арест – Добрич в сектор „Арести” към ОСИН – Добрич, както следва:


  • Веселин Василев Георгиев

  • Тодор Желев Железов


Настоящият списък да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” - Добрич.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

комисар Димитър Таков


ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Ана Шопова

Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом