Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители
ИмеРи стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер83.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zapiski.info/download/dk_7417_el_Medii.doc
Електронни медий


От 19. век насам постепенно се налага медийното пространство в инернет и средство за масова комуникация се увеличава значително.Сега интересът е концентриран почти и само чрез комуникацията чрез интернет,и медиите в него. Участието на медиите започва да влиза все повече в ежедневието чрез инетрнета и масово се ползват от общтеството с утварждаването му като част от информационен таблоид.

 Докато печатът съществува вече над 300 години, то Интернет е на по-малко от 10 години в масовия му вариант като WWW. Разликата във възрастта на двете медии не пречи помежду им да се осъществи активна и конструктивна конкуренция. Радиото и телевизията с появата си не успяват да потъпкат печатното слово, но Интернет има реални шансове да го направи, ако пресата не се окаже достатъчно гъвкава да се приспособи към условията на електронния вестник.Вписването и издаването на вестици се извършва чрез най-добрите технически качества- компютри и периферия на Intel, Umax, Xante, Canon, Olimpus, KFC и най-ефективната технология- лицензирани последни версии на утвърдени в световен мащаб програмни продукти - PageMaker, PhotoShop, CorelDraw, MicrosoftOffice, Novell.При стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители.  Всеки потребител, може, спазвайки технологичните срокове за производство на вестниците, да променя параметри на рекламното си послание.  Вестниците както в инетернет така и на пазара са хармонично съчетание на новинарска (40%), пазарна (50%) и справочна (10%) информация. Новинарският дял съдържа събитийна информация, интервюта, репортажи, разработки на проблемни теми вълнуващ хората и актуален. Вестникът е медия за целенасочена пазарна информация - още от самото си създаване привлича и трайно запазва целият поток от информация.Водещата характеристика на пресата – аналитичността на информацията има далеч по-широки възможности в Интернет – богати търсачки по теми, ключови думи, снимков материал и други графични изображения, аудио и видео приложения. Историчността на събитията в Интернет се движи по хоризонтал (минало-настояще-бъдеще) и по вертикал (натрупване на контекст). Всеки потребител може да проследи историята на дадено събитие с минимално усилие и голяма бързина. Освен това той има възможност да дискутира проблема с групите си по интереси, както и да осъществи обратен контакт с източника на информация.

Докато технологията на печатните издания предполага забавеност на информирането във времето, то събитията изтичат в Мрежата минути след като са се случили. Тази оперативност надминава дори възможностите на радиото.

Като носител Интернет е “безсмъртен”, за разлика от печатните издания, които имат кратък живот (особено вестниците). В добавка той позволява всяка една информация да бъде поднесена атрактивно и да въздейства върху всички сетива (мултимедийни продукти, снимков материал, видео-клипове, репортажи он-лайн и т.н.), което в малка степен е възможно при печата поради ограниченията от хартиения носител.

Вестникът продължава да е най-мобилната медиа и да се характеризира с диспонибилитет, но Интернет атакува това свойство, като се вече може даинтегрира с мобилните устройства. Благодарение на WAP-технологията се сърфира и посредством дисплея на личния мобилен телефон.

В сравнение с радиото и с телевизията, пресата е най-интимната медиа, но Интернет постепенно отнема първенството в категорията “интимно удоволствие от закуската”.

В мрежата проблемът с дистрибуцията не съществува, защото е достъпна за всеки, а съдържанието и услугите се предлагат безплатно (на цената на Интернет достъпа в съответното населено място). Предлагат се и платени форми, но те са предназначени за специфични групи потребители и обикновено предлагат много тясно специализирана информация. Платените форми не търсят масов ефект, а по-скоро целят задълбочаване на контактите и отношенията с малко, но изключително качествени потребители-клиенти.

Възможностите за многопосочна комуникация и за непрекъсната, мигновена обратна връзка са сериозно преимущество за Интернет, което скъсява дистанцията комуникатор-реципиент. Посланието може да е персонализирано, ориентирано не само към конкретна група от хора, но и към конкретна личност. Избирателният прочит е характерен за потребителите и на двете медии, като Интернет технологията го облекчава и превръща реципиента в конструктор на личен дневен ред на новините.

Пресрекламата въздейства върху аудиторията основно чрез визуални послания (чисто текстови или в съчетание с някакъв графичен материал), т.е. възприема се посредством зрението на човека. Понякога се съчетава с допълнителни рекламни вложки и малки мостри за насърчаване на продажбите (характерно за списанията), чрез които се въздейства върху останалите сетива: най-често обоняние (парфюм) и слух (диск или касета).

Интернет рекламата използва всички познати рекламни формати в печата, телевизията и радиото и въздейства комплексно чрез звук, визия, движещи се образи и виртуална сетивност.
Общо за вестниците и Интернет е изискването за повторение на рекламата с цел постепенно и непрекъснато да се повишават вниманието и интересът на потребителите към обекта на промоциране. И при двете медии ефективността на рекламата зависи до голяма степен от разположението й, от контекста, от честотата на публикуване/излъчване, от големината и цветността.
В Интернет като еквивалент на рекламното каре може да се разглежда рекламният банер /бутон, който също представлява цветно петно, разположено някъде в сайта с ограничена като обем информация и визия в него. За сметка на това обаче банерът е интерактивен, както всички рекламни форми в Интернет, и “въвежда” в сайта на рекламодателя, докато рекламното каре е застинал отпечатък, обикновена табела. В Мрежата съществува и текстожа реклама, която съответства на рекламата с журналистически жанрове във вестник и списание, платен редакционен материал. В уеб-пространството няма ограничения за брой и големина на поместваните реклами, докато в пресата непрекъснато трябва да се съблюдава балансът между редакционно и рекламно съдържание.

Рекламата в пресата трудно може да наложи на читателите, изисква частица внимание поне за прочит на марката, докато уеб-рекламата често предизвиква инстинктивна реакция и може да те принуди да кликнеш върху нея.
За да отговори на предизвикателството на новата медиа, печатът вече се прехвърля и в Мрежата под формата на т.нар. електронни вестници. Така се съчетават постиженията и предимствата на пресата с преимуществата на уеб-технологията и се компенсират някои от недостатъците, наложени от хартиения носител. Увеличава се бързината на информирането, трупа се база-данни с предходни материали по темата, търси се интерактивност, стимулира се обратната връзка (feedback, форум, мейл-листове, абонаменти и т.н.), отделя се повече място на мненията на читателите, реагира се мигновено на случващите се в момента събития, оформят се специфични фокус-групи.

Он-лайн вестниците имат за цел не само да информират, но и да забавляват, да разчупят класическия модел на еднопосочната комуникация, да използват алтернативни “информатори” и огнища на събития и най-вече – самите те да се превърнат в източници на информация за традиционните медии.

От гледна точка на рекламата – електронният вестник е още една възможност:

 • за допълнително рекламни приходи и то без разходи за хартия;

 • за предлагане на комбинирани рекламни пакети (оф- и он-лайн), което да добави стойност към традиционните рекламни услуги;

 • за преодоляване на пространствените ограничения (Интернет се характеризира с географска всеобхватност);

 • за увеличаване на потребителската маса.

В добавка он-лайн изданието може да се възползва от разнообразието на уеб-рекламните формати.

Електронни издания с хартиен първоизточник:

 • Труд

 • Стандарт

 • Монитор

 • и др.

 • Eлектронни издания без хартиен носител:

 • Медиапул

 • Нет Инфо

 • New Media E-zine

 • Информационна агенция „БГнес”

Електронни издания, предлагащи платени услуги в България:


 • Агенция „Фокус”

 • Национален нюзрум „Аркадия”

Важна част от комуникацията в инетрнет е спам и реклама.Спам е използване на среда за електронни комуникации за масово изпращане на нежелани съобщения. Най-известната форма на спам е под формата на съобщения с рекламно съдържание по електронна поща. Спамът е използван и с други цели и използвайки други медии, като Usenet, търсачки, уеблогове, ICQ, IRC и SMS.

Методите за борба се разделят на две категории:

 • Методи, подходящи за прилагане от доставчици (ISP) / оператори на услуги;

 • Методи, подходящи за прилагане от крайни потребители;

Няма точно разделение кои методи в коя категория попадат, затова просто ще бъдат изброени:

 • Блокиране на адресите, от които се изпраща Спам - приложимо както от доставчици, така и от крайни клиенти. Резултатът е, че просто писмата не достигат до вас или в случая с краен клиент биват маркирани като нежелани и евентуално изтрити.

 • Неотваряне на нежелана поща. Поради широкото разпространение на Internet Explorer, ниската потребителска култура и голямото количество проблеми със сигурността на по-горе споменатото приложение освен загубата на време, за отваряне на писмото / прочитане на съобщение, може компютърът да бъде заразен от вирус, троянски кон и подобен род mallware Като краен резултат има сериозна възможност за кражба на ценни данни (банкови сметки, пароли). Отварянето на нежелано писмо също така може да даде сигнал с използване на скрити картинки в писмото, когато то е в HTML формат, че адресът на електронната поща се използва активно. Обикновено адресите, до които се разпраща нежелана поща, се генерират с използване на речници с думи и имена, към които се добавят имена на домейни и поради това на изпращача (спамера) не е ясно дали даден адрес на електронна поща се използва или не, но с използване на скрити картинки на него може да бъде съобщено и да последва повишение на активността на изпращаната нежелана поща към този адрес. Използване на черни списъци - Обикновено това са обществено достъпни интернет сайтове, съдържащи списъци с известни адреси, от които се изпраща спам.

Тъй като горните методи се заобикалят сравнително лесно (SMTP протокола не разполага с надеждни средства за доказване самоличността на подателя), напоследък най-успешни се оказват методи, които не разчитат само на информацията за подателя.

 • Черни списъци за IP адреси на компютри, от които се изпраща спам. Тези адреси не се фалшифицират лесно, но е възможно предварително "превзет" компютър - "зомби" да бъде накаран да изпраща писмата от своя адрес.

 • Блокиране на писма, съдържащи определени думи - най-простия пример е с думата "Виагра". Това би могло да спре цялата нежелана поща по дадена тема. Като противодействие, спамерите обикновено използват странен начин за изписване на думата - например "Viaagraa", или търсят символи с подобен вид - "V1agra".

 • Смислов/синтактичен анализ на писмото - силно усложнен вариант на горната техника, при който по определени признаци се прави опит да се извлекат характеристики на текста, които да покажат дали това е спам или не.

 • Блокиране на писма по определени, технически характеристики - най-известните примери са:

- Блокиране на писма от сървъри, които нямат име (само IP адрес)

- Блокиране на писма изпратени с непознати (или известни с "черното" си предназначение) програми.

За съжаление засега няма система, която да дава 100% гаранция. Още по-неприятното е, че ако направим системата за защита твърде "подозрителна", има голям шанс някое важно писмо да отиде при нежеланите...

Най-важният съвет за защита от спам е да не се дава никъде ваш или на приятел електронен адрес,сайтове изискващи регистрация.

Електронни картички (за съжаление получателят, освен картичката, ще започне да получава и спам). Безплатни програми или програми с неизвестен автор. Промоции и игри - в или извън Интернет.

Ако някой сайт изисква да Ви изпрати паролата за достъп по Email, можете да си регистрирате пощенска кутия специално за тази цел.

Реклама е разпространяема във всяка форма и с всякакви средства на информация за физическо или юридическо лице, стока, идеи и начинания, която е предназначена за неопределен кръг лица и е призвана да формира или поддържа интерес към тези физически или юридически лица, стоки, идеи и начинания и способства за реализирането на стоките, идеите и начинанията.

Е-мейл рекламата или т.нар "Е-мейл маркетинг" по своята същност си е реклама. Тя се изразява в разичен начин на поднасяне на рекламни съобщения чрез изпращането на е-мейли.
Е-мейл Спам е всяко масово изпращане на нежелан и неизискван от потребителите е-мейл неколкократно и в къси интервали от време.

Много хора тълкуват двете понятия по разични начини, което е объркващо, но и малко нередно.

Свързани:

Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconРекламна дейност на кока-кола увод
Основна цел на настоящето изследване е да разкрие някои основни характеристики в изграждането на рекламна кампания и стратегия като...
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconКодекс за лоялна рекламна практика
Кодексът се прилага за всяка реклама, целяща популяризирането на всяка форма на стока или услуга
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители icon4. методика на силовата подготовка
Главната цел на методиката на силовата подготовка (това се отнася и за всяка друга методика) е стремежът към рационалност, т е постигане...
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconИзбор на рекламна агенция
Възможностите пред вас са две: да работите в компания или да подхванете свой бизнес. Има и трета – да заживеете като рентиери, което...
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconРекламна тарифа на онлайн-изданието на вестник "дума" за 2007 г

Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconТворческипла н на музикална школа
Рекламна кампания за прием на деца желаещи да свирят на класически музикални инструменти
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconНасока 1: Заинтересованите страни и тяхното въздействие Заинтересована страна
Заинтересована страна се определя като всяка група или индивид, които могат да въздействат върху или да се повлияят от постигане...
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
Ри стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители iconТема: Власт и политика
Условие за съществуване на хората – 1 трябва да живеят на групи; 2 хората общността трябва да действат заедно за постигане на една...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом