Програма за развитие на селските райони
ИмеПрограма за развитие на селските райони
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер27.53 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://deathstar.cybcom.net/~migbelovo/wp-content/uploads/2012/06/oceniteli_adm._dopustimost2.doПрограма за развитие на селските райони.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ ПРЕМИНАЛИ ПЪРВИ ЕТАП - АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

Вх.№

Име, презиме, фамилия

1

ВЕО 2/ 31.05.2012 г.

Юлиана Божидарова Хаджичонева

2

ВЕО 4/ 04.06.2012 г.

Росица Стойчева Михайлова

3

ВЕО 5/ 04.06.2012 г.

Юлиана Момчилова Йорданова

4

ВЕО 6/ 04.06.2012 г.

Гювен Вадет Джуманджъ

5

ВЕО 9/ 05.06.2012 г.

Ивайло Николаев Асенов

6

ВЕО 10/ 05.06.2012 г.

Диана Динкова Аладжова - Димитрова

7

ВЕО 11/ 05.06.2012 г.

Даниела Цветанова Станева - Петкова

8

ВЕО 12/ 05.06.2012 г.

Надежда Друмева Бобчева

9

ВЕО 17/ 05.06.2012 г.

Емил Гергинов Захариев

10

ВЕО 18/ 05.06.2012 г.

Валентина Минчева Фиданова

11

ВЕО 19/ 05.05.2012 г.

инж. Янка Николова Ранделова

12

ВЕО 20/ 05.05.2012 г.

Лучко Димитров Македонски

13

ВЕО 22/ 05.05.2012 г.

Надя Стефанова Грудева

14

ВЕО 23/ 05.05.2012 г.

Мария Георгиева ГончеваОБЯВА


На 18.06.2012 г. от 11.00ч. в офиса на „МИГ- Белово, Септимври, Велинград“ ще се проведе втори етап (събеседване) на конкурса за външни експерти-оценители. Каним кандидатите преминали етап първи на адрес: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А /сградата на Общинска администрация/.

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,

Договор № РД 50-142/13.10.2011г.,

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850,

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.comСвързани:

Програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом