Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
ИмеСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер142.03 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/3826_10_spis_dop._Ezikov_nadz_A_Hask
Приложение № 1


към рег. № 3826/05.05.210 г.


СПИСЪК


НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА


за длъжността : “Надзирател”, категория „Е - Полицай”

в арест – Хасково

към сектор - Арести

при областна служба „Изпълнение на наказанията – Хасково


На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 3.8 и т. 3.9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, конкурсната комисията,


Р Е Ш И :


І. Утвърждава и обявява резултатите от конкурсния етап „Изследване на физическата годност” на кандидатите, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

Кирил Митков Малинов

30

2

Владимир Стайков Вълков

30

3

Николай Илков Димитров

30

4

Владимир Стоянов Стоянов

30

5

Ивайло Вълчев Каваков

30

6

Стефан Стойков Димитров

30

7

Венцислав Евгениев Василев

30

8

Любомир Велчев Велчев

30

9

Феодор Василев Димитров

30

10

Христо Ангелов Вълчев

30

11

Пламен Бинчев Пейков

30

12

Делчо Георгиев Чинтов

30

13

Георги Лозков Георгиев

30

14

Делян Русев Тодев

30

15

Владимир Здравков Чакъров

30

16

Васил Велев Зинков

30

17

Петър Йорданов Петков

30

18

Митко Ленков Петков

30

19

Христо Георгиев Вълков

30

20

Димитър Георгиев Куличев

30

21

Господин Атанасов Господинов

30

22

Красимир Жеков Тодоров

30

23

Добромир Йорданов Христов

30

24

Борислав Димитров Димитров

30

25

Димитър Гогов Караиванов

30

26

Христо Венциславов Станков

30

27

Николай Тодоров Пеев

30

28

Милен Димитров Попов

30

29

Николай Христов Нейчев

30

30

Христо Спиров Николов

30

31

Венелин Митков Желев

30

32

Тодор Валентинов Стефанов

30

33

Мирослав Николов Тенчев

29

34

Пламен Георгиев Пеев

29

35

Иван Николаев Радев

29

36

Ангел Делчев Ангелов

29

37

Кирил Хубенов Кирев

29

38

Владимир Желев Петров

29

39

Константин Христов Кумчев

29

40

Недялко Йорданов Мартинов

29

41

Ангел Николов Брайков

29

42

Росен Боянов Русев

29

43

Денислав Дилянов Пинчев

28

44

Росен Тенев Русинов

28

45

Петър Христов Петров

27

46

Пламен Маринов Маринов

27

47

Иван Петров Иванов

27

48

Валери Кирилов Петров

27

49

Радослав Димитров Желязков

27

50

Мирослав Стоянов Вълчев

26

51

Пламен Колев Кошев

26

52

Диян Митков Николов

26

53

Стоян Делов Маджаров

26

54

Стратия Георгиев Генев

26

55

Станислав Делчев Георгиев

25

56

Гроздан Генов Грозев

25

57

Данчо Димитров Йорданов

25

58

Живко Евгениев Пашов

25

59

Калоян Славчев Колев

24

60

Данаил Колев Делчев

23

61

Константин Тянков Симеонов

21

62

Валентин Митков Николов

21

63

Пламен Иванов Тодоров

18

64

Николай Стойчев Колев

16

65

Григор Динков Атанасов

не се е явил

66

Ангел Петров Петков

не се е явил

67

Диян Христов Атанасов

не се е явил


ІІ. На основание Глава Б, раздел ІІІ, т. 1.8 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието и въз основа на получените резултати класира по низходящ ред и ДОПУСКА до участие в следващия конкурсен етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура” кандидатите, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

Кирил Митков Малинов

30

2

Владимир Стайков Вълков

30

3

Николай Илков Димитров

30

4

Владимир Стоянов Стоянов

30

5

Ивайло Вълчев Каваков

30

6

Стефан Стойков Димитров

30

7

Венцислав Евгениев Василев

30

8

Любомир Велчев Велчев

30

9

Феодор Василев Димитров

30

10

Христо Ангелов Вълчев

30

11

Пламен Бинчев Пейков

30

12

Делчо Георгиев Чинтов

30

13

Георги Лозков Георгиев

30

14

Делян Русев Тодев

30

15

Владимир Здравков Чакъров

30

16

Васил Велев Зинков

30

17

Петър Йорданов Петков

30

18

Митко Ленков Петков

30

19

Христо Георгиев Вълков

30

20

Димитър Георгиев Куличев

30

21

Господин Атанасов Господинов

30

22

Красимир Жеков Тодоров

30

23

Добромир Йорданов Христов

30

24

Борислав Димитров Димитров

30

25

Димитър Гогов Караиванов

30

26

Христо Венциславов Станков

30

27

Николай Тодоров Пеев

30

28

Милен Димитров Попов

30

29

Николай Христов Нейчев

30

30

Христо Спиров Николов

30

31

Венелин Митков Желев

30

32

Тодор Валентинов Стефанов

30


НЕ ДОПУСКА до етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

Мирослав Николов Тенчев

29

2

Пламен Георгиев Пеев

29

3

Иван Николаев Радев

29

4

Ангел Делчев Ангелов

29

5

Кирил Хубенов Кирев

29

6

Владимир Желев Петров

29

7

Константин Христов Кумчев

29

8

Недялко Йорданов Мартинов

29

9

Ангел Николов Брайков

29

10

Росен Боянов Русев

29

11

Денислав Дилянов Пинчев

28

12

Росен Тенев Русинов

28

13

Петър Христов Петров

27

14

Пламен Маринов Маринов

27

15

Иван Петров Иванов

27

16

Валери Кирилов Петров

27

17

Радослав Димитров Желязков

27

18

Мирослав Стоянов Вълчев

26

19

Пламен Колев Кошев

26

20

Диян Митков Николов

26

21

Стоян Делов Маджаров

26

22

Стратия Георгиев Генев

26

23

Станислав Делчев Георгиев

25

24

Гроздан Генов Грозев

25

25

Данчо Димитров Йорданов

25

26

Живко Евгениев Пашов

25

27

Калоян Славчев Колев

24

28

Данаил Колев Делчев

23

29

Константин Тянков Симеонов

21

30

Валентин Митков Николов

21

31

Пламен Иванов Тодоров

18

32

Николай Стойчев Колев

16

33

Григор Динков Атанасов

не се е явил

34

Ангел Петров Петков

не се е явил

35

Диян Христов Атанасов

не се е явилІІІ. Допуснатите кандидати да се явят на 17.05.2010 г. в 10.00 ч. в сградата на ГДИН, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за провеждане на конкурсния етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”.


Списъкът да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” – Хасково.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: (п)


комисар Димитър Таков


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

Ваня Георгиева

Свързани:

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Д-р Г. М. Димитров” №42 и ул. „М-р Г. Векилски” №2 към областна служба „Изпълнение на наказанията – София
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до четвърти етап на конкурса
Специалист і-ва степен/Надзорно-охранителна техника/”, категория „г инспектор”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Разлог към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Началник на сектор Финансово-ресурсно осигуряване”, категория „в-експертен персонал с ръководни функции”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Конкурсна комисия, назначена със заповед № лс-04-6/06. 01. 2009 г на министъра на правосъдието, въз основа на постигнатите от кандидатите...
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Ямбол към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Ямбол
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т 1 и 2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд ”Изпълнение на наказанията” и гд ”Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом