Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново
ИмеКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер17.76 Kb.
ТипРешение
източникhttp://vt.government.bg/documents/Reshenia11072011.doc
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 4/11.07.2011 г.


РЕШЕНИЕ № 1


Във връзка със заявление, вх. № 94КК-15/06.07.2011 г. относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална дирекция за национален строителен контрол - сектор В.Търново (РДНСК), Северен централен район и становище от Общинска служба по земеделие – Велико Търново.


РЕШЕНИЕ № 2


Във връзка с писмо на Областна дирекция на МВР, вх. № 24-241/08.07.2011 г., съдържащо информация за състоянието на пътната маркировка на територията на областта, същата да се предостави за сведение на експерт в направление Регионално развитие.


РЕШЕНИЕ № 3


Във връзка с писмо от живущи на ул. Чипровци, гр. Павликени, вх. № 94ПП-28/06.07.2011 г., за нападения на кучета, неподдържан район, в следствие на което са се развъдили змии, същото да бъде изпратено по компетентност на кмета на Община Павликени. Да се поиска информация за предприетите действия.


РЕШЕНИЕ № 4


Във връзка с жалба, вх. № 94ВВ-27/04.07.2011 г., за шум от автобуси в района на Дом за стари хора “Венета Ботева”, гр. Велико Търново, т.к. пред дома са първоначалните спирки на автобусите 13, 20, 30, да се отговори на подателя, като му се обясни реда за утвърждаване на общинската транспортна схема.


РЕШЕНИЕ № 5


Във връзка с искане, вх. № 94ХХ-11/28.06.2011 г., за определяне на обезщетение по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, да се отговори на подателя, че преклузивните сроковете по реда на този закон са изтекли, поради което не е възможно разглеждане на искането по същество.


РЕШЕНИЕ № 6


Във връзка с предложение от Сдружение “Велико Търново за гората”, вх. № 41-23/27.06.2011 г., с искане областен управител при възникване на едно бъдещо, условно, събитие да внесе предложение до Общински съвет – Велико Търново за приемане на решение, като са дали и текст на решението, да се отговори на Сдружението, че областен управител не е вносител на предложения в общинските съвети.


РЕШЕНИЕ № 7


Във връзка със сигнал от кмета на с. Поликраище, вх. 09-12/01.07.2011 г., че на 30.04.2011 г. ТИР с ремарке е изгубил контрол на главен път Велико Търново – Русе, като е повредил тротоар, с искане да се извърши проверка и осигуряване на средства за безопасно преминаване на гражданите, сигнала да бъде изпратен по компетентност на кмета на Община Горна Оряховица. Да се поиска информация за предприетите действия.

Свързани:

Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Да се изискат от подателя протоколите от замерване на шума. Да се изготви писмо до Областно пътно управление – Велико Търново
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПостоянна комисия по заетост област велико търново правилни к
Постоянната комисия по заетост е регионален обществен орган по заетостта, който се създава с решение на Областния съвет за регионално...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПротоко л №2 / 03. 0 2010 г
Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПостоянна комисия по заетост област велико търново
Регионалният инспекторат по образование Велико Търново представи Предложение за държавния план-прием за учебната 2007-2008 г. След...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconОбластна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л
Днес, 25 ноември 2009 г., от 11: 00 часа в зала №317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6 от Закона за военните...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПротоко л
Днес 30. 01. 2012 г в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconНа околната среда
Община Златарица се намира в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом