Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад
ИмеЕлектронни разплащания в УниКредит Булбанк ад
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер214.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://attractivetravel.net/userfiles/images/files/Eлектронни_разплащания_в_УниКредит_Булбанк.do
Университет за Национално и Световно Стопанство

Гр.София


Курсова работа


Електронни разплащания в

УниКредит Булбанк АД


Изготвили:

Mагдалена Господинова Фак.№2614099

Теодора Пепелянкова Фак.№2614101


Съдържание:


1.Електронни разплащания

2.Предимство за клиентите за разплащания чрез Интернет

3.Електронни разплащания в Уникредит Булбанк АД

4.Програми за електронни разплащания в УниКредит Булбанк АД

5.Основни насоки при електронните разплащания в програмата

6.Спазване на правила за Online – Banking и мерки за сигурност


1.Електронни разплащания

За първи път интернет банкирането е било осъществено през 1993 г. в Англия от Nottingham Building Society. Системата се е наричала “Homelink” (връзка от дома) и е позволявала онлайн сведения за финансови отчети, банкови трансфери и транзакции по сметка. Преводите били предимно за плащане на ток, вода, газ, както и някои сметки в други банки. 
Електронното  позволява банкови преводи до физически и юридически лица в рамките на България, а в някои специфични случаи и извън страната.

Физическите лица, които искат да ползват тази услуга се нуждаят от:

 • Банкова сметка и карта (дебитна или кредитна), издадена от банка, регистрирана за електронно банкиране или предлагаща тази услуга

 • Регистрация в сайта на банката, предлагащ електронно банкиране или в най-популярният сайт в България за интернет банкиране - www.epay.bg

Днес почти всички банки предлагат възможност за електронни  плащания, преводи и справки за движение по сметки на физически лица. Често преводите в интернет между лични сметки в една и съща банка са безплатни, а понякога и преводите за погасяване на задължения за комунални услуги. Някои банки нямат такси за регистрация и обслужване на интернет банкиране , други събират месечна (най-често от порядъка 0.50 лв.- 4 лв.) или годишна (например 2-3 лв.) такса за ползване на услугата или за издаване и ползване на електронен сертификат. В този смисъл електронното банкиране излиза изключително евтино и това го прави достъпно до широк кръг клиенти на банките. 
Освен пари, дистанционното извършване на банкови операции спестява много време. Клиентите могат да проверяват балансите си, да разглеждат парични потоци, да откриват сметки и да трансферират пари денонощно. Използването на услугата не изисква специални компютърни умения. Сигурността на транзакциите е гарантирана на три нива: потребителско име и парола; размяна на публични и частни ключове; криптиране на трафика.

Операциите са най-общо два вида - пасивни и активни- клиентът може да следи, а от друга страна и да управлява парите си on-line.

През интернет може да се следи актуалната наличност по банкови сметки (разплащателни, спестовни, депозитни и др.) и движението по тях - постъпили и преведени суми, удържани такси и др. Може да се следи какво е състоянието на задълженията по кредитни карти, по кредити и към доставчици на комунални услуги като ток, парно, вода, телефон и др., както и какви плащания са извършени по тях. 

Има два основни метода за банкиране чрез компютър. Клиентите използват специален софтуер, инсталиран на техните компютри, с достъп до сметките им по специални частни линии. Втората възможност е връзка между клиентите и банките през Интернет, която им дава достъп до банковите им сметки в целия свят. Потребителите на услугата могат да управляват парите си online без загуби или промяна на номерата на сметките. Има два основни метода за банкиране чрез компютър. Клиентите използват специален софтуер, инсталиран на техните компютри, с достъп до сметките им по специални частни линии. Втората възможност е връзка между клиентите и банките през Интернет, която им дава достъп до банковите им сметки в целия свят. Потребителите на услугата могат да управляват парите си online без загуби или промяна на номерата на сметките.


В страната сега електронните разплащания се развиват с високи темпове както количествено, така и качествено, т.е. все повече хора използват онлайн разплащания, и във все повече случаи.

В момента в България банковата система не е напълно пригодена за посрещане на нарастващия интерес към електронните транзакции. Все още се издават дебитни карти, при които потребителят изпитва известно неудобство, използвайки ги за интернет разплащания .


2.Предимство за клиентите за разплащания чрез Интернет

Предимства на електронните разплащания:

 • Удобство: За разлика от традиционното банкиране, сайтовете за онлайн банкиране са достъпни от всички точки на земята и не затварят – те са достъпни 24 часа на ден, 7 дни в седмицата и при евентуален финансов проблем в чужбина, е възможно веднага да се погрижите за финансите си онлайн;

 • Ефикастност: Управление на всички сметки от едно място в защитена среда;

Ефективност: Поддържат се множество услуги за ефективно управление на финансите,

Основния недостатък на електронното банкиране е несигурността, тъй като няма пряк визуален достъп до това което става с финансите на дадения клиент. Това е предпоставка за спад на доверието от страна на клиентите, с което навлизането на подобни услуги става по – бавно.


3.Електронни разплащания в Уникредит Булбанк АД.

УниКредит Булбанк предоставя възможност за нареждане на плащания в български лева и чуждестранна валута, за страната и чужбина, във всеки офис на Банката и по електронен път (Булбанк Онлайн, ТелеБАНК или MultiCash), независимо къде е открита разплащателната сметка.

УниКредит Булбанк извършва преводи в лева и валута инициирани по електронен път или чрез писмено нареждане в предварително зададени срокове на изпълнение.

УниКредит Булбанк осигурява на своите клиенти отдалечен достъп до широк кръг банкови услуги. Банката предоставя възможност за достъп до средствата и извършване на ежедневни финансови операции чрез електронните си услуги Булбанк Онлайн, ТелеБАНК и MultiCash. Те осигуряват бързина, сигурност и удобство при инициирането на операции и получаване на информация за текущото състояние на сметките, без да е необходимо посещение в Банката.


4.Програми за електронни разплащания в УниКредит Булбанк АД.


ТЕЛЕБАНК


УниКредит Булбанк предлага системата ТелеБАНК за корпоративно електронно банкиране. ТелеБАНК е сигурна система за електронно банкиране, осигуряваща директен достъп до абонираните в системата сметки на клиента.

В ТелеБАНК са вградени съвременни технологии и надеждни алгоритми за защита на данните при техния обмен през Интернет. Технологията на цифровите подписи гарантира потвърждаване на самоличността на клиента. Достъпът до информацията за осъществените транзакции е предоставен само на титуляра на сметката и оторизираните от него лица.

Работа с ТелеБАНК следва естествената логика на процесите по управление на средствата. Използват се стандартните бланки за платежни нареждания и някои специфични формуляри за други услуги на УниКредит Булбанк.


Регистрация за ТелеБАНК

Искането трябва да бъде попълнено и депозирано в УниКредит Булбанк заедно с два екземпляра от подписан Договор. До една работна седмица клиентът получава инсталационен пакет за софтуера на ТелеБАНК и лични сертификати за всички заявени пълномощници. Инсталацията на ТелеБАНК може да бъде направена самостоятелно или от специалист на УниКредит Булбанк, в зависимост от желанието на клиента.


MULTICASH


За банките, желаещи да предлагат на големите си корпоративни клиенти както пълния спектър от онлайн плащания, така и разширения модул Cash Management за много банки, на своя банков портал, MultiCash предоставя решение, което е едновременно ефикасно и рентабилно.

Сред продуктите на Omikron, MultiCash е цялостното решение за интернет банкиране за корпоративни клиенти, което може да се предлага на банковия портал. Както с всички решения на Omikron за онлайн банкиране, продуктът е базиран на т.нар. подход "тънък клиент”, т.е. винаги когато е възможно, да се избягва използването на софтуерни компоненти от страна на клиента. Продуктът е базиран върху фундаменталния интелект и функционалност на семейството от продукти MultiCash и затова е идеалното разширение на "класическите" версии на продукта MultiCash и MultiCash@Web.

Omikron разработват стандартен софтуер за банките и техните клиенти. Международната система за електронно банкиране MultiCash предлага решения за финансови дейности за средни до големи корпорации. От страна на банката Omikron Communication Platform покрива целия спектър от услуги за електронно банкиране на местно и международно равнище.И двата продукта поддържат всички популярни европейски стандарти за комуникацията Клиент-Банка и инкорпорират повечето европейски платежни формати.Надграждайки върху тази успешна гама продукти, Omikron предлага на своите корпоративни клиенти банково-независими решения за автоматизирани плащания, управление на паричните средства и оптимизация на работния процес. Omikron може да предложи на своите клиенти решения, разработени според специфичните им потребности и изисквания, разпростиращи се от класическото електронно банкиране през онлайн банкиране до ASP приложения.Функции


MultiCash поддържа целия набор продукти/модули MultiCash, които съвсем наскоро бяха допълнени с уеб интерфейс. Системата може лесно да бъде реализирана като допълнение към банковия сървър на Omikron в архитектурата на банката за електронно банкиране.

MultiCash използва приложна сървърна архитектура, която маршрутизира заявките на потребителя към клиентския сървър, съответно конвертира отговорите (напр. към HTML, за настоящите браузери) и ги изпраща обратно на клиента.
MultiCash@Online с гъвкави интерфейси за достъп на клиента и за връзка с банковата система.

Използвайки MultiCash, банката може да надгради среда за традиционното електронно банкиране върху съществуващата сигурна комуникация. По този начин, пазарът за чисто офлайн продукти (напр. MultiCash/MultiCash@Web), който остава много важен, може да се поддържа в същата интегрирана среда. Успоредно със съществуващите продукти могат да се отварят и нови канали за широко разпространени крайни устройства (напр. мобилни телефони, АТМ и т.н.). Архитектурата позволява бързото инкорпориране на бъдещи разработки с минимални усилия.

Надграждайки върху тази успешна гама продукти, Omikron предлага на своите корпоративни клиенти банково-независими решения за автоматизирани плащания, управление на паричните средства и оптимизация на работния процес. Omikron може да предложи на своите клиенти решения, разработени според специфичните им потребности и изисквания, разпростиращи се от класическото електронно банкиране през онлайн банкиране до ASP приложения.

Корпоративните групи и компании – независимо дали на местно или международно ниво – използват Разпределен електронен подпис, за да оторизират своите транзакции. Това позволява на оторизирания персонал да подава необходимите подписи от различни места. Продуктът MultiCash@Sign позволява на подписващите да подписват отдалечено през интернет.

С MultiCash@Sign, вторите подписи и разпределените подписи могат да се направят през интернет. Двете основни функции, които са на разположение на оторизираните страни, са преглед на предстоящи транзакции, включително ясна визуализация на текущия статус и опция за окончателна оторизация. Специфична особеност е, че не е необходимо да се инсталира какъвто и да е софтуер от страна на клиента. Единствено в случай на RSA-базирани подписи, клиентът се нуждае от “plug-in” за браузера и (като допълнителна възможност) от драйверите за устройството ChipCard.

За втория подпис са на разположение множество опции. Успоредно с класическия Електронен (или цифров) подпис, който остава предпочитаното решение сред корпорациите, може да се използват също и Vasco Tokens или PIN/TAN.

MultiCash@Sign е част от интегрирана стратегия за интернет продукти. Продуктът често се използва в комбинация с MultiCash "Classic" (под Windows), което се използва за предаване на файлове с първия подпис. MultiCash@Sign е идеалното решение за допълнително подписване, напр. от централизирано място за оторизация в рамките на корпоративната група. В същото време, продуктът представлява логическо продължение на решенията на Omikron за онлайн банкиране, MultiCash@SmartOffice и MultiCash@Online.

От гледна точка на банките MultiCash@Sign, който е интегриран в Back Office-средата за електронно банкиране, разработена и разпространена от Omikron (Omikron Communication Platform), предлага освен предимството на бързо и рентабилно изпълнение, също и възможност за надграждане към пълния набор продукти за интернет банкиране. Всички тези продукти могат да използват интернет адаптер, интегриран в MultiCash@Sign.

Използвайки MultiCash@Sign банката клиент може да контролира оторизацията на платежни файлове, които се доставят на банката по различни канали, напр. чрез традиционните приложения за електронно банкиране (като MultiCash) или посредством система за онлайн банкиране като MultiCash@SmartOffice. Средствата за доставяне също нямат значение - напр. дали оригиналният файл е изпратен чрез BCS-FTAM, MCFT или друг комуникационен процес.

Работният процес

Страната на клиента използва браузер, който комуникира с Omikron Communication Platform чрез информационен сървър (уеб сървър) от страна на банката. Посредством стандартна интернет архитектура, заявките на клиентите се предават директно на комуникационната платформа, където се получават от интернет адаптера. Отговорите се връщат обратно на клиента, отново използвайки информационния сървър.

Специална функция

Усилията за всички страни са сведени до минимум - ако потребителят вече е регистриран на банковия сървър и ако той вече има ChipCard или дискета с ключ, която се използва за MultiCash, той може да се включи в банковия сървър без повече административни операции и има непосредствен достъп до ордерите, за които е оторизиран.

Управление на парични средства


УниКредит Булбанк предоставя разнообразни възможности за управление на паричните средства на своите корпоративни клиенти.

Разплащания


УниКредит Булбанк предоставя възможност за нареждане на плащания в български лева и чуждестранна валута, за страната и чужбина, във всеки филиал на Банката и по електронен път.

УниКредит Булбанк предлага издаване на най-разпространените в света чекове в различни валути, които гарантират сигурността и безопасността на финансовите средства при пътувания. 

Вземания


УниКредит Булбанк е партньор не само при извършване на плащанията, но и при събиране на вземания посредством незабавно инкасо.

 УниКредит Булбанк предоставя възможност за неограничен достъп до средствата и извършване на ежедневни банкови операции чрез електронните си канали – ТелеБАНК, Bulbank Online и MultiCash

Сметки

Разплащателни сметки


Разплащателните сметки при УниКредит Булбанк дават разнообразни възможности на малките фирми. Фирмената сметка може да бъде открита във всeки филиал или офис на Банката. Не съществуват ограничения по отношение на вида и броя на сметките или валутата им. 

УниКредит Булбанк открива сметки в български лева и всички основни световни валути: щатски долари, евро, британски лири, японски йени, швейцарски франкове, канадски долари, датски крони, норвежки крони и шведски крони.

Разплащателната сметка при УниКредит Булбанк дава възможност за:

 • достъп до средствата от всеки филиал на Банката, независимо къде е открита сметката

 • касово и безкасово внасяне или теглене на парични средства

 • иницииране и получаване на плащания в лева или валута, включително по електронен път

УниКредит Булбанк предлага възможност за избор на начина на получаване на информация за текущото салдо и движенията по разплащателните сметки:

 • в писмена форма - на посочен от клиента адрес или пощенска кутия

 • чрез електронните канали на Банката – ТелеБАНК, Булбанк Онлайн и MultiCash

Набирателни сметки


УниКредит Булбанк обслужва сметките, по които се осъществява набирането на капитал за учредяване на търговските дружества.

Други


 • Особена сметка

 • Ликвидационна сметка

 • Специализирани сметка


Булбанк Онлайн


Чрез услугата за електронно банкиране “Bulbank Online” УниКредит Булбанк АД предоставя техническа възможност нa клиента да получава информация за състоянието и движението по банковите си сметки, както и да нарежда по електронен път посредством електронно банково платежно заявление операции в местна и чуждестранна валута от тях. Банката си запазва правото да променя техническите процедури за услугата “Bulbank Online” в случаите нанововъведения, законови промени или при съображения засигурност. За всички промени банката уведомява клиентачрез разпространение на актуализираните Общи условия през електронен канал и гишетата си. Когато промените не касаят настоящите Общи условия, Банката може да уведомява клиентите чрез информация, поставена на сайта на услугата http://www.unicreditbulbank.bg/


Услугата “Bulbank Online” предоставя възможност на клиента да ползва следните продукти и услуги на банката:


 • Салда, движения и обороти по сметки

(разплащателни/картови/спeстовни/овърдрафт)

 • Валутни курсове

 • Управление на персонална информация

 • Експорт на данни

 • Списък с контрагенти

 • Kопие от входящ/изходящ междубанков превод по SWIFT

 • Нареждания в местна валута

 • Нареждания в чуждестранна валута

 • Инкасо в местна валута

 • Обмен на валута

За ползване на услугата “Bulbank Online” клиентът трябва да има открита разплащателна/и сметка/и в системата на банката.Банката поставя следните минимални технически изисквания на клиента за ползване на услугата “Bulbank Online”:

- Достъп до Интернет;

- Използван уеб-браузър – MS Internet Explorer 6 или Mozilla Firefox 2.0 или по-високи версии.

Банката има право да налага ограничения за извършване на операции чрез услугата ““Bulbank Online”, които произтичат от изискванията на действащото законодателство и поддържането на необходимата сигурност на информационната система.

При желание от страна на Клиента да използва функционалността за нареждане на банкови операции са възможни следните комбинации от средства за идентификация

и подписване/оторизация в услугата ““Bulbank Online”:

(1) Цифров сертификат – издаден от банката, по определена от нея процедура, който клиентът изтегля и инсталира при себе си. Цифровият сертификат, издаден от банката служи само за идентификация в услугата “Bulbank Online” и не може да бъде използван за никакви други цели, освен ако друго не бъде договорено писмено между

Банката и Клиента.

(2) Цифров сертификат в комбинация с SMS-парола.Издаденият от Банката цифров сертификат съгласно предходната точка, се използва заедно с получена SMS-

парола, представляваща случайна цифрова комбинация,получена по регистриран от Клиента мобилен телефон в услугата. Възможни са ограничения при доставката на

SMS-паролата, спрямо абонати на местни и чуждестранни мобилните оператори.

(3) Универсален електронен подпис – Издава се от лицензирани организации съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис .

(4) Банката си запазва правото да променя средствата за идентификация и комбинациите от тях, като уведомява за това своите клиенти чрез сайта на услугата или друг подходящ начин.Всички наредени банкови операции в лева и чуждестранна

валута чрез “Bulbank Online” се осъществяват по реда,условията и сроковете, определени в действащите нормативни актове, настоящите Общи условия, вътрешните правила и Тарифите на Банката, приложими към датата на извършването им и определящи вида и размера на събираните от банката такси и комисиони за услугата.

Банката изпълнява само нареждания, които са редовни по форма и съдържание и в съответствие с действащото законодателство.Клиентът нарежда плащания от регистрираните сметки в “Искането за ползване” при Банката, в съответствие с определените в Искането лимити, ако има такива, и до размера на разполагаемостта по сметките освен ако със съгласието на Банката има право да извършва плащания при условията на овърдрафт.Клиентът е длъжен да разполага по сметките си в Банката достатъчно средства за покриване на всички свои задължения, възникнали в процеса на ползване на банкови услуги посредством “Bulbank Online” в т.ч. за покриване на

дължимите на Банката такси и комисиони.

Банката извършва плащане към чужбина, наредено от Клиента по електронен път, съгласно действащите нормативни актове и установените в Банката процедури.


Няма достатъчно средства по сметката на Клиента или същата е запорирана по реда, установен в закон илидоговор, както и когато не са представени изискуеми

съгласно действащото законодателство декларации и/или удостоверения и други документи, като предпоставка за изпълнението й.

При нареждания за изплащане на трудови възнаграждения и свързани с тях парични обезщетения клиентът е задължен да представи в Банката, преди излъчването на нареждането чрез “Bulbank Online”, изискуемите документи:


- платежно нареждане за плащане на осигурителните вноски и


- декларация от осигурителя, че са внесени осигурителните

вноски върху тези суми за държавно обществено

осигуряване, за здравно осигуряване и за допълнителното

пенсионно осигуряване.

В случай на нарушение от страна на Клиента на настоящите изисквания, същият дължи на Банката неустойка в размер на платените от нея суми съгласно установеното в Кодекса за социално осигуряване. Клиентът е длъжен да пази в тайна всички свои средства за електронна идентификация в услугата “Bulbank Online”,

които се ползват само и изключително от лицата с разпоредителни права срещу сметките му и право на достъп до услугата “Bulbank Online”, като създаде условия, изключващи всякаква възможност за неоторизирано ползване.


Рискът и отговорността при неопазване тайната на средствата за електронна идентификация остава за сметка на Клиента, ползващ услугата ““Bulbank Online”.

Клиентът е длъжен да осигури и гарантира достъпа до услугата “Bulbank Online”, въвеждането и електронното подписване на платежните нареждания и други изявления чрез системата само от упълномощени от него лица с разпоредителни права по сметките му.

За услугата “Bulbank Online” Клиентът дължи на Банката месечна такса съобразно Тарифите на Банката, съответно за физически или юридически лица. Таксата се събира служебно от сметката, посочена от Клиента в “Искането за ползване”.

Таксата се дължи и за месеца, през който Клиентът е заявил отказ от ползване на услугата. В случаите, когато Клиентът ползва услуги като SMS-парола, SMS-нотификация при вход в системата, при подписване или движение по сметка, той дължи

допълнителни такси, съгласно Тарифите на Банката, които се събират от посочената сметка в „Искането за ползване”. Такса се дължи и в случаите на забравено потребителско име или парола от страна на клиента или някои от неговите

пълномощници.


УниКредит Булбанк" е въвела услугата получаване на SMS на мобилния телефон на клиентите с Интернет банкиране, съобщиха от пресцентъра на банката.

Съобщения на мобилния телефон се получава при вход в системата и при подписване на нареждане. Услугата е достъпна за клиентите на всички български мобилни оператори и е напълно безплатна до края на февруари 2008 г., информират от банката.Услугата е подобна на вече популярното сред клиентите на "УниКредитБулбанк" SMS известяване при транзакция с кредитна карта. Наскоро банката пусна за активните клиенти на системата за Интернет банкиране едногодишен абсолютно безплатен за тях универсален електронен подпис /УЕП/ с опция за продължаване при преференциални условия.

Описание на полетата при регистрация на физически лица – полетата отбелязани с * са задължителни.  • Пълно име на титуляра – попълват се трите имена на собственика на сметките. Възможно е да бъдат въведени както на кирилица, така и на латиница.

  • Канали за достъп до Булбанк Онлайн – възможните канали за достъп са WEB и Телефон.Услугата на УниКредит Булбанк “Електронно Банкиране” базирана на продукта MultiCash предлагa:

 • Дневно извлечение (салдо и движение по сметките) в електронен формат;

 • Вътрешни разплащания по електронен път в лева по БИСЕРА;

 • Вътрешни и международни разплащания във валута;

 • Информация за валутните курсове на банката. Възможност да използвате Булбанк Онлайн навсякъде по света чрез повече от един компютър или браузър

 • Достъп до Вашите сметки 24 часа 7 дни в седмицата

 • Лесно достъпни менюта

 • Възможност да изведете на началната страница най-често ползваните от Вас услуги и функции.

 • Нареждания в лева и валута

 • Плащания към бюджета

 • Прехвърляния между Ваши сметки в лева и валута

 • Директен дебит

 • Пакетни плащания /формат МТ103/

 • Обмяна на валута, включително и по договорен курс за суми над 10000 €.

 • Валутна информация

 • Информация по сметки

 • Създаване на Абонаменти и Уведомления за движения по сметки

 • Създаване и редактиране на контрагенти

 • Създаване и редактиране на образци

 • Архив на всички нареждания извършени през интернет банкирането

 • SMS-услуги – нотификации, уведомления, SMS-парола

Преимуществата:

 • Директна работа от офиса;

 • Работа в реално време;

 • Актуализация на банковата информация на всеки 10 минути;

 • Електронен документооборот и електронен подпис;

 • Поддръжка на база данни с подготвени шаблони за извършване на текущи и периодични операции;

 • Съвместимост със счетоводни и payroll системи.

MultiCash е софтуерно приложение, посредством което се осъществява онлайн връзка между Банката и клиентската информационна система за дистанционен обмен на информация. Услугата MultiCash Електронно банкиране осигурява на Клиента:

 • непрекъснат достъп до Банката по електронен път 

 • откриване на сметки

 • дистанционно нареждане на плащания в лева и валута

 • захранване на фирмени кредитни и дебитни карти в лева и валута5.Основни насоки при електронните разплащания в програмата.

Меню „ИНФОРМАЦИЯ” • Баланси – Салдо, обороти – дневни и за годината, дата и час на последна промяна в салдото – час на последното движение по сметките.

 • Движения – Информацията за движения по сметки, както и авиза с допълнителна информация. Списъкът може да бъде отпечатван и експортиран в различни формати чрез иконите над таблицата.

 • Обороти - Начално салдо, движения и крайно салдо за избран период в табличен вид. • Кредитни карти – Има възможност да се следи баланса по кредитните карти, разполагаем лимит, общо задължение, размер на погасителната вноска и др. • Валутни курсове – Може да се следи текущи централни и обменни валутни курсове на UniCredit Bulbank или да направите справка в архива от 2001 година до сега.

 • Калкулатор – Изчисляване обмяна на валута по текущите обменни курсове на UniCredit Bulbank.Меню „ОПЕРАЦИИ”

 • От меню Операции > Нареждания > Плащания Има възможност да се извършви бързо и лесно плащания в лева и валута към своите контрагенти и към бюджета. От това меню може да се правят преводи, както към сметки в УниКредит Булбанк, така и към други банки.

 • От меню Операции > Нареждания > Прехвърляния безплатно прехвърляне между сметки в лева и валута, както и да обмен валута от сметки включени в Булбанк Онлайн.
 • Имате възможност да се обмени валута по договорен курс за суми над 10,000 EUR или тяхната равностойност, като задължително посочите в нареждането номера на билета за договорения с дилърите курс.

 • Операции > Нареждания > Управление нареждания. След като са създадат нарежданията, запазват се чрез бутон Плащания.В Управление нареждания, където може да бъдат подписани и да се изпратят наведнъж всички документи.


За да се разгледат всички наредени преводи в Булбанк Онлайн –директно в подменю Архив нареждания. Там се преразглеждат и статусите на извършените транзакции. Преводите със статус „Чака разполагаемост по партида” се отказват автоматично след 2 календарни дни, ако по сметката не са постъпили необходимите средства.


В Архив нареждания може да се отказват вече подписани плащания със статус „Чака разполагаемост по партида” и плащания с отложено изпълнение. • В меню Операции > Нареждания > Контрагенти можете предварително да се зададе информация за контрагентиМеню „МОЯТА БУЛБАНК”

 • Моята Булбанк > Сметки. Тук има възможност да се видят всички абонирани за услугата сметки, техните IBAN-иВ меню Моята Булбанк > Достъп се управляват средствата си за достъп до Булбанк Онлайн:

  • потребителско име / възможност за промяна/;

  • парола /възможност за промяна/ Минималната дължина на паролата е 8 символа на латиница като трябва да съдържа поне една главна буква, поне една малка буква и поне една цифра;  • Сертификати – УЕП - заявка и управление на цифров сертификат, регистрация на универсален електронен подпис.  • Моята Булбанк > Лични данни. В случай на промяна може да се редактират личните данни. Промяната може да бъде направена при наличие на цифров сертификат .Извършване на нареждания и плащания в лева /Кредитен превод в лева/, съществува и опция да бъдат направени преводи на две текущи сметки в
УниКредит Булбанк АД с пуснати вътрешни преводи чрез прехвърляне на суми в лева. • Задължително условие при този тип превод е да се използва левова сметка, за да се извърши операцията.

 • Извиква се падащото меню и да изберете желаната опция.

 • Можете да запазите нареждането като образец и да го използвате за други преводи, като въведете название в съответното поле.

 • При нареждане на суми, по-големи от 30000 лв., системата ще изиска да се попълни декларация за произход на парите.


6.Спазване на правила за Online – Banking и мерки за сигурност.


УниКредит Булбанк препоръчва използването на Универсален Електронен Подпис в Булбанк Онлайн. При използване на цифров сертификат, издаден от УниКредит Булбанк, банката си запазва правото да наложи допълнителни мерки за сигурност.

За удобство на всеки един от потребителите е генериран индивидуален списък, който включва всички IBAN-и, към които е извършвал преводи от 01 Януари 2008г. Към този списък ще се добавят всички последващи IBAN-и оторизирани с SMS-парола или УЕП, за да не се налага повторната им оторизация.

На оторизиция с SMS-парола не подлежат преводите към бюджетни организации, прехвърлянията по сметки на клиента в банката, преводите по сметките в индивидуалния лист с потвърдени IBAN-и.


В световен мащаб системите за eектронни разплащания са създадени за да улеснят потребителите.Това беше главната им цел, която продължава да е такава и сега. По-напредналите търговци в интернет искат да предложат повече удобства на клиентите си и тази технология им го осигурява - клиентите могат да закупуват стоки или да заплащат за услуги от уюта на своя дом. Още повече се засилва този мотив у търговеца и у клиента при избягването на редица нежелани събития, използвайки електронните разплащания. Факт е, че няма потребители, които да искат да се редят по опашки на гишета, за да заплатят битова сметка. Затова ютилити компаниите са едни от пионерите в използването на онлайн разплащания, не само защото предоставят допълнително удобство на посетителите си, но и защото могат да повишат събираемостта на задълженията към тях.


Използвана литература:


http://internetreklama.com/bulgaria/e-banking/

http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Corporate_Clients/Cash_Management/E-Commerce_Solutions/MultiCash/index.htm

http://global.bg.server15.host.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=44

http://multicash.hit.bg/

http://www.unicreditleasing.bg/index.php

http://dnevnik.bg/

https://online.bulbank.bg/

http://www.omikron.de/

http://bg.wikipedia.org/

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconБулбанк онлайн/Bulbank online ръководство на потребителя за създаване нареждания
Моля спазвайте Препоръките за сигурност на УниКредит Булбанк, публикувани на сайта на Булбанк Онлайн

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconИнструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн
Моля спазвайте Препоръките за сигурност на УниКредит Булбанк, публикувани на сайта на Булбанк Онлайн

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconИщец в процеса е г-н Б. К. Д., Егн, съдебен адрес Благоевград, кантора на адвокат К. Р ответник е Уникредит Булбанк ад, еик 831919536, седалище и адрес на
Благоевград (впоследствие вляла се в Уникредит Булбанк ад) правно основание чл. 97, ал. 1 вр чл. 254 Гпк (отм.). и лихви 849. 21...

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад icon"З." на следната банкова сметка с титуляр ". С. К. О. Iban б.: Уникредит Булбанк, до размера на сумата от 120 098. 80 (сто и двадесет хиляди деветдесет и осем евро и осемдесет цента) евро
С. К. О. Iban б.: Уникредит Булбанк, до размера на сумата от 120 098. 80 (сто и двадесет хиляди деветдесет и осем евро и осемдесет...

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconУникредит Булбанк и JobТiger tv са носителите на наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconДипломант Тема Научен ръководител
Условия, възможности и технология на кредитиране на обекти на недв собственост /по примера на Уникредит Булбанк

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconТема: строителство, строителен контрол
Точно 28 517 лв са би­ли източени преди броени дни от сметка на община Горна Оряхови­ца в Уникредит Булбанк, научи „Труд

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconТоп банки – потребителско кредитиране месец януари 2009 г
Уникредит Булбанк потребителски кредит без поръчител, с превод на месечна вноска с намаляващи вноски eur

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconТоп банки – потребителско кредитиране месец февруари 2009 г
Уникредит Булбанк потребителски кредит без поръчител, с превод на месечна вноска с намаляващи вноски eur

Електронни разплащания в УниКредит Булбанк ад iconИ за да се произнесе,взе в предвид следното
Направено е и оплакване относно приетото от първонистанционния С.,че не е доказано изплащане от жалбоподателя на кредита към "Уникредит...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом