Закон за движението по пътищата
ИмеЗакон за движението по пътищата
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер15.72 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://veloclub-prskala.zzl.org/Zakon za dvijenie po patishtata.doc
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(членове касаещи велосипедистите)


Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:

1. спирачки;

2. звънец и да няма друг звуков сигнал;

3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;

4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на велосипед е длъжен:

1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;

2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.


Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:

1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;

2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;

3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.


Чл. 82. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.


Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 10 лв. водач, който:


5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.

Свързани:

Закон за движението по пътищата iconЗакон за движението по пътищата
Чл. (1) (Доп. Дв, бр. 85 от 2004 г.) Лицата, които стопанисват пътищата, ги
Закон за движението по пътищата iconСтратеги я
Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011-2020г. (одобрена...
Закон за движението по пътищата iconДържавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
Обсъждане на проект на Национална стартегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България през периода...
Закон за движението по пътищата iconРешение №148 от Протокол №6/30. 03. 2012 г
Безопасността на движението по пътищата е един от основните приоритети в развитието, както на европейските политики, така и в световен...
Закон за движението по пътищата iconРепубликабългари я
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Закон за движението по пътищата iconОбщ законопроект
Закона за движението по пътищата, №202 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 18. 01. 2012 г и законопроект за изменение и допълнение...
Закон за движението по пътищата iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
При движение през нощта водачът на велосипед е длъжен да носи светлоотразителна жилетка.”
Закон за движението по пътищата iconПравилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Чл. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението...
Закон за движението по пътищата iconЗакон за движението по пътищата
Обн., Дв, бр. 20 от 03. 1999 г., в сила от 09. 1999 г., изм., бр. 1 от 01. 2000 г
Закон за движението по пътищата iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
В чл. 3, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “които могат да бъдат поставяни само с разрешение от стопанина на пътя”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом