Технически данни български
ИмеТехнически данни български
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер91.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://carsystembg.com/partners/produkti/rupes/elektri4eski_ma6ini/vibracionni_6laif_ma6ini/SL42

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ БЪЛГАРСКИ

Тип

SL42A

SL42AE

SL42AV

SL42AEV


Клас на защита

II

II

II

II

Захранващо напрежение

230 V – 50 Hz

230 V – 50 Hz

230 V – 50 Hz

230 V – 50 Hz

Консумация на ток

2,4 A

2,4 A

2,4 A

2,4 A

Консумирана мощност

550 W

550 W

550 W

550 W

Електронна защита при пренатоварване

Не

Да

Не

Да

Електронен контрол на скоростта

Не

Да

Не

Да

Тегло

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

Обороти

7 000

3 000÷7 000

7 000

3 000÷7 000

Орбита /ход/

4,8 mm

4,8 mm

4,8 mm

4,8 mm

Плот гумен с дупки – велкро

Не

Не

Да

Да

Плот гумен с дупки

Да

Да

Не

Не

Размери на плота

400 x 70 mm

400 x 70 mm

400 x 70 mm

400 x 70 mm

Прахоотвеждане

Да

Да

Да

ДаПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Уреда трябва да се свърже с подходяща прахоотвеждаща система /не е включена в доставката/

ПУСК ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да пуснете машината се уверете, че: Инструкциите за безопасност и за предотвратяване на

- опаковката е цяла и няма следи от нараняване по-време на инциденти са подробно описани в отделен документ

транспортирането или съхранението на устройството “Инструкция за безопасност”, която представлява

- машината е цяла; проверете дали номера и типа компоненти неразделна част от тази документация; инструкцията за

отговарят на описаните в тази инструкция експлоатация предоставя допълнителна информация за

- захранването и щепселната кутия осигуряват натоварването употребата на машината.

посочено в таблицата и отбелязано в идентификационната

маркировка описана на последната страница от инструкцията


СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА

СГЛОБЯВАНЕ НА МАШИНАТА


- брошурата

- “Инструкция за безопасност”

- списък с оторизираните центрове за информация

- перспективно изображение в разглобен вид и доставяните

резервни части

ЧАСТИ НА МАШИНАТА


 1. Идентификационна пластина/табела/етикет

 2. Бутон ON/OFF за включване и изключване

 3. Потенциометър за скоростта на (SL42AE – SL42AEV)

 4. Контрол на прахоотвеждането

 5. Спомагателна дръжка/ръкохватка

 6. Гумен плот с дупки; гумен плот с дупки - велкро

 7. Ръчка за затягане на абразива (SL42A – SL42AE)

 8. Устройство за пробиване на абразива

 9. Прорези за вентилация на мотора

 10. Смукателен отвор с диаметър 29 mm

 11. Защитен капак при нагряване

 12. Винтове за защитния при нагряване капак

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


В допълнение към стандартите отбелязани в “Инструкцията за

Безопасност”, следва да се спазват и следните изисквания:

-всички действия извършвани по машината следва да се осъще-

ствяват при условие, че машината е изключена от мрежата;

- преди да включите машината проверете дали я държите

здраво и дали не е в контакт с обработваната повърхност;

- шкурката трябва да е правилно монтирана;

- ако има смукателно устройство, то трябва да е правилно

монтирано и действащо.

Свържте прахоотвеждащото устройство чрез маркуча към

смукателния отвор (10)

НАГЛАСЯНЕ НА АБРАЗИВА


SL42A – SL42AE – Гумен плот с дупки

- Вдигнете ръчките (7) като ги освободите от позиция

- Сложете шкурката под ръчките така, че да опрат в стопа

и след това освободете ръчките

- Повторете действията и на обратната страна на плота като

държите шкурката опъната и следите дали ръбовете й са

паралелни на очертанията на плота преди да пуснете ръчките

- Пробийте шкурката с помощта на устройството (8)

SL42AV – SL42AEV – Гумен плот с дупки – велкро


 • Натиснете шкурката върху диска, като внимавате дупките на

листа да съвпаднат с тези за отстраняване на прахта.

 • Проверете дали няма прах или други наслоявания по плота

ПРЕДИ ДА ПУСНЕТЕ МАШИНАТА

Проверете дали:

 • ел.захранването отговаря на характеристиките на машината;

 • захранващия кабел и щепсела са в отлично състояние;

 • бутона ON/OFF работи при изключена от електрическата

мрежа машина;

 • всички части на машината са сглобени правилно и няма

никакви следи от нараняване;

 • нищо не препречва прорезите за вентилация (9);

 • средството за прахоотвеждане е добре свързано и работи

правилно (10).


RUPES

MADE IN ITALY TYP. N:
ПУСК
ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА МАШИНАТА

Пускане: придвижете бутона (2) напред; ако искате да застопорите в позиция ON, натиснете едновременно и в

предната част

Спиране: освободете бутона или, ако е застопорен в позицията,

натиснете в задната му част за да се върне в положение стоп

ТЕСТОВО ПУСКАНЕ


Пуснете машината и проверете дали няма някакви необичайни

вибрации или разминаване между абразива и диска.

Ако се появят подобни смущения, спрете машината и ги


отстранете преди да започнете работа.

ИЗБОР НА ОБОРОТИ

SL42AE – SL42AEV


Оборотите се нагласят чрез потенциометъра за контрол

на скоростта (3). Изборът на скорост зависи от показателите

на абразива и от обработваната повърхност.

НАГЛАСЯНЕ НА ПРАХООТВЕЖДАНЕТО


Прахоотвеждането може да се нагласи чрез завъртане на

пръстена на смукателния отвор.(4)

ПОДМЯНА НА АБРАЗИВА

SL42A – SL42AE – Гумен плот с дупки

 • Вдигнете ръчките (7) като ги освободите от позиция и махне-

те употребената шкурка

 • Сложете нова шкурка следвайки инструкциите по-горе

SL42AV – SL42AEV – Гумен плот с дупки - велкро

- Отлепете използваната шкурка

- Новият абразив се нанася чрез натиск върху диска, като

внимавате дупките на листа да съвпаднат с тези за

отстраняване на прахта.

ПОДХОДЯЩИ КОНСУМАТИВИ


Шкурка лист за ренде; за моделите с гумен плот с дупки с

велкро захващане – специална шкурка.


ГАРАНЦИЯ


Всички машини произведени от RUPES Spa, имат гаранция 12

месеца от датата на закупуване покриваща фабрични дефекти,

както и дефекти в материалите, от които са произведени.

Гаранцията е невалидна, ако при употребата на машината не са

спазени инструкциите в тази брошура, както и ако машината

не се използва по предназначение, ако е разглобявана, правени

са опити за поправка или е повредена от немарливост.

Гаранцията е валидна само след попълване на формуляра


на последната страница на брошурата и наличието на фирмен печат на вносителя или дистрибутора.

Ако машината се окаже дефектна или не работи тряба да се върне на производителя или да се предаде на оторизирания сервиз цяла, в оригиналната си опаковка заедно с гаранци-онната карта

Гаранцията не означава непременна подмяна на машината.

RUPES Spa си запазва правото да извършва модификации по

машините без предварително известие.


ПОДДРЪЖКА


Всички действия по поддръжка на машината се извършват

когато устройството е изключено от захранването.

- Периодично проверявайте доколко са затегнати винтовете

по ъглите в горната част на плота

- След всяка операция, или когато се налага, отстранявайте

прахта от корпуса на машината със струя компресиран

въздух, като отделяте особено внимание на прорезите за

вентилация на мотора.

Ползвателя на машината не трябва да предприема други


действия по поддръжката.

Поддръжката и почистването на вътрешните части като четки

лагери, зъбни предавки и др. се извършват само от

оторизиран сервиз.

ШУМ


Шумът, който създава машината при нормални условия на

работа е 85 dB измерен според стандарт EN 50144.

Вземете подходящи мерки при работа за предотвратяване


на евентуални щети вследствие на шума.


СРЕДНА СТОЙНОСТ НА УСКОРЕНИЕТО

Средната стойност на ускорението е по-ниска от 2,5 m/sec2

РАДИО ЗАГЛУШАВАНЕ


Машините са разработени съгласно европейската директива

89/366 за предотвратяването и елимини-

рането на радио-смущенията.

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ПЛАСТИНА


ПОЗИЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 1. Тип на машината

 2. Номинал на работното напрежение във волтове (V)

 3. Работна честота в херца Hertz (Hz)

 4. Технически данни на машината

 5. Консумация на ток в ампери (А)

!! Проверете дали ел.захранването Ви може да осигури

като минимум посочените стойности.

 1. Консумирана мощност във ватове (W)

 2. Код или сериен номер на машината.

 3. Двойният квадрат означава, че машината е двойно

изолирана и не изисква заземяване чрез захранващия кабел.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Технически данни български iconТехнически данни български
Преди да пуснете машината се уверете, че: Инструкциите за безопасност и за предотвратяване на

Технически данни български iconТехнически данни български
Че опаковката е цяла и не се виждат повреди, получени при транспорта или складирането

Технически данни български iconТехнически данни български
Механичният контрол на скоростта се постига чрез промяна на позицията на ходовия винт, както е обяснено по-нататък

Технически данни български iconТехнически данни български
Описаните уреди могат да бъдат използвани само след свързване с подходяща система за прахоотвеждане(не е включена в доставката)

Технически данни български iconКомисия за защита на личните данни
Чл. С тази наредба се определя минималното ниво на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и допустимия...

Технически данни български iconТехнически данни

Технически данни български iconТехнически данни terraMix

Технически данни български iconВъпросни к за семестриален изпит по "база от данни", специалност кст модул основи на базите от данни
Автоматизирани информационни системи с база от данни. Предметна област. Потребители на базите от данни. База от данни и система с...

Технически данни български iconИзследване на перспективите за откриване на електронен магазин от фирма Бохемис еоод
Данни за продукта; ▢ данни за цената; ▢ данни за дистрибуцията; ▢ данни за промоцията

Технически данни български iconОкончателен технически доклад
С подписа се удостоверява, че всички данни, включени в доклада са верни, пълни и изчерпателни

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом