Национален дворец на децата
ИмеНационален дворец на децата
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер57.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rio-targovishte.com/doc/sreburna2012.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА  И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ФОНДАЦИЯ  „ЕВРИКА”

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО - СИЛИСТРА

/под патронажа на Министъра на околната среда и водите и Кмета на община Силистра/


 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА-2012” И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ НА ТЕМА “ЗЕМЯТА НАШ ДОМ”

Посвещава се на “Световния ден на околната среда”- 5 юни и “Зелената седмица”

ВРЕМЕ:   01.06. – 03.06.2012 г.


Основните цели на конкурса:
1.     Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията, да съдейства за формиране на ново гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда и биологичното разнообразие в страната и чужбина.

2.  Да се осигурят възможности за учениците:

  Да представят авторски идеи и интерпретации на определени теми, въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми;

  Да защитят собствени позиции по актуални за обществото проблеми;

  Да покажат оригинално мислене;

  Да се активизират младите хора в изследването и опазването на околната среда;

  Да се популяризира уникалното природно богатство на българската орнитофауна в Биосферния резерват “Сребърна”.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  Защитени природни обекти;

  Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите и мерки за тяхното опазване;

  Битови и промишлени отпадъци – екологични проблеми, съхранение и преработка;

  Енергийни източници – видове: екологични проблеми, възможности и перспективи за развитие на алтернативни енергийни източници;

  Човекът и неговата жизнена среда;

  Биологично разнообразие – състояние и опазване;

УЧАСТНИЦИ:

Ученици от 6 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към живата и нежива природа и имат конкретен принос в нейното изучаване и опазване. Участието е индивидуално и колективно /класове, кръжоци, школи, групи по интереси, експедиции, клубове и др./.

       

  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът се провежда в два дни;

Първи ден: Участниците пристигат, настаняват се и подреждат щандове с постери и други материали от изследователската и проучвателска дейност на ученическите екипи. Постерна защита.

Втори ден: Публична защита на проектите пред Националната комисия и другите участници.

Всеки индивидуален или колективен участник в конкурса трябва да разработи проект по избрана от него тема по едно от изброените по-горе направления.. Освен теоретичното изложение на проблема, проектът задължително трябва да съдържа описание на извършената практическа работа по неговото проучване, анализ и оценка на получените резултати и реализираните мероприятия за опазване на околната среда. От особена важност е разработваната тема в проекта да бъде конкретна и според възможностите на ученика /знания, умения, възраст и житейски опит/. Проектите да бъдат представени на постери, мултимедийна презентация и чрез публична защита. Хартиеният носител на проекта трябва да са написан на компютър в обем не повече от 15 стандартни страници /без приложенията/. Желателно е да се изпише името на учителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта. Класирането ще става по-отделно в две възрастови групи - до 15 години и от 15 до 18 години.

Конкурсът е включен в Националната програма на мерките за деца с изявени дарби през 2012 г.Класираните на първо място получават стипендия в размер ½ от минималната работна заплата за страната в продължение на една година до навършване на 18-годишна възраст.


 

 

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Оценяването на проектите ще се извърши от специализирани комисии за двете възрастови групи по отделно.


При оценката ще се имат предвид следните критерии:     

  • Избор на актуален екологичен проблем за страната и района, в който живеят участниците;      

  • Обосновка на избраните методи на работа и посочване на предимствата им;   

  • Представяне на последователните етапи при реализирането на проектите;

  • Личен принос и новаторство при реализиране на проекта;  

  • Оригиналност на проекта;   

  • Естетическо,техническо и оригинално оформяне на постера.Писмена и говорима грамотност;

  • Екологична и биологична култура на учениците представящи проекта.

Колективни участници, чийто брой надхвърля трима души, определят по-между си трима ученика които се допускат до публична защита;
Авторите на допуснатите до публична защита проекти трябва в рамките на 10 мин. да представят проблема, да обосноват своята теза и да защитят предлаганите идеи.             

Национален Конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема

ЗЕМЯТА НАШ ДОМ”


Условия за участие в конкурса за рисунки:

I – ва възрастова група –I-IV клас

ІI-ра възрастова група-V-VІІ кл.

ІІI-та възрастова група VІІІ-ХІI кл.

       Рисунките да бъдат изработени на картон в размер 35/50 см.;
        Да не се паспартирани;
       Възможно е използването на всякаква техника;
       На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.
       Краен срок за изпращане - 21. 05. 2012 г.
       Рисунките да се изпращат на адрес:

гр.Силистра 7500
ул. „Добрич" № 68а, п. к. 150
Център за ученическо техническо и научно творчество

 Специално жури ще селекционира рисунките, с които ще бъде организирана изложба.  

Условия за участие в конкурса за есе, стихотворение,разказ.                                                                      I – ва възрастова група –I-IV клас

ІI-ра възрастова група-V-VІІ кл.

ІІI-та възрастова група VІІІ-ХІI кл.

       Творбите да бъдат написани на компютър или пишеща машина в два екземпляра.
       На гърба на всяка творба да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.
       Краен срок за изпращане - 21. 05. 2012 г. 

       Творбите да се изпращат на адрес:   

гр. Силистра - 7500, 

 ул.”Добрич" №68а, п. к. 150                        

  Център за ученическо техническо и научно творчество. 


Силистра
Център за ученическо техническо и научно творчество
Никола Неделчев


тел. 086/ 82 40 46 // 086/ 824 257

GSM-0888 245 499

е-mail  cutnt_ss@mail.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Свързани:

Национален дворец на децата iconМинистерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурс
Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески...
Национален дворец на децата iconМинистерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурс
Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески...
Национален дворец на децата iconМинистерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурс
Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени...
Национален дворец на децата iconМинистерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурс
Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени...
Национален дворец на децата iconНационален дворец на децата
Национален фестивал на детската забавна песен на фолклорна основа “златен извор” 2011
Национален дворец на децата iconМинистерство на образованието и науката национален дворец на децата условия за провеждане на национален конкурс за детска рисунка мисия спасител
Националният конкурс за детска рисунка мисия спасител се организира от Министерство на извънредните ситуации и с партньорство на...
Национален дворец на децата iconМинистерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурс по народно приложно изкуство
Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците...
Национален дворец на децата iconМинистерство на образованието, младежта и науката национален дворец на децата национален конкурс по народно приложно изкуство
Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците...
Национален дворец на децата iconКонкурс моята гатанка
...
Национален дворец на децата iconРегламент уважаеми колеги!
Организатори: Община Димитровград, Българска Спортна Танцова Федерация, Министерство на образованието, науката и младежта, Национален...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом