13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Име13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер157.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgee-plovdiv.com/documenti/13-klas.doc13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “ Електрически машини и апарати”

Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател:инж.Сн.Тодорова

Член: Катя Иванова

09.01.2012г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: инж. Сн. Тодорова

12.01.2012г.

3.

Чужд език по професията - AE

Председател: Р. Кошерова

Член: Цецка Величкова

10.01.2012г.

4.

Проектиране

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

17.01.2012г.

5.

Ел. задвижване

Председател: инж. M.Колева

Член: инж. Д.Щерев

13.01.2012г.

6.

Специални ел. машини

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

18.01.2012г.

7.

Диагностика

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

16.01.2012г.

8.

Учебна практика по специалността

Председател: инж. Б. Илиев

Член: Иван Хаджийски

11.01.2012г.

9.

Лабораторна практика по специалността

Председател: инж. Н. Стоев

Член: инж. А. Камберов

19.01.2012г.

10.

Зип Проектиране

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

17.01.2012г.

11.

Производствена практика

Ръководител: инж. Б. Илиев

Дневник за производствена практикаНачало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “Електрообзавеждане на производството”

Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: инж.Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

09.01.2012г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: инж.инж.Сн. Тодорова

12.01.2012г.

3.

Чужд език по професията - AE

Председател: Р. Кошерова

Член: Цецка Величкова

10.01.2012г.

4.

Управление на електрозадвижването

Председател: инж. Д. Щерев

Член: инж.М.Колева

13.01.2012г.

5.

Контрол и диагностика

Председател: инж. М. Колева

Член: инж. Д. Щерев

16.01.2012г.

6.

Проектиране

Председател: инж. Д. Щерев

Член: инж. М. Колева

18.01.2012г.

7.

Учебна практика по специалността

Председател:инж. Б. Илиев

Член: Иван Хаджийски

11.01.2012г.

8.

Лабораторна практика по специалността

Председател: инж. Н. Стоев

Член: инж. А. Камберов

19.01.2012г.

9.

Зип Проектиране

Председател: инж. Д. Щерев

Член: инж. М. Колева

17.01.2012г.

10.

Производствена практика

Ръководител: инж. Б. Илиев

Дневник за производствена практикаНачало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “Компютърна техника и технологии”

Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: инж.Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

09.01.2012г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: инж. Сн. Тодорова

12.01.2012г.

3.

Чужд език по професията

/Английски език/

Председател: Р. Кошерова

Член: Цецка Величкова

10.01.2012г.

4.

Приложен мрежови софтуер

Председател: инж. К.Стоянова

Член: инж. Г.Врагов

13.01.2012г.

5.

Програмиране на Web дизайн

Председател: инж. К. Стоянова

Член: инж. Г.Врагов

16.01.2012г.

6.

Проектиране на електронни схеми – ІІ част

Председател: инж. Л. Вълкова

Член: инж. Л. Попова

18.01.2012г.

7.

Учебна практика по диагностика и ремонт

Председател: инж. Б.Телиев

Член: инж. К.Христов

11.01.2012г.

8.

Комплексна практика по специалността

Председател: инж. К. Христов

Член: инж.Е.Динчийска

17.01.2012г.

9.

Зип Компютърни системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Стоянова

19.01.2012г.

10.

Производствена практика

Ръководител: инж. Б. Кузманов

Дневник за производствена практикаНачало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “ Микропроцесорна техника”

Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: инж.Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

09.01.2012г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: инж. Сн. Тодорова

12.01.2012г.

3.

Чужд език по специалността /Немски език/

Председател: Елена Иванова

Член: Станислава Илиева

10.01.2012г.

4.

Компютърни системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Стоянова

13.01.2012г.

5.

Приложение на микропроцесорните системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Стоянова

18.01.2012г.

6.

Учебна практика по микропроцесорни системи

Председател: инж. Г.Узунова

Член: инж. С.Лулова

17.01.2012г.

7.

ЗИП Учебна практика по микропроцесорни системи

Председател: инж. С.Лулова Член: инж. Галя Узунова

16.01.2012г.

8.

Производствена практика

Ръководител: инж.А.Атанасов


Дневник за производствена практикаНачало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “ Промишлена електроника”

Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател:инж. Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

09.01.2012г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член:инж. Сн. Тодорова

12.01.2012г.

3.

Чужд език по специалността /Английски език/

Председател: Радосвета Кошерова

Член: Цецка Величкова

10.01.2012г.

4.

Компютърни системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Стоянова

13.01.2012г.

5.

Микроелектроника

Председател: инж. Л. Вълкова

Член: инж. Л. Попова

18.01.2012г.

6.

Учебна практика по специалността

Председател: инж. Е. Динчийска

Член: инж. Галя Узунова

11.01.2012г.

7.

ЗИП Учебна практика по Промишлена електроника

Председател: инж. Галя Узунова Член: инж. Е. Динчийска


17.01.2012г.

8.

Производствена практика

Ръководител: инж. Галя Узунова

Дневник за производствена практикаНачало на изпитите: 9.00 часа

За изпитите по практика носете: Работно облекло, лични инструменти, мултицет, универсална платка, захранващи проводници, цокли – 6 броя.


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “Телекомуникационни системи”

Януарска сесия учебна година 2011 – 2012
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател:инж. Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

09.01.2012г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член:инж. Сн. Тодорова

12.01.2012г.

3.

Чужд език по специалността /френски език/

Председател: Ст. Кралев

Член: Милен Мошолов

10.01.2012г.

4.

Цифрови мрежи и системи

Председател: инж. О. Татарлиев

Член: инж.Г.Узунова

13.01.2012г.

5.

Мобилни комуникации

Председател: инж. О. Татарлиев

Член: инж.С.Лулова

18.01.2012г.

6.

Отраслови стандарти. Протоколи.

Председател: инж. Орлин Татарлиев

Член: инж. Г.Узунова

11.01.2012г.

7.

Проектиране

Председател: инж. О.Татарлиев

Член: инж. Л. Вълкова

17.01.2012г.

8.

Експлоатация и поддръжка

Председател: инж. О. Татарлиев

Член: инж.Е. Динчийска

19.01.2012г.

9.

Лабораторна -Диагностика и контрол

Председател: инж. О.Татарлиев

Член: инж. А.Милева

16.01.2012г.

10.

ЗИП Лабораторна -Диагностика и контрол

Председател: инж. Орлин Татарлиев

Член: инж. А.Милева

16.01.2012г.

11.

Производствена практика

Ръководител: инж. Елена Динчийска

Дневник за производствена практикаНачало на изпитите: 9.00 часа


Рамкова програма Е

Специалност “Автоматизация на непрекъснати производства”

Януарска сесия учебна година 2011 – 2012

Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: инж.Сн.Тодорова

Член: Катя Иванова

09.01.2012г.

2.

Икономика

Председател: Катя Иванова

Член:инж. Сн. Тодорова

12.01.2012г.

3.

Чужд език по специалността /френски език/

Председател: Ст. Кралев

Член: Милен Мошолов

10.01.2012г.

4.

Здравословни и безопасни условия на труд

Председател: инж.Т.Копривленска

Член: инж.А.Димитров

13.01.2012г.

5.

Електротехника

Председател: инж.Т.Раднева

Член: инж.Ш.Котрулева

18.01.2012г.

6.

Градивни елементи

Председател:

инж.Ш.Котрулева

Член: инж. Л.Попова

11.01.2012г.

7.

Техническо чертане и документиране

Председател:инж.Т.Копривленска

Член: инж. А. Димитров

17.01.2012г.

8.

Аналогова схемотехника

Председател: инж.Л. Попова

Член: инж.Ш. Котрулева

19.01.2012г.

9.

Цифрова схемотехника

Председател: инж. Л. Попова

Член: инж.Ш.Котрулева

16.01.2012г.

10.

Техническа механика

Председател: инж. А.Димитров

Член: инж. Сн. Тодорова

16.01.2012г.

11.

Електрически машини и апарати

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж.А.Камберов

18.01.2012г.

12.

Технически средства за автоматизация

Председател: инж. Р. Казакова

Член:инж.Ат.Милева

20.01.2012г.

13.

Микропроцесорни управляващи системи

Председател:инж.Мина Вътева

Член: инж. Р. Казакова

23.01.2012г.

14.

Теория на автоматичното регулиране

Председател: инж.Р. Казакова

Член: инж.Ат.Милева

24.01.2012г.


15.

Автоматизация и управление на производството

Председател: инж.Р. Казакова

Член: инж.Ат. Милева

09.01.2012г.

16.

Автоматизация на електрозадвижванията

Председател: инж.Р. Казакова

Член: инж.Ат. Милева

10.01.2012г.

17.

Автоматизация на непрекъснати производсва

Председател: инж.Р. Казакова

Член: инж. Ат. Милева

09.01.2012г.

18.

Проектиране

Председател: инж.Р. Казакова

Член: инж. М. Вътева

11.01.2012г.

19.

Учебна практика:

общометална

Председател: инж.Б. Илиев

Член: И. Хаджийски

13.01.2012г.

20.

Учебна практика:

електромонтажна

Председател: инж. М. Вътева

Член: инж.Е. Динчийска

13.01.2012г.

21.

Учебна практика: по технически средства за автоматизация

Председател: инж.М. Вътева

Член: инж.Е.Динчийска

16.01.2012г.

22.

Учебна практика: по системи за автоматизация

Председател:инж.М. Вътева

Член: инж.Е. Динчийска

16.01.2012г.

23.

Учебна практика: лабораторна

Председател: инж.Ат.Милева

Член: инж.М. Вътева

17.01.2012г.

22.

Производствена практика

Ръководител: инж.Ат.Милева

Дневник за производствена практикаНачало на изпитите: 9.00 часа

Свързани:

13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 icon13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Консултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconСредно общообразователно училище
За провеждане на януарска изпитна сесия с ученици на самостоятелно обучение за учебна 2011/2012 година по учебни предмети, класове,...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година

13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconМинистерство на образоването и науката учебнапрограм а
Учебният предмет Специални електрически машини се изучава в ХІІІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconМинистерство на образованието и науката
Учебна практика: лабораторна – по специалността се изучава в 12 и 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconУтвърдил: директор: график за провеждане на септемврийска изпитна сесия през учебна 2011/2012 година за ученици ІХ, Х и ХІ клас – дневна и самостоятелна форма на обучение
За провеждане на септемврийска изпитна сесия през учебна 2011/2012 година за ученици
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconУтвърдил: директор: график за провеждане на майска изпитна сесия през учебна 2011 / 2012 година за ученици от ХІІ и ХІІІ клас дневна и самостоятелна форма на обучение

13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconКатедра по англицистика и американистика график януарска изпитна сесия 2012 г. Специалност Aнглийска филология /Бакалаври
Г р а ф и к януарска изпитна сесия 2012 г. Специалност Aнглийска филология /Бакалаври
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012 iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом