Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
ИмеМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер42.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/PROTOKOL-directori 02.05.07.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОТОКОЛ


за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Силистра

Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Стара Загора

Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Хасково, обл. Хасково

Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Силистра, обл. Силистра

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ
РДСП Силистра


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Величка Михалева Атанасова

Да

Да
2. Виолета Вълчева Йовкова

Да

Да


РДСП Стара Загора


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Светлин Русев Русев

Да

Да


общ. Силистра, обл. Силистра


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Димитър Жеков Йовчев

Да

Да
2. Величка Михалева Атанасова

Да

Да
3. Мирослав Христов Палев

Да

Да

общ. Хасково, обл. Хасково


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Йозджан Расим Мехмед

Да

Да
2. Николина Георгиева Тодорова

Да

Да


ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:


За РДСП, гр. Силистра

  1. Величка Михалева Атанасова

  2. Виолета Вълчева Йовкова

За РДСП, гр. Стара Загора

  1. Светлин Русев Русев


За ДСП, общ. Силистра, обл. Силистра

  1. Димитър Жеков Йовчев

  2. Величка Михалева Атанасова

  3. Мирослав Христов Палев


За ДСП, общ. Хасково, обл. Хасково

  1. Йозджан Расим Мехмед

  2. Николина Георгиева Тодорова

Посочените кандидати трябва да се явят на 02.05.2007 г. от 10.00 часа в сградата на МТСП, ул.“Триадица” №2 Голяма зала – партер за провеждане на писмена разработка по следната тематика: “Държавната политика в областта на социалното подпомагане, семейните помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания”.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател :

Силвия Цанова /п/

и членове:

1. Петя Демирева /п/

2. Петьо Стоянов /п/

3. Калина Ангелова /п/

Свързани:

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекции „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
За реда и организацията за управление на собствеността в агенция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане анали з
На отчетите за дейността на регионални дирекции за социално подпомагане за четвърто тримесечие на 2010 г
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане докла д
Агенцията за социално подпомагане през второто тримесечие на 2007 година, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 10 от Устройствения правилник...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Оценка на дълготрайни материални активи /дма/ – собственост или предоставени за ползване и управление на Агенцията за социално подпомагане...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане и Старши счетоводител в Дирекция “Социално подпомагане”
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Ветово, Директор на...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Младши инспектор в отдел „Анализ и информация на контролната дейност”, Инспекторат
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconРепубликабългари я министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
София, ул.”Триадица” 2, тел.: (02) 8119 614, факс: (02) 986 11 98, e-mail
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом