Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование
ИмеНационална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер35.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bulgaria.ja-ye.eu/f/d/national-conference-agenda.doc


Национална конференция


Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование


14 ноември 2011 г. от 9:00ч.

Аула на Ректората на СУ „ Св. Климент Охридски“


ПРОГРАМА


09:00 – 09:30 Официално откриване


Саша Безуханова, Председател на УС на ДАБ

Милена Дамянова, заместник министър на МОМН

Проф. Божидар Ангелов, декан на ФНПП, СУ

Георги Ранделов, Управляващ директор на Майкрософт България

Милена Стойчева, Изпълнителен директор на ДАБ


09:30 – 09:45 Добри модели за обучение по предприемачество – европейските приоритети и опитът на Джуниър Ачийвмънт БългарияМилена Стойчева, изпълнителен директор на ДАБ


09:45 – 10:00 Място и ролята на обучението по предприемачеството в образователния процес – доц. д-р Сашо Плачков, Катедра "Технологично обучение и професионално образование", ЮЗУ, Благоевград


10:00 – 10:15 Предприемачеството като ключова компетентност в полето на етнокултурното многообразиепроф. Ирина Колева, Катедра „Етнология” и гл.ас. Мирена Легурска, СУ „Св. Климент Охридски”, София


10:15 – 10:30 Мотивация и проблеми при въвеждането на обучение по предприемачество в средното образование – Нина Чанева, директор на 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри”, гр. София


10:30 – 10:45 Предприемачеството като ключова компетентност. Цели на обучението по предприемачество – доц. д-р Матилда Александрова, Катедра „Управление”, УНСС, София


10:45 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:20 Кафе пауза


11:20 – 12:30 Представяне на добри практики


Тематични направления:


  • Обучението по предприемачество – необходимост и предизвикателство

  • Иновативни практики в обучението по предприемачество

  • Организиране и провеждане на предприемачески инициативи

  • Участие на консултанти в обучението по предприемачество

  • Сътрудничество с бизнеса и/или местната власт

  • Интегриран подход в обучението по предприемачество


Формиране и развитие на предприемачески компетентности в начален етап – Емилия Паламаркова, 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София


По пътя на едно добро приятелство” – Диана Смиленова, СОУ „Отец Паисий”, гр. Стамболийски


Привличане и работа с бизнес консултанти – Адриана Апостолова, 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София


Обучението по предприемачество и активната роля на родителите – Валентина Коринова, 73 СОУ „Владислав Граматик”, гр. София


Иновационно изследователски модел за изграждане основите на предприемачески умения във втори клас – Милена Вълова, СОУ „Иван Вазов”, гр. Плевен


Интегрираното обучение и ролята на родителите в обучението по бизнес и предприемачество-ключът към успеха – София Илиева-Бонева, 23 СОУ „Ф.Ж.Кюри”, гр. София


Обучението по предприемачество и предучилищното образование на 6-7 годишните – Мария Стоилова, ОДЗ 8 „Таврия”, гр. София


12:30 – 12:40 Почивка


12:40 – 13:30 Представяне на добри практики


Обучение по предприемачество в първи клас – Димитрия Кръшкова, СОУ „Цар Симеон Велики”, гр. Пловдив


Подходи и идеи за прилагане на обучението по предприемачество в задължителната подготовка по Домашен бит и техника – Пенка Иванова, СОУ „Вела Благоева”, гр. Велико Търново


Сътрудничество с местната власт и бизнеса – Татяна Стаменова, СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Пещера


Фирма ”Еко Дар” – производство и търговия на сувенири от екологични материали - Илиана Иванова, ЦДГ№1 ”Щастливо детство”, Плевен


Обучението по предприемачество – необходимост и предизвикателство – Светлана Василева, СОУ “Иван Момчилов”, гр. Елена


Обучението по предприемачество в начален етап – нужда и желание на съвременните ученици – Стефка Михайлова, СОУ "Георги Бенковски", гр. Пазарджик


Формиране на начални икономически знания и умения като елемент на технологичната култура на децата от подготвителна група в детската градина – Златина Маринчева, ОДЗ 2 "Йорданка Николова", гр. Средец


"Бизнес култура, бизнес умения и комуникации в детската градина" – Милена Кожухарова, ЦДГ 3 „Кокиче”, гр. Плевен


Събитиен мениджмънт в детската градина” – Маргарита Димитрова Абрашева и Любимка Заркова Габрова, ЦДЗ 3 „Кокиче”, гр. Плевен


13:30 – 14:00 Дискусия и обобщение


14:00 Закриване на конференцията

Свързани:

Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconСписък на учители от начален етап на област Благоевград, включени в обучение за въвеждане на предприемачество в началните класове (02. 06/03. 06. 2012 г.)

Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconСписък на учители от начален етап на област Благоевград, включени в обучение за въвеждане на предприемачество в началните класове (09. 06/10. 06. 2012 г.)

Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconОбучители по програми по предприемачество за начален етап № име

Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconЧетвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование
Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconТрета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование
Финансово осигуряване на дистанционното обучение за придобиване на окс във висшите училища в българия
Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconЗащитените училища
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) формулира националните...
Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconДо г-жа мариана симеонова директор на дирекция „финанси" Относно корекция на бюджет 2010 – функция „Образование" уважаема г-жо симеонова
Фо – 48 от 04,10. 2010 г на мф – нп „Училището територия на учениците” – модули „Ритуализация на училищния живот”и „Подкрепа на целодневното...
Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconФолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
Интегриране на сип „Информационни технологии” и сип „Фолклор на етносите в България” иновационен модел за образование на деца- билингви...
Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по предприемачество и мениджмънт професионално направление: код 345 Стопанско управление и администрация
Икономист-мениджър” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование...
Национална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование iconСписък на преподавателите по учебен план на специалността "иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу" за окс "магистър" задължителни дисциплини
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом