Компютърна графика. Растерна и векторна графика
ИмеКомпютърна графика. Растерна и векторна графика
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер50.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://193.192.57.240/po/courses/problemni/ikonomicheska informatika/word/VEKTORNA_RASTERNA_GRAF
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА. РАСТЕРНА И ВЕКТОРНА ГРАФИКА


Развитието на информационните технологии в наши дни прави трудно и почти незъзможно представянето, възприемането и усвояване на една информация без графики, схеми, скици, рисунки. Добре формулираните изречения, разбираемата реч и логическите разсъждения, за съжаление не са достатъчни. Човек възприема информацията по-бързо и ефективно, когато думите са подкрепени с графики, скици и рисунки.

  1. Компютърна графика.

Сред многото възможности, които предлага днес компютърът е и компютърната графика.

Компютърната графика е част от ИТ, която изучава методите и средствата свързани със създаването, обработка, съхраняване и разпространение на графични изображения.

Наличието на цветове, форми и контури в изображенията е с по-силно въздействие при възприемането, отколкото един прекрасно форматиран текст. Ето защо, компютърната графика е най-привлекателната страна от използването на информационните технологии за мнозина потребители.

  1. Видове компютърна графика.

Според начина на построяване на изображението компютърната графика се разделя на три основни вида:

    1. Растерна графика. Изображението се състои от точки /пиксели/, еднакви по размер и различни по цвят.Благодарение особеностите на нашето зрение и микроскопичните размери на пикселите, отделните точки се сливат в цялостно изображение.Този метод на работа определя предназначението на повечето графични редактори като средства за обработка, а не толкова за създаване на графични изображения.

За всяка точка от растерното изображение се съхранява информация във файла, който го съдържа. Това е информация за нейното местоположение в растера /решетката/ и цвета, който тя притежава. Тази информация увеличава обема на файла, в които се съхранява изображението. Оттук идва и основния проблем с растерните изображения, а това са големите по обем файлове.

Върху големината на файла оказват влияние и други два фактора – разделителна способност на изображението и броят на цветовете, които се съдържат в него.

Разделителна способност на изображението.

Тя се определя от броя на точките на инч и се измерва в dpi /dots per inch/.

Екранна разделителна способност. При работа с растерно изображение върху екрана на монитора оптималната стойност е 72 dpi, тъй като самият екран работи с такава разделителна способност.

Печатащи устройства. При тях най-често се работи с разделителна способност в диапазон от 300 до 600 dpi и повече при професионалните системи. Поради това, отпечатването на растерно изображение с разделителна способност 72 dpi върху хартиен носител не притежава качеството, което се наблюдава на монитора.

Брой на цветовете. При съхраняването на информация за цветовете във файла на изображението определящо значение има техният брой. Ако изображението е черно-бяло, т. е. има само контур и запълнени с черно участъци, то е достатъчен 1 бит за определяне цвета на всяка точка. Когато изображението съдържа 16 цвята, то необходимият обем информация за кодиране на цвета се събира в 4 бита. При 256 различни цвята вече са необходими 8 бита за всяка точка, а за получаването на естествена картина с 16,5 милиона цвята обемът скача на 24 бита.

Друг съществен недостатък на растерните изображения е невъзможността те да се увеличават за да се разгледат детайлите. При увеличаване размера на изображението се увеличава и размерът на точките, от които то се състои. Този ефект на изкривяване или понижаване качеството на изображението се нарича пикселизация/фиг.1, фиг2, фиг3/.

Фиг1.
2.2. Векторна графика. Изображението е съставено от множество обекти изградени от вектори. Основен елемент е линията, която може да бъде права, отсечка, крива от втори ред, крива от трети ред. Тя се представя във вид на формула, а не като съвкупност от точки, както е при растерната графика. От съчетанието на няколко линии се получава формата на даден обект в изображението. При визуализиране на даден обект върху екрана програмата първо изчислява по формулата неговия вид, а след това го представя. Работи се със самите обекти, а не с линиите, поради което графиката е известна още като обектноориентирана графика.Не по-малко значима е и точката, която се представя с две числа (х,y), определящи местоположението й спрямо началото на координатната система.

Векторната графика повече се използва за създаване на изображения и по-малко за тяхната обработка.

В пример са дадени две векторни изображения създадени с растерен графичен редактор photoshop.Всеки обект във векторната графика има определени свойства. При линиите това са форма, дебелина, цвят и вид (плътна, пунктирана и др.). Затворените линии притежават свойството запълване. То може да бъде с цвят текстура, шаблон.

Всяка незатворена линия притежава два края наречени възли. Те имат също свойства. Възлите определят вида на линията и как тя ще е свързана с останалите линии.

Широко приложение във векторната графика са намерили кривите на Безие. Построяването на такива криви става с двойка допирателни прекарани към линията в нейните възли.

В
фиг.4
програмите за векторна графика допирателните се представят като отсечки, единият край, на които съвпада с възела на линията и чрез влачене на мишката потребителя може да огъва линията. Формата на линията зависи както ъгъла на наклона на допирателната така и от дължината на отсечката.

Предимства - при векторната графика не възникват проблеми, които са свързани с увеличаване на изображението,
фиг.4

защото процесът увеличаване е автоматично свързан с преизчисляване на формулите на кривите, от които е изградено изображението и следователно новополученото изображение е с нови параметри. Векторната графика за разлика от растерната се използва за създаване на нови изображения и по-малко за обработка на стари.

Приложение - в подготовката на разнообразни материали за печат в дизайнерски бюра, издателства, рекламни агенции и т. н.

Основни редактори работещи с векторна графика са: Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand.

2.3. Фрактална графика.

Изображението се конструира от уравнения или система от уравнения. В паметта на компютъра не се съхраняват никакви обекти. При промяна на коефициентите на уравнението се променя видът на изображението.

Основен принцип на построяването е наследяването. По същността си това е изображение, което в основата си се състои от елементи от същия вид, но с по-малък размер, а тяхното изграждане има същите елементи, но с още по-малък размер и т.н.

Например един от най-простите обекти е фракталния триъгълник. Това е равностранен триъгълник чиито страни са разделени на три равни части. В техните среди са построени равностранни триъгълници, към страните на последните триъгълници също са построени равностранни триъгълници на същия принцип и т.н. По този начин се поражда фракталната структура.

Много обекти в природата, като снежинките, кристалите, растенията и др. притежават фрактални свойства. При тяхното увеличаване с микроскоп се откриват структури, аналогични на изходната.
Свързани:

Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconКурс „Цифрови изображения
Разглеждат се различните видове графика, цветови модели, графични файлови формати. В резултат на обучението се очаква да създават...
Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconРастерна и векторна графика. Видове цветови схеми
Недостатъкът на тези илюстрации е, че могат да се мащабират само в определени граници
Компютърна графика. Растерна и векторна графика icon1. Увод в компютърната графика
Определение за компютърна графика – възниква за подобряване на интерфейса между компютъра и човека
Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconВекторна графика

Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconРастерна графика

Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconРастерна графика

Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconАнотация
Усъвършенствана растерна графика логически и побитови операции, клипиране на изображения 1 ч
Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconГрафика Поносимост на данъчното бреме в България. Графика Разпределение на данъчното бреме върху домакинства и бизнес. Графика Динамика на пчи за периода 2001-2012г
Източник: официален уебсайт на бнб/Статистика/Макроикономически индикатори/Външен сектор/Преки инвестиции
Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconТема 1: Видове изображения, модели и формати
Растерна графика- изображението се представя като съвкупност от точки (пиксели (бит)), подредени в правоъгълна матрица (мап)
Компютърна графика. Растерна и векторна графика iconРазписание – 2012-2013 специалност : компютърна графика ІІ курс-задочно обучение, І семестър

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом