Списък на крайно класираните кандидати в конкурса
ИмеСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Дата на преобразуване18.01.2013
Размер56.06 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/5355 sp kr. kl. nadzirateli Sofiq.do
Приложение № 1


към рег. № 5355/29.06.2010 г.

СПИСЪК

НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА

за длъжността : “Надзирател”, категория „ Е-Полицай”

в арест-„М-р Векилски” № 2 и арест Сливница към сектор „Арести”

при ОСИН-София


Конкурсна комисия, назначена със заповед № ЛС-04-521/12.04.2010 г. на министъра на правосъдието, въз основа на показаните резултати на етап „Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД ”Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


Р Е Ш И :


І. На основание Глава Б, Раздел ІІІ, т. 4.5 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” на кандидатите за длъжността „Надзирател” в арест – м-р Векилски” и арест – Сливница към сектор „Арести” при ОСИН-София, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ ІV-ТИ ЕТАП

 

Арест - ул."м-р Векилски" № 2

 

1

Славчо Георгиев Сапинев

23,20

2

Орлин Евтимов Йорданов

22,80

3

Стоян Владимиров Канчев

21,80

4

Драгомир Георгиев Георгиев

21,20

5

Росен Симеонов Симов

20,60

6

Цветан Георгиев Стрински

20,20
Арест - Сливница
1

Борислав Малинов Борисов

25,60

2

Асен Николов Йорданов

20,40ІІ. На основание Глава Б, Раздел ІV, т. 1 и т. 1.2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, след изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите, преминали успешно всички етапи на конкурса, обявява крайно класиране по низходящ ред, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ І-ВИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІ-РИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІІ-ТИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІV-ТИ ЕТАП

ОБЩ БАЛ

 

Арест - ул."м-р Векилски" № 2

 

 

 

 

 

1

Орлин Евтимов Йорданов

30

16,38

22

22,80

91,18

2

Славчо Георгиев Сапинев

28

14,38

23

23,20

88,58

3

Цветан Георгиев Стрински

24

20,63

22

20,20

86,83

4

Стоян Владимиров Канчев

26

15,63

23

21,80

86,43

5

Драгомир Георгиев Георгиев

25

15,13

22

21,20

83,33

6

Росен Симеонов Симов

20

17,38

23

20,60

80,98
Арест - Сливница
1

Борислав Малинов Борисов

30

14,38

26

25,60

95,98

2

Асен Николов Йорданов

21

12,75

25

20,40

79,15


ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГДИН, Орлин Евтимов Йорданов, Славчо Георгиев Сапинев, Цветан Георгиев Стрински, Стоян Владимиров Канчев, Драгомир Георгиев Георгиев, Росен Симеонов Симов да бъдат назначени на длъжност „Надзирател” в арест – ул. „м-р Векилски” № 2, а Борислав Малинов Борисов и Асен Николов Йорданов да бъдат назначени на длъжност „Надзирател” в арест – Сливница към сектор „Арести” при ОСИН – София, които се определят за спечелили конкурса.

Настоящият списък да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” - София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

комисар Димитър Таков


ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Ана Шопова

Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом