Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
ИмеГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
страница1/3
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер390.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.botev-kardzhali.com/docs/new/GODISHEN PLAN-GPCHE.doc
  1   2   3
ГОДИШЕН ПЛАН


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/20011 ГОДИНА


Утвърден със заповед № 49 / 16 .09.2010 год.


Настоящият план е приет на заседание на педагогически съвет

Протокол № 1 / 15. 09.2010г.


РАЗДЕЛ І

Анализ на дейността и състоянието на Гимназията през учебната 2009/2010 г.


През учебната 2009/2010 година ГПЧЕ “Христо Ботев” продължи да укрепва завоюваните си лидерски позиции и да се налага като водещо средно училище в област Кърджали.

През учебната 2009/2010 година в ГПЧЕ “Христо Ботев” град Кърджали се обучаваха 886 ученици в три основни чуждоезикови профила. Средният успех за изтеклата учебна година е Отличен 5.53. Випуск 2010 на ГПЧЕ „ Христо Ботев” о защити на дело претенциите на своето училище, че е най-доброто не само в региона, но и едно от елитните училища в страната. Ето и резултатите от матурите:

 • Среден успех – Отличен (5,51) от всички матури, по-висок не само от

средния за страната, но и от средния за езиковите и математическите гимназии;

 • Всички зрелостници положиха успешно и двете матури;

 • 14 зрелостници са с максимален брой от 100 точки, 56 са пълните

шестици.

 • 85 ученици - 48% са с отлична оценка от двете матури. Резултати

без коментар на фона на средните не само за страната, но и на езиковите гимназии;

 • Броят на отличните оценки от 5.50 до 5.99 е 177 и от двете

задължителни матури.

По отделните предмети резултатите са следните:

 • 177 зрелостници на училището постигнаха среден успех Много добър

(5,46) на първата задължителна матура по български език и литература, срещу 4,31 за страната, като между тях има 110 отлични оценки. По отделните предмети резултатите са следните:

 • Общо 66 – близо половината от учениците избраха за втори

матуритетен предмет западен език. За 34 от тях това беше английски език, средният постигнат успех е Мн.добър (5,64), а отличните оценки са 25, като пет от тях са Отличен ( 6,00 ). На втора матура немски език се явиха - 27 ученици и постигнаха среден успех Мн.добър (5,46) - като 17 от оценките са отлични. Петте явили се на френски език ученици имат среден успех Добър (4,38). Средният успех по западни езици е над средния за страната и като се вземе предвид, че почти всички положили матура по западен език в страната са от езикови гимназии, резултатите доказват, че обучението по западен език в гимназията е над средното за езиковите училища в страната;

 • Най- много ученици избраха за втора матура математика-58. През

миналата учебна година със средния успех 5,76 по математика Ботевци имаха седми резултат от училищата в страната и в топ 10 по математика бяха единственото училище, което не е математическа гимназия. През тази година 58- те зрелостници явили се на изпит по математика постигнаха среден успех 5,91. 37 от тях имат пълни шестици, двама от 5 до 5,50 и останалите са с отлични оценки са от 5,60 до 6,00. Тези резултати не са изненадващи, защото учениците на ГПЧЕ „Христо Ботев” ежегодно обират всички призови места на олимпиадите и състезанията по математика.

 • Висок е средният успех и на онези 8 ученици, които избраха

биологията за своя втори матуритетен предмет- Отличен (5, 86) срещу около Добър 4,19 за страната, като 6 оценки са Отличен(6,00). Съответно по химия успехът е Отличен ( 5,82)- предметът са избрали 2 ученици;

 • Изключителен е резултатът на 28 ученици, чиято втора матура е

география. Средният им успех е Мн. добър (5, 05), като има 11 отлични оценки. Съпоставени с резултатите от страната, които са най-слаби от всички предмети със среден успех около Среден (3,257) като 35 на сто от явилите се зрелостници имат слаби оценки, а други - 36 на сто са с оценка от "среден три", като с отлични оценки са само 1% от учениците;

 • Петима ученици са се явили на матура по история с успех Отличен

(5,59) срещу почни с единица по нисък успех за страната. Един ученик е избрал физика за втори матуритетен предмет и е постигнал успех Отличен( 5,89). Тази година желание да се яват на матура философски цикъл , показаният резултат е Мн. Добър ( 5,01), отново с единица по-висок от средния за страната.

През учебната 2009/2010 година продължи работата по управлението и реализирането на редица проекти. През месец октомври 2009г. група ученици от ГПЧЕ „Христо Ботев”, заедно с четирима преподаватели бяха на посещение при свои приятели от село Криукаи, област Шаке в Литва. Пътуването им бе планирана мобилност в рамките на проект за училищно партньорство Коменски „Моят живот, твоят живот, нашият живот”. Там те се срещнаха отново със своите приятели и партньори по проекта от Полша, Литва и Германия. През месец март 2010 друга група ученици заедно с трима преподавтели осъществиха планирана мобилност по същия проект и пътуваха до гр. Вайхаузен, Германия. Тасм те баха на посещение на своите приятели от немското училище и отново се срещнаха със своите стари приятели от Полша, Литва и Германия. През ноември 2009г. успешно приключи работата по проект „Съхрани миналото, сподели го с приятели, гради бъдещето”, финансиран от ЕСФ Програма „Развитие на човешките ресурси”. Бяха проведени 2 състезания – по лингвистично ориентиране и викторина под надслов „Езиците – океан от възможности”

Безспорен е успехът на учениците от ГПЧЕ “Христо Ботев” на редица олимпиади и национални състезания.

1. Английски език

 • Национално състезание между ученици от училища, членове на

Асоциацията на Кеймбридж училищата в страната – областен кръг – 163 ученици; национален кръг – 32 ученици

 • Национална олимпиада по АЕ – участници в общински кръг – 216; от

тях класирани за областен кръг - 137. За национален кръг бяха класирани - 6 ученици – Мария Георгиева – 9А2, Енис Раиф – 9А1, Зекие Сали – 9А1, Ивайло Запартов – 9А2, Емил Колев и Мохамед Мустафа – 10А1.

 • Национално многоезично състезание – участвали 29 ученици

 • Лингвистично кенгуру 2010 – както всяка учебна година масово е

участието в областния кръг на състезанието.

 • Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности – 24

ученици взеха участие в изследване, проведено от ЦКОКО.

 • Преподавателите по АЕ се включиха активно в подготовката

провеждането на Нацоналната олимпиада по АЕ, домакин на която бе гимназията.

2. Немски език

 • Олимпиада на немското посолство – писане на есе – участват всички

ученици от 11 клас от групите LK, като на 6 ученици есетата са класиране от училищната комисия, а в околнателното класиране 2 ученици Нарин Халил -11Н1 и Нарин Мустафа -11Н2 получават стипендии за едномесечно обучение в Германия.

 • Национална олимпиада НЕ – общински кръг – 259 участници, от тях

класирани за областен кръг – 97. Класирани за национален кръг -5, явили се 4 ученици – Диляна Манделева, Виталий Чаушев, Нарин Халил – всички от 11Н1, Елис Байрям – 12н1, която е сред първите 10 по резултат и е приета за студентка в СУ, спец. “немска филология”.

 • Национално многоезично състезание – явили се на областен кръг – 20, като

от тях 6 ученици са класирани и участвали в национален кръг на състезанието.

 • Състезание за креативно писане, организирано от Немското посолство

– участваха всички 50 ученици от 10LK. За национален кръг бяха класирани три работи и Александър Стефанов от 10Н1 се класира на 4 място в страната. В допълнителното състезание за креативност на тема “Огледало” с фотосесия на национално ниво бе класирана група ученици от 10Н1;

 • Международна олимпиада по немски език, организирана от Гьоте

институт;

 • Номинации за стипендии за следване в Германия към Немската

служба за академичен обмен– Ружа Добруджалиева и Елис Байрам – 12Н1;

 • Лингвистично кенгуру 2010 – както всяка учебна година масово е

участието в областния кръг на състезанието. В национален кръг участват – 6, като от тях 2 ученици се класираха на І и ІІ място – Нели Профирова – 10Н1и Анджелина Трайкова – 10Н1.

 • Европейско изследване на чуждоезиковите компетентности – 24 ученици взеха

участие в изследване, проведено от ЦКОКО;

 • Състезание за креативно писане, организирано от Немското посолство

участваха всички 50 ученици от 10LK. За национален кръг бяха класирани три работи и Александър Стефанов от 10Н1 се класира на 4 място в страната. В допълнителното състезание за креативност на тема “Огледало” с фотосесия на национално ниво бе класирана група ученици от 10Н1.

 • 28 ученици от паралелките с интензивно изучаване на немски език получиха

немски езикови дипломи DSD – II.

3. Френски език

 • За поредна година учениците от ХI и ХІІ клас се явиха на изпит по

френски език за получаване на френска диплома за ниво на владеене на езика – Енгин Алиосман от 12Ф получи френска диплома DELF В1 за владеене на френски език; Участие на ученици в Национално състезание по четене към Френски културен център – учениците достигнаха до полуфинали;

 • Национална олимпиада по ФЕ – в общински кръг участват 45 ученици.

За областен кръг се класираха 7 ученици, от които 6 се явяват.

 • Национално многоезично състезание – на областен кръг се явяват 3

ученици, които показват добри резултати;

 • Лингвистично кенгуру 2010 – ученичката Таня Иванова -11Ф спечели І

място на национален кръг;

 • Участие на Таня Иванова, Берна Местан и Златена Костова – 11Ф,

маратон по писане на френски език;

 • участие в ХVІІ международен фестивал на франкофонския театър –

гр. Стара Загора – отлична оценка на публика и конкурентни състави;

4. Италиански език

 • Национално състезание по италиански език – Боряна Кузманова –

12А2 се класира на областен кръг и участва в национален кръг на състезанието. Този резултат е висок, предвид факта, че нивото на състезанието е за І ЧЕ, а единствено в ГПЧЕ се изучава като ІІ ЧЕ.

Авторитетът на учебното заведение расте и хиляди негови възпитаници получават шанс чрез получените от тях езикови дипломи да се реализират не само в България, но и в Европа и по света. Чуждите езици получават изключителна популярност, а нивото на тяхното овладяване получава признание от всички институции на местно, национално и международно ниво.

Благодарение на всички тези успехи Гимназията стана асоцииран член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и Немската партньорската програма PASCH. Много ползотворна и успешна бе работата на всички колеги по немски език с доброволеца от Германия Мануел Грьош, който през цялата учебна 2009/2010 година се включваше активено във всички прояви на училищния живот. Контактът с носител на езика в часовете по немски език бе много полезен както за учениците, така и за учителите. Той оказваше помощ на колегите и по френски и английски език и ръководството и колктивът на училището са особеноп доволни от съвместната работа по програмата за доброволческа служба „Културвайт”. Пез учебната 2010/2011 по програма за езиков асистент „Коменски” гимназията посреща асистент от Франция, който ще подпомага работата на учениците и преподавтелите по френски език.

5. Математика и информатика

 • Национална олимпиада по математика – общински кръг - 246;

областен кръг - 45;

 • Европейско математическо кенгуру 2010 – 11 от нашите ученици заеха

призови места във всички класове от 8-ми до 12-ти клас - Дилян Георгиев и Димитър Димитров – 8 клас; Ахмед Юмер и Владислав Дунгов – 9 клас; Емил Колев Колев и Божидар Чакъров -10 клас; Калоян Николаев и Десислав Петров Лафчиев -11клас; Валери Джелепов, Светослав Огнянов Моллов и Спас Тюркеджиев -12клас.

 • Национално състезание между езиковите гимназии в страната - Ловеч

2010 – На ежегодното математическото състезание между езиковите гимназии в гр. Ловеч в конкуренцията на ученици от Американския колеж и Софийските езикови гимназии Яна Радкова Тодорова от 12 клас спечели трето място.

 • Конкурс «Моето училище в Интернет – прозорец къв Европа»,

организиран от ЦРЧР. Участници – Ахмед Юмер и Магдалена Митева – 9А1, Мариан Недялков, Владислав Бъчваров и Милен Ташев – 9Н3, Христо Карагьозов – 10Н1. Наградата от конкурса е включване на училищния сайт в специален англоезичен каталог, който ще бъде разпространен във всички страни от ЕС.

 • Национална олимпиада по ИТ – в общински кръг участваха 12 ученици

с индивидуални задания, като от тях се класираха за областен - 8 ученици. За национален кръг на олимпиадата се класира Христо Караьозов -10Н1 с проект официален сайт на ГПЧЕ “Хр. Ботев”

6. Физика и астрономия

 • Национална олимпиада по физика – участници в общински кръг – 151

ученици, като за областен кръг се класираха 29. Ученикът Ахмед Рашид – 11А1 се класира и яви на националния кръг на олимпиадата, където в конкуренция с 90 ученици от природоматематически гимназии се класира на 33 място;

 • Есенно състезание по физика – участва Яна Радкова – 12А1 с

достойно представяне;

 • Пролетно национално състезание по физика – Ахмед Рашид – 11А1

зае престижно място и присъжда оценка за прием в ПУ;

 • Национална олимпиада по астрономия – участие на ученици от

гимназията в общински кръг.

 • Състезание “Гражданска защита” – І място на общински кръг – Жана Станкова,Иванина Коленцова, Никол Гинева, Таня Събева

7. История и цивилизация

 • Национална олимпиада по история и цивилизация – общински кръг –

171 ученици, от които 7 се класират за областен кръг;(в национален кръг участават само ученици от 12 клас)

 • Конкурс “Български будители” – Яна-Ивана Бояджиева ІІ награда за есе;

учениците от клуб “Млад историк” получиха грамота за участие;

 • Конкурс “Слънцето е за всички” - Яна-Ивана Бояджиева І награда за есе;

 • Конкурс “Бедредин Семави” – Мириам Кайряк - ІІ награда за есе; Надежда

Минчева, Валентин Баланов и Петя Бонева – ІІ награда за презентация;

 • Конкурс “По стъпките на Таньо войвода” - Мириам Кайряк - І награда за есе;

Нели Профирова и Йоана Милева – ІІ награда за презентация;

 • Конкурс “Земята на Ботев” – поощрителна награда

 • Поход “По стъпките на Таньо войвода” – две поредни години ученици от

училището спечелиха конкурсите на КПД “Родно Лудогорие” и получиха специална покана за участие в подоха. Участници – ученици от клуб “Млад историк” и гвардейски отряд към училището.

8. География и икономика

 • Национална олимпиада по география – общински кръг – 60 ученици, от

които 32 се класират за областен кръг.

9. Химия и ООС

 • Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда – общински

кръг -65, като от тях 8 се класираха за областен кръг;

 • Национална олимпиада по биология и здравно образование – общински кръг

76, като от тях 14 се класираха за областен кръг.

10. Физическо възпитание и спорт

 • Лека атлетика - Общинско първенство –девойки – І място.Областно

първенство - девойки – І място

 • Тенис на маса - Общинско първенство – девойки - І място; юноши І място

 • Футбол - Общинско първенство- Юноши - ІІ място, треньор

 • Хандбал – Областно първенство – девойки – І място; Зонално първенство

девойки – ІІ място

 • Национален ученически събор – дърпане на въже –ІІІ място

11. Извънкласни дейности

През учебната 2009/2010 година активна бе работата по организиране и участие на ученици в радица концерти и мероприятия. Целта бе учениците да се изявяват на сцена и да проявяват творческите си способности и заложби. Бяха организирани редица концерти: Коледен концерт 23.12.2009г.; Официално откриване на Националната олимпиада по Английски език - 26.03.2009г.; Тържествено връчване на Немски езикови дипломи – 22.05.2010г.; Участие с авторска песен в конкурс - ,,Обичам те, Земя” – 22.04.2010г.; Участие в церемонията по награждаването на отличили се ученици – 02.06.2010г.; Конкурс за песен по случай 22 април “Деня на Земята” – Десислава Дукова и Кръстина Ангелова – 9А2 – І награда за песен “Планетата Земя”

Театралното студио на Гимназията с ръководител г-жа Калина Ирикева. работи успешно и тази учебна година и подготви постановка по повод честването на патронния празник на училище – “Женско царство” от Ст. Л. Костов.

Театралното студио на френски език под ръководството на Илиана Типова и учителите по френски език Цонка Пашалиева и Елена Терзиева подготвиха постановка от Лопе де Вега за поредно участие в ХVІI Международен театрален фестивал на франкофонския театър в град Стара Загора,

Първи ученически гвардейски отряд се изяви не само в редица тържества и мероприятия в град Кърджали. Участва в Национален поход “ По стъпките на четата на Таньо войвода”. Изяви се и на форум извън страната – фестивал в Гърция. Отрядът е носител на много награди и купата гран-при на фестивал в Гърция.


  1   2   3

Свързани:

Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година
Европейския съюз, в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГимназия "христо ботев" гр. Дупница
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 137 а от ппзнп, чл. 29а ал.(1) т. 1 чл. 29г от Наредба №3/15. 04. 2003 г за системата на оценяване...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconХристо Ботев", ул."
През учебната 2010/2011 година щатния педагогически персонал, лекторите и всички ученици и родители да спазват
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
Списък ­ Образец №1 за учебната година. Годишният план се прилага при утвърждаването на Списък ­ образец №1 в ио на мон на основание...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година iconРезултати от националния кръг на състезанието по английски език за ниво А1, проведено на 13. 03. 2010 г в Пгиче „Св. Методий, гр. София Излъчени победители
Гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Дидем Серкан, гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Елена Тупарова, пмг акад. С. П. Корольов, Благоевград...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом