Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
ИмеКонспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер32.89 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/77447/613084/version/1/file/10-Vgradeni s
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по математика и информатика


Конспект

за конкурсен изпит за докторанти

по научната специалност 01.01.12 „Информатика (Вградени системи)” 1. Вградени автономни системи

  1. Приложение и метрика на автономните системи.

  2. Автономни компютърни архитектури: обща архитектура, процесори, памети и запаметяващи устройства, паралелни и серийни комуникационни канали, USB.

  3. Автономни компютърни архитектури: периферни устройства – DMA, таймери, прекъсване; аналогови интерфейси; графични контролери и устройства.

  4. Вградени операционни системи: обща архитектура на ОС, многозадачност, системни средства за реално време, задания, нишки, процеси

  5. Параметри на ОС за ВАС. Embedded Linux/eLinux, LynxOS RTOS, FreeDOS, FreeRTOS, Windows NT, Windows CE, Windows XP Embedded, SymbianOS.

  6. Компонентно-базирани вградени системи. Компонентно-базирани технологии – приложимост, характеристики, подходи. Архитектура на компонентно-базираните системи. Области на приложение на компонентите. Компонентни ВАС. Проектиране и развитие на ВАС с компоненти. Специализирани компонентни за ВАС – Koala на Philips.

  7. Времечувствителни приложения и системни средства за обработка в реално време. Архитектура и параметри на РВ приложения, QoS. РВОС – характеристики. Планиране в РВОС.

  8. Платформи за обработка в реално време за стандартни ОС (разширания на ядрото). Бази данни с обслужване в реално време и за вградени системи.

  9. Разпределени автономни системи: същност и приложение; архитектура на разпределените приложения за автономни системи.

  10. Интелигентни сензори и мрежи. Системи и MW за сензорни мрежи. Леки гридове, услуги от високо ниво.

  11. Автономни системи и роботи. Технологични слоеве, структура, мултипроцесорна организация на автономните системи и роботи.

  12. Приложни средства за хуманоиди. Дефиниране и редактиране на реакции и поведение; автоматизирана навигация; машинно зрение и разпознаване.

  13. Комуникации в автономните системи. РВ и квази-РВ комуникационни протоколи за ВАС. WiFi, Bluetooth, IrDA.

  14. Клетъчни телефони и смартфони – технологии и системи.

  15. Мултимедийни системи и приложения. Компресия и декомпресия на статични и динамични изображения и на звук.

  16. Пренос на поточни данни, протоколи за поточни данни и за реално време. Системи и приложения за интерпретация на мултимедия.
 1. Паралелни и разпределни компютърни архитектури

  1. Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи.

  2. Модели на паралелна обработка. Класификация. Мултипроцесори и мултикомпютри. Условия за паралелизъм. Разделяне и управление на програмите.

  3. Йерархия на паметта. Виртуална памет. Комуникационна архитектура. Свързващи мрежи при паралелните архитектури. Статични и динамични мрежи за връзка.

  4. Процесорна архитектура. CISC и RISC. Суперскаларни и векторни процесори. Конвейерни и суперконвейрни архитектури. Линейни и нелинейни конвейри. Инструкционен конвейер. Pentium архитектура на Intel.

  5. Разпределени системи. Апаратно и програмно осигуряване. Мултикомпютърни системи. Модел клиент-сървер.

  6. Системи за разпределена комуникация. Слоеста архитектура и протоколен стек. Процедурен и обектен модел. Системи с обмен на съобщения и с поточни данни.

  7. Управление на процесите. Нишки, клиенти и сървери. Миграция на код. Програмни агенти.

  8. Идентификация на  системните компоненти. Имена, идентификатори  и адреси. Йерархия и откриване.

  9. Методи за синхронизация. Синхронизация по време и по събитие. Централизирани, разпределени, йерархични и резервационни алгоритми. Транзакции.

  10. Управление на ресурсите и миграция на задания.

  11. Grid архитектура – характеристика, развитие и поколения. Системна инфраструктура в грид. Web услуги. SOA/SOAP и OGSA.

 2. Оценка на производителността

  1. Моделиране на компоненти и системи. Елементи от теорията на масовото обслужване.

  2. Симулационно моделиране. Среди и езици за моделиране на системи и комуникации и разпределени приложения.Литература

       1. Marwedel, P. Embedded System Design. Kluwer Academic, 2003.

       2. Li, Y., S. Malik. Performance Analysis of Real-Time Embedded Software. Kluwer Academic, 2003.

       3. Pop, P., P. Eles, Z. Peng. Analysis and Synthesis of Distributed Real-Time Embedded Systems. Kluwer Academic, 2004.

       4. Kai Hwang. Advanced Computer Architecture: Parallelism, Scalability, Programmability. McGraw-Hill, 1992.

       5. Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen. Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2001.

Катедра „Компютърна информатика”

Свързани:

Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconВъпросник за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08
Система. Структура и функции на системата. Управление и информация. Информационни системи. Компоненти на информационните системи....
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
Информационно осигуряване на управлението. Данни и информация. Обработка на данните в информация. Класификация на данните. Типове...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта....
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconКонспект за държавен изпит на специализация
Въвеждане и редактиране на текст, таблици и графични изображения в текстообработващи системи и електронни таблици. Вградени функции....
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconКонспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconСпециалност
Актуална теоретична, специална и практическа подготовка в сферата на безжичните телекомуникации, разпръскване и съвременни информационни...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconОперационни системи за реално време за вградени системи
Системите за работа в реално време (срв) служат за следене и управление на обекти от реалния свят. Te възприемат определено множество...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconЗа вградени в екологичните ниши на дунавските общини комплексни енерго-производствени системи

Конспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом