Bulgaria day 2 задача 1 Игра
ИмеBulgaria day 2 задача 1 Игра
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер46.51 Kb.
ТипЗадача
източникhttp://infoman.musala.com/contests/boi/2001/d_bg.rtf
BULGARIA DAY 2

ЗАДАЧА 1

Игра


Двама играчи играят, вземайки последователно камъчета от купчинка. Купчинката съдържа N камъчета. Играчът, който вземе последното камъче, е победител. Правилата на играта са следните:


Играчът, който започва пръв, може да вземе произволен брой камъчета L1, но не и цялата куп­­­чинка, т.е. 1 <= L1 <= N–1. След това, играчите един след друг, вземат от купчинката едно или повече камъчета, но не повече от удвоения брой на камъчетата, взети от предишния играч. Така играчът, който е наред, може да вземе L2 камъчета, където

1 <= L2 <= 2*L1, (L1 е броят на камъчетата, взети от предишния играч).


Напишете програма, която да играе срещу компютъра и да победи. При подходяща стратегия от ваша страна и ако сте пръв, вие винаги може да победите.


Отначало трябва да прочетете от файла c:\day2\problem1\game.in броя N на камъчетата в купчинката. След това, трябва да определите броя L1 на камъчетата, които ще вземете. С тези две стойности вие трябва да извикате процедурата move(N1,L1,N2,L2), която ще върне други две стойности: броя N2 на камъчетата, които остават в купчинката след вашия ход (очевидно N2=N1–L1) и броя L2 на камъчетата, които взема компютърът. При първото извикване на процедурата move имаме N1=N.


След това, трябва да определите следващото количество камъчета L1, което вземате и новата стойност на N1, (N1=N2–L2), да извикате процедурата move, и т.н.


Вашата програма ще завърши, когато купчинката стане празна. Играчът, който вземе последното камъче, е победител.


Пример


N=10


Ваш ход Ход на компютъра


N1 L1 N2 L2

10 2 8 1

7 2 5 1

4 1 3 1

2 2 0


Поздравления! Вие победихте!


Забележка. Внимавайте вашата програма да спазва правилата на играта. В случай, че извършите непозволен ход, програмата ви автоматично ще бъде прекъсната. Процедурата move следи вашите ходове. Ако стратегията ви не е оптимална, компютърът ще победи.


Вход

Входният файл c:\day2\problem1\game.in има единствен ред, съдържащ цялото число N, което задава първоначалния брой на камъчетата в купчинката, 4 <= N <= 2000.

Изход

Няма изходен файл. Процедурата move ще покаже кой е победител.


Изпълним файл c:\day2\problem1\game.exe


Максимално време за всеки тест 1 секунда.


Инструкции за програмиращите на Pascal.


Включете в програмата:


Uses moveun;


Процедурата move е декларирана по следния начин:

Procedure move(N1,L1:Integer;Var N2,L2:Integer);


където N1 е броят на камъчетата в купчинката преди вашия ход,

L1 е броят на камъчетата, които вие вземате,

N2 е броят на камъчетата, оставащи преди хода на компютъра (N2=N1–L1), а L2 е броят на камъчетата, взети от компютъра.


Отначало вие трябва да извикате еднократно процедурата newgame и след това може да извиквате многократно процедурата move.


Процедурата newgame е декларирана по следния начин:

newgame;


Инструкции за програмиращите на C/C++.


Включете във вашата програма:

#include “moveun.h”


Включете moveun.obj в проекта.


Това ви предоставя следните декларации:

void newgame (void); /* must be called first */

void move(int ,int, int &,int &);


Създайте project, наречен game.prj, който трябва да включи вашата програма game.cpp и библиотеката moveun.obj. За целта използвайте менюто project на интегрираната среда, изберете open за създаване на проект и използвайте add за да включите вашия source файл game.cpp и файла moveun.obj.

Свързани:

Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconПравила и условия на наградна игра
Наградната игра „Be Magni Fan At Bulgaria mall” се организира от Матракс еоод със седалище и адрес на управление: гр. София, бул....
Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconLate Antique (Early Christian) Tombs Of the Necropolis of partikopolis (present-day town of Sandanski, sw bulgaria)
Късноантични (раннохристиянски) гробници от южния некропол на древния партикополис (ДН. Град сандански)
Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconЗадача 1/2000 (каталог) от конкурса по програмиране на Musala Soft и pc magazine/Bulgaria
Класиране за задача 1/2000 (каталог) от конкурса по програмиране на Musala Soft и pc magazine/Bulgaria
Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconЗадача №1 Задача №2 Задача №3 Задача №4 Задача №5 Апелляция Кочегаров Сергей Сергеевич моу «Гимназия»
Члены жюри: Волокитина Т. И., Виниченко В. Д., Сурков С. В., Белова Н. Н., Воронова Н. И., Черняева И. В
Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconThe guest room ( persons) is still free during the period day. / - day. //05 ( nights)

Bulgaria day 2 задача 1 Игра icon1 an economic glance at far distant bulgaria
България (29) – “Bulgaria Business Systems” (bbc) on Tuesday officially adopted for Bulgaria the software product of the American...
Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconThird Day of Yule, Last Day of the Year 1421 S. R

Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconАлгоритъм на решението на задача 2
Предложената задача съществено се отличава от задача 1 по сложност. Докато в предишната задача алгоритъма не беше особено сложен...
Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconТест Информатика 2012 Отворете празен файл в Ексел. Направете 5 различни страници и ги наименувайте Задача 1, Задача 2, Задача 3, Задача 4, Задача 5 Първа задача
На първата страница – направете таблица със следните редове и колони. В тази таблица ще сложите автоматична информация от другите...
Bulgaria day 2 задача 1 Игра iconПравото на игра в Никарагуа
Нека да ви се представя. Аз съм един обучител /треньор/ за работата като игра и напоследък активист в правото на игра
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом