Ръководство за употреба
ИмеРъководство за употреба
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер98.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pro-technica.com/public/MANUALS/Cerwin-Vega/text_files/Manual_CVASUBS.doc
CERWIN – WEGA PROFESSIONAL

Cerwin-Vega! АКТИВНИ СУБВУФЕРИ

CVA-121

CVA-118


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА


Представяне на продукта

Поздравяваме ви! Добре дошли в семейството на Cerwin-Vega. Вие вече сте част от групата на аудио професионалистите, които потърсиха Cerwin-Vega! като предствител на най-модерната аудио репродукционна система, известна на пазара. Всички Cerwin-Vega системи са надлежно тествани и са доказали, че отговарят и дори надвишават техническите характеристики за изпълнение. Като има зад гърба си най-добрия сервиз в индустията, Cerwin-Vega е синоним за качество и надежност. За да разгледате цялата гама от продуктите Cerwin-Vega, както и услугите, които предлагаме, моля посетете нашия сайт: www.cerwin-vega.com.


Важни символи и инструкции за безопасност

Значение на графичните символи:

Удивителен знак, разположен в средата на равностранен триъгълник, е използван с цел да се предупредят потребителите за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка на уреда, приложени в документацията към продукта.

Символа мълния, разположен в средата на равностранен триъгълник, предупреждава потребителя за наличието на изолирано „опасно напрежение” във вътрешността на продукта и съществува риск от токов удар.

Внимание! За да намалите риска от предизвикване на токов удар – не отстранявайте капака на уреда. Компонентите, разположени във вътрешността на продукта, не подлежат на поддръжка или подмяна от страна на потребителя. При необходимост от ремонт, обръщайте се към квалифицирани специалисти.


IEC символа за предпазител, който виждате на фигурата вляво, означава, че уреда е снабден с предпазител, който може да бъде подменян от потребителя. При замяна на предпазителя, осигурете си точно определения тип и клас предпазител.


Важни инструкции за безопасност:

 1. Прочетете и запазете тези инструкции.

 2. Спазвайте всички изисквания и се придържайте точно към инструкциите.

 3. Не използвайте уреда в близост до вода.

 4. Почиствайте уреда само със суха кърпа.

 5. Не блокирайте вентилационните отвори на уреда.

 6. Не инсталирайте уреда в близост до отоплителни уреди, като радиатори, топломери, готварски печки или други апарати, произвеждащи топлоенергия.

 7. Не пренебрегвайте предпазната функция на поляризиращия или заземяващия кабел. Поляризиращият кабел има две жици, като едната е по-широка, а другата по-тясна. Заземяващият кабел има две жици и трета – заземяваща. В случай, че предоставеният ви кабел не пасва на вашия контакт към ел.мрежата, консултирайте се с електротехник, с цел подмяна на неподходящия контакт.

 8. Подсигурете захранващия кабел, така че да не бъде настъпван, прищипван, особено в областта на щепсела, буксите и изхода му от уреда.

 9. Използвайте само приложения/аксесоари, определени от производителя.

 10. Използвайте само количката, статива, скобата или масата, посочени от производителя или продавани към окомплектовката на оборудването. Когато използвате количка, бъдете внимателни и следете уреда да не падне на земята или да нарани някого.

 11. Изключвайте уреда от електрозахранването по време на гръмотевични бури или когато не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време.

 12. По отношение на ремонта и сервизното обслужване на уреда, се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Необходимост от ремонт има при следните ситуации: наранен е захранващия кабел или щепсела, разлята е течност върху уреда или във вътрешността му са попаднали предмети; уреда е бил изложен на дъжд, влага; не функционира нормално; бил е изпуснат.

 13. За да намалите риска от възникване на пожар или токов удар, не излагайте уреда на дъжд или влага.

 14. Необходимо е да свържете уреда към контак на ел.мрежата, като за целта използвате защитена връзка.

А) За да изключите уреда от захранването използвайте щепсел към мрежата.

Б) Не излагайте уреда на постоянен теч или пръскане; не поставяйте съдове с течности в близост или върху апарата.


Преди да започнете работа с уреда

Високоговорителите Cerwin-Wega са проектирани за преносими приложения, при които високоговорителя следва да бъде поставен директно върху пода, сцената или върху стабилна платформа; или да бъде монтиран към трипод, вертикален статив. Моделите от серията не са предназначени за окачване, фиксирано инсталиране при открити пространства или на места с по-голяма влажност на въздуха.

Влагата може да причини повреда на конуса на високоговорителя, както и да доведе до корозиране на електрическите му компоненти. Не излагайте високоговорителите на влажни места. Инсталирайте ги на места, които не са изложени на директна слънчева светлина. При окачване съществува риск от преждевременно изсушаване на мотора на комресора, както и от повреда на покривната повърхност на говорителите, поради продължителното влияние на ултравиолетовата светлина.

Cerwin-Vega! субвуферите акумулират значително количество енергия. Ако бъдат поставени върху плъзгаща се повърхност, като полирана дървесина или линолеум, те могат да се преместват, поради генерираните вибрации. Необходимо е предварително да обезопасите повърхността, върху която разполагате високоговорителите.


Някои от моделите Cerwin-Vega разполагат с букса за монтаж към трипод или колона. Когато използвате колона, имайте предвид следните указания:

 • Прочетете спецификацията на колоната, за да се уверите, че тя може да издържи върху себе си уред с теглото на вашия високоговорител.

 • Спазвайте всички изисквания за безопасност, посочени ви от производителя на колоната.

 • Винаги проверявайте дали сте поставили субвуфера върху равна и стабилна повърхност.

 • Разполагайте кабелите така, че те да не бъдат настъпвани от изпълнителите, екипа на продукцията или публиката, както и да не съществува риск от препъване на хора.

 • Когато използвате високоговорителите на открити пространства, изложени на влиянието на силни ветрове, винаги бъдете много внимателни и спазвайте всички изисквания.

Cerwin-Vega! субвуферите имат възможност за възпроизвеждане на звук с високо ниво на налягането; това може да причини загуба на слуха както на изпълнителите, така и на екип на продукцията и публиката. Избягвайте продължително излагане на звук с високо ниво на налягане (надвишаващо 90 dB).


Предпазни мерки при работа с вградения усилвател

Не се опитвайте да извършвате ремонтни дейности по уреда, извън тези, посочени в настоящото ръководство. При нужда от ремонт, обръщайте се към специализиран сервизен център. Необходимост от ремонт има в следните ситуации: конектора за захранващия кабел е увреден; върху апарата е разлята течност или във вътрешността на уреда са попаднали предмети; уреда е бил изложен на дъжд или влага, не функционира нормално или е бил изпуснат на земята. Дръжте усилвателния модул на вашите субвуфери далеч от отоплителни уреди, като радиатори или готварски печки. Не покривайте или заграждайте усилвателния модул с материал, които могат да задържат топлина (одеала, завеси). Поддържайте вентилаторните отвори на усилвателния модул чисти; не ги закривайте по време на работа.


Внимание

Опасност от токов удар: За да ограничите до минимум опасността от възникване на токов удар, не излагайте уреда на дъжд и влага. Не потапяйте усилвателния модул на вашите субвуфери в течност. Не използвайте уреда в близост до водни басейни, вани и други подобни. Не пренебрегвайте функцията на заземяващия или поляризиращия кабел, използвани за усилвателния модул на Cerwin-Vega! Субвуферите. Проверете дали кабелите могат да бъдат включвани към конектори или изводи на ел.мрежата. Обърнете внимание и на захранващия кабел към уреда. Пазете го от настъпване или прищипване. Разположете го така, че да не става причина за препъване на преминаващите хора. Специално внимание отделете и на щепсела и буксите.


Спецификации

Субвуфер

CVA-121

CVA-118

Тип на системата

21” активни субвуфери

18” активни субвуфери

Мощност

(постоянен)

(пиков)


1200 вата

2400 вата


700 вата

1400 вата

Честотна характеристика (+/-3dB)

35 Hz – 135 Hz

39 Hz – 135 Hz

Честотен диапазон (-10dB)

32 Hz – 135 Hz

36 Hz – 135 Hz

Mаксимален SPL

135 dB при 2400 вата

131 dB при 1200 вата

Чувствителност (1w/1m)

101 dB

100 dB

LF драйвер

SW21A, 21” с технология Stroker

SW18C, 18”

Звукова намотка

4 инча

3 инча

Конструкция

18мм твърда дървесина

18 мм твърда дървесина

Финиш

Cool-X полиуретанова боя или покритие

Cool-X полиуретанова боя или покритие

Размери

806мм х 597мм х 597мм

635мм х 533мм х 597мм

Нето тегло

82 кг

52 кг

Допълнителни елементи

Подвижни колелца: 2 фиксирани, 2 въртящи се
Усилвателен модулМощност

1200 вата/2400 вата пикова

700 вата/1400 вата пикова

Вход конектори

XLR/F Балансирани (х2)

¼” TRS (x2)

XLR/M Slave

XLR/F Балансирани (х2)

¼” TRS (x2)

XLR/M Slave

Кросовер

Променлив LPF: 65 Hz до 130 Hz

HPF: 25 Hz

Променлив LPF: 65 Hz до 130 Hz

HPF: 25 Hz

Контролери

HPF: 65 Hz, 85 Hz, 130 Hz

Променлив LPF: 65 Hz, 130 Hz

Превключвател за поляритет, 0-180

HPF: 65 Hz, 85 Hz, 130 Hz

Променлив LPF: 65 Hz, 130 Hz

Превключвател за поляритет, 0-180

Параметричен еквилайзер

Gain контролер, Честота,
Консумация на енергия при стендбай

Не повече от 20 вата

Не повече от 20 вата


КОНТРОЛЕРИ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ, КОНЕКТОРИ И ИНДИКАТОРИ


Индикатори: светещия светодиоден индикатор показва състоянието на усилвателя

Power – в системата се подава електричество

Limit – системата е достигнала до максималния си капацитет (максимално допустимо ниво)

Protect – вградения усилвател е изключил, със защитна цел

Signal – в системата се подава линеен сигнал


IN L и R входове: електронно балансираните XLR и ¼” phone конектори приемат входящ сигнал от източник с линейно-честотна характеристика. Освен това, тези входове подават сигнали към изходите THRU L и R.


LEVEL: управлява главния регулатор на силата на звука за предусилвателя


HIGH PASS FILTER: когато изпращате сигнал в пълен честотен диапазон през субвуфера към горната кутия, филтъра реже ниските честоти, под оказания лимит.


VARIABLE LOW PASS FILTER: когато изпращате сигнал в пълен честотен диапазон към субвуфера, този филтър реже високите честоти, над оказания лимит.


Изходи THRU L и R: възпроизвежда функция loop-thru за сигнали, идващи от входове L и R. HPF филтъра е активен за тези изходи. Тези изходи, както и HPF филтъра са винаги активни, без значение дали устройството работи в режим управляващо или управлявано. Обикновено, тези изходи се използват за горните кутии.


POLARITY SWITCH: променя поляритета на субвуфера; познат още като „фаза”. Слушайте и регулирайте до максимален бас.


MASTER/SLAVE: Този режим на работа се използва с цел управляване на няколко субвуфера от един управляващ. Когато е избрана опция MASTER/Управляващ, всички контролери функционират, както и двата входа L и R. Конектора LINK OUT събира входящите сигнали от двата входа; изхода се използва за подаване на сигнал към субвуфера в режим на работа SLAVE/Управляван. Когато е избрана опция SLAVE, активен е само вход L, а контролери LEVEL, POLARITY, LOW PASS FILTER не са активни. За да свържете повече от един субвуфер, настройте ги на режим Slave, използвайте изход Link out на предходния субвуфер и изпратете този сигнал към входа L на Slave/управлявания.


LINK OUT: Използва се за изпращане на сигнал към субвуфера, настроен на режим Slave. В този режим на работа, към изход Link out се подава сумиран сигнал от входове L и R.


Parametric equalizer (само за CVA-121) – еднолентов, параметричен еквилайзер с регулиране на Gain контролера, Frequency/Честота и Q. Колкото по-голяма е избраната настройка, толкова по-тесен е честотния диапазон, който бива повлиян.


POWER SWITCH: включва и изключва електрозахранването към уреда.


AC INPUT: вход за свързване на IEC захранващ кабел.


Конфигурация на системата

 1. Cerwin-Vega! Активен субвуфер с (2) активни високоговорителя

 2. Cerwin-Vega! Активни субвуфери с (2) активни високоговорителя


Конфигурация на системата

Multiple Cerwin-Vega! Активни субвуфери, свързани във верига тип маргаритка.

Свързани:

Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорители. Преди да започнете работа с продукта, моля прочетете това ръководство...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорителни системи за монтаж към таван. Преди да започнете работа с продукта, моля...
Ръководство за употреба iconРъководство за потребителя
Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, запазете ги за следваща употреба, осигурете достъп до тях за други потребители...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Вж връзка на първата страница. Тази машина е предназначена за домашна употреба. Уреда може да се използва за търговски или професионални...
Ръководство за употреба iconИнструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия
Прочетете внимателно съдържащите се в това ръководство инструкции и упътвания и ги запазете като неразделна част от самия уред, тъй...
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Ъгълът на светлинния лъч може да се регулира от 25º до 32º с помощта на допълнително приспособление
Ръководство за употреба iconРъководство за употреба
Моля четете тези инструкции внимателно преди първото използване на биокамината и спазвайте инструкциите за безопасност
Ръководство за употреба iconUc серии Инструкции за употреба
Важно: Прочетете в детайли инструкциите за употреба и забележките за сигурност при първа употреба
Ръководство за употреба iconCme matrix X ръководство за употреба
Търговски марки: cme и Matrix X са регистрирани търговски марки на Central Music Co. Други търговски марки, използвани в настоящото...
Ръководство за употреба iconИнструкция за работа
Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Неправилната употреба може да причини щети на предмети и хора
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом