И деловен простор
ИмеИ деловен простор
страница1/2
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер374.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.jpssdp.gov.mk/docs/Oglas_Deloven_2_2011/PONUDA_2_2011.doc
  1   2ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН
И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ул. Орце Николов бр. 138, Скопје, пошт.фах 474 тел: 3111-387Врз основа на чл.2, 3, 31, 33, 34 и 35 од Правилникот за условите, начинот и постапката на издавање под закуп на деловниот простор со кој стопанисува ЈПССДП на РМ бр.02-3874/2 од 10.05.2005 година, бр.02-7962/15 од 02.09.2005 година, бр.02-7807/6 од 23.04.2007 година, бр.02-17652/17 од 25.09.2007година, бр.02-2562/14-2 од 17.02.2009 година и бр.02-5535/17-2 од 30.03.2009 година бр.02-16090/9-2 од 20.09.2010 година и бр.02-3964/18-2 од 15.03.2011 година


ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РМ
ул. „Орце Николов” бр. 138 Скопје

О Б Ј А В У В АПОНУДА бр.2П/2011


ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП

ПОЕДИНЕЧНО ПО ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ:


1. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА СКОПЈЕ ПОНУДА бр. 2П/11:Р.бр.

Општина

Шифра

Адреса на деловниот простор

Број

Ниво

Локал бр.

Површина

м2

Почетна цена во Евра од м2 без ДДВ

Депозит за учество на огласот

денари без ДДВ

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Центар

81-009-003-02

0035-Бул.К.Рацин

19А

Кат

19

82,14

2,53

12.780,57

Предв за рушење

2

Аеродром

83-005-008-01

0745-М.Мијалковиќ

32

Пр

6

64,46

1,95

7.730,37
3

Аеродром

82-068-174-01

1483-Бул.К.Ј.Питу

19

По

72

157,96

3,10

30.115,07


2. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА БИТОЛА ПОНУДА бр.2П/11:


Р.бр.

Општина

Шифра

Адреса на

Деловниот

простор

Број

Ниво

Локал бр.

Површина

м2

Почетна цена во Евра од м2 без ДДВ

Депозит за учество на огласот

денари без ДДВ

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Битола

220424

Сплит

23

Приз.
17,27

4,11

4.438,00Битола

220424

Сплит

23

Кат
20,27

3,70

4.593,00
2

Битола

220643

Паца Чеснова

19

Приз.
20,88

4,11

5.257,00Битола

220643

Паца Чеснова

19

Кат
23,39

3,70

5.300,00
3

Битола

220110

Васко Карангелевски

54

Приз.

2

36,80

3,05

6.888,00
4

Битола

220648

Караорман

1-а

Приз.

2

24,35

2,73

4.073,00
5

Битола

220100

Боримечка

Бб.

Пр.

2

158,10

1,18

11.473,00


3. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КИЧЕВО ПОНУДА бр. 2П/11:Р.бр.

Општина

Шифра

Адреса на деловниот простор

Број

Ниво

Локал бр.

Површина

м2

Почетна цена во Евра од м2 без ДДВ

Депозит за учество на огласот

денари без ДДВ

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

М.Брод
Партизанска

1

Приз.

2

26,60

1,00

1.633,00
2

М.Брод
М Тито бб

1

Приз.

1

16,50

1,00

1.013,00
3

М.Брод
М Тито бб

1

Приз.

2

52,00

1,00

3.193,00
4

М.Брод
М Тито бб

1

Приз.

2

49,00

1,00

3.008,00
5

М.Брод
М Тито бб

1

Приз.

3

49,00

1,00

3.008,00


4. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО ПОНУДА бр. 2П /11:Р.бр.

Општина

Шифра

Адреса на деловниот простор

Улица и број

Ниво

Локал бр.

Површина

м2

Почетна цена во Евра од м2 без ДДВ

Депозит за учество на огласот

денари без ДДВ

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Куманово

00-502-188

Октомвриска Револуција

бб

Приз.

бб

106,20

2,50

16.328,25


5. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ОХРИД ПОНУДА бр. 2П/11:


Р.бр.

Општина

Шифра

Адреса на деловниот простор

Број

Ниво

Локал бр.

Површина

м2

Почетна цена во Евра од м2 без ДДВ

Депозит за учество на огласот

денари без ДДВ

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Охрид

0320028

Димитар Влахов

43-југ

Пр.

/

40,00

1,90

4.675,00
2

Охрид

0320000

Мирче Ацев

33-исток

Пр.

/

78,12

1,72

8.265,00
3

Охрид

0320009

Туристичка

32

Пр.

/

29,60

2,39

4.351,50
4

Охрид

0320031

Туристичка

бб

Пр.

6

38,00

3,70

8.648,50
5

Охрид

0320032

Туристичка

бб

Пр.

7

38,00

3,70

8.648,50
6

Охрид

0320016

Христо Узунов

К3

Пр.

2

51,42

1,77

5.599,00
7

Охрид

0320017

Христо Узунов

К3

Пр.

3

11,60

1,82

1.299,00
8

Охрид

0320007

Ванчо Николески

1

Пр.

/

32,00

6,00

11.829,20
9

Охрид

0320039

Гоце Делчев

196

Пр.

/

78,00

1,93

9.274,90
10

Охрид

0320014

Христо Узунов

К1

Пр.

/

96,00

1,86

10.982,00
11

Охрид

0320026

Христо Узунов

К2-К3

Пр

/

50,50

1,45

4.503,00
12

Струга

142

Кеј 8-ми Ноември

бб

Пр.

/

24,14

2,87

4.262,00
13

Струга

142

ЈНА

4

Пр.

/

38,00

2,17

5.072,00
14

Струга

142

Р.Крле

4

Пр.

/

91,46

1,62

9.114,00
15

Вевчани

142

С.Вевчани

бб

Пр.

/

56,37

0,79

2.740,00
16

Струга

142

Р.Крле

Згр.1

Пр.

/

13,14

1,89

1.528,00
17

Струга

142

Р.Крле

Згр.2

Пр.

/

13,14

1,89

1.528,00
18

Струга

142

Р.Крле

Згр.5

Пр.

/

43,00

1,00

2.645,00
19

Дебар

142

Зија Мерсоски

бб

Пр.

/

54,00

1,47

4.883,00
20

Дебар

142

8-ми Септември

К15

Пр.

/

46,21

1,96

5.571,00
21

Дебар

142

204-Венец II К14-лево

бб

Пр.

/

104,68

1,33

8.564,00
22

Дебар

142

204-Венец II К14-десно

бб

Пр.

/

67,85

1,48

6.177,00
23

Дебар

142

204-Венец II К16-лево

бб

Пр

/

104,68

1,33

8.564,00


6. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ШТИП ПОНУДА бр.2П/11:Р.бр.

Општина

Шифра

Адреса на деловниот простор

Уличен број

Ниво

Локал бр.

Површина

м2

Почетна цена во Евра од м2 без ДДВ

Депозит за учество на огласотденари без ДДВ

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Штип

01-001-001-21

Браќа Миладинови

6

под.

1

108,00

1,00

6.643,00
2

Штип

01-001-001-22

Браќа Миладинови

6

под.

2

19,00

1,00

1.168,00
3


Штип


06-001-001-02

Ѓорче Петров

1

приз.

Кан.2

10,00

2,00

1.230,00
4

Штип

23-001-001-01

Вељко Влаховиќ

8

приз.

3

44,50

1,47

4.023,00

Денац.

5

Свети Николе

66-001-003-01

Пионерска

17

приз.

Кан.1

13,00

1,50

1.200,00
6

Свети Николе

66-001-003-04

Пионерска

17

приз.

Кан.4

6,50

1,50

600,00
7

Свети Николе

66-00-003-07

Пионерска

17

приз.

Kaн.6

11,00

1,50

1.015,00


7. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО ПОНУДА бр.2П/11:Р.бр.

Општина

Шифра

Адреса на деловниот простор

Број

Ниво

Локал бр.

Површина

м2

Почетна цена во Евра од м2 без ДДВ

Депозит за учество на огласотденари без ДДВ

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Тетово

1022

19 Ноември

1

Приз.

1

52,20

4,60

14.760,00

Денац.

2

Тетово

1066

ГТЦ

бб

Под.

4

49,49

1,00

3.050,00
3

Тетово

1043

ТЦ Мерџан

бб

Приз.

бб

14,85

2,94

2.685,00

Времен

4

Тетово

1086

ГТЦ

бб

1кат

49

67,70

3,56

14.800,00
5

Тетово

1067

ГТЦ

бб

1кат

67

99,72

3,56

21.800,00
6

Тетово

1001

Теарце

бб

Приз.

бб

260,00

1,00

15.990,00
7

Гостивар

2103

Борис Кидрич

140

Приз.

бб

150,00

2,00

18.450,00


Понудувач кој во исто време е сопственик, основач или управител на две или повеќе правни лица, како и понудувачи кои имаат својство на поврзани лица, не може да учествува на Оглас за издавање на ист деловен простор.
  1   2

Свързани:

И деловен простор iconИ деловен простор
Правилата за начинот и постапката за спроведување на јавното усно наддавање за продажба на станбен и деловен простор, подруми и гаражи...
И деловен простор iconИ деловен простор
Пссдп на рм бр. 02-3874/2 од 10. 05. 2005 година, бр. 02-7962/15 од 02. 09. 2005 година, бр. 02-7807/6 од 23. 04. 2007 година, бр....
И деловен простор iconМинистерство за транспорт и врски
Максимална површина за изградба на повеќе градби во утврдениот простор за градење (м2)
И деловен простор iconКонкурсна програма
Общински младежки център, Градски парк „Св. Георги”, Комплекс „ Резиденция”, ск”Простор”, цзпж
И деловен простор iconВълнуващото това е чувството за простор
За мен една от особеностите на промяната се състои в това: да се излезе от историята, за да се влезе в географията
И деловен простор iconПратеничко прашањЕ
За околу 600 средношколци од соу "Гоце Делчев" во Валандово, неопходен е простор за редовно одржување на часовите по физичко воспитание...
И деловен простор iconСъвети за удобството на домашния любимец по време на път
Възможностите за осигуряване на повече простор, безопасност и удобство са важно предимство за четирикраките приятели на човека и...
И деловен простор iconГъвкавата Zafira е не само създател на нови тенденции, но и луксозен оазис на колела
Иновативната, гъвкава концепция за организиране на вътрешното пространство създава чувство за простор и уют
И деловен простор iconНа Атанас Гунов последният мохикан от ХI а
А и усещането за простор, което се създаваше у него там, беше също така илюзорно, както и онова, което изпитваше, вдигайки очи от...
И деловен простор icon17. 3 Народни песни, каба гайда и гайдажии, традиции на широколъчани
Широколъшката песен е част от среднородопската песен. Тя възвисява и укрепва човешкия дух, дава простор и полет на най-съкровените...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом