Запове д
ИмеЗапове д
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер289.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.jovkov.org/starnet/media/files/popravki_izpiti.doc
СОУ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ “ – ГРАД БУРГАС


З А П О В Е Д


№ 1444-173/16.12. 2011г.


На основание: чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.28, ал.6 от Наредба №3/15.04.2003година


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се проведе поправителна сесия за ученици от ХІІ клас, както следва:


ДАТА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

10.01.2012г. /вторник /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Български език и литература ЗП


Е. Николова

Р.Велчва

Ж.ЯневаЛ.Бъчварова

М.Иванова


Николина Кънчева Русева

Анета Златкова Тодорова Стоянка Петрова Кирякова

Яна Здравкова Крантева

Стела Иванова Георгиева

10.01.2012г.

/вторник/

Начало 16:00 часа

2етаж стая 2


ИкономикаСтоянка Димитрова

Тинка Славова


Л.Бъчварова

М.Иванова


Николина Кънчева Русева

Анета Златкова Тодорова Стоянка Петрова Кирякова

Яна Здравкова Крантева

Стела Иванова Георгиева

Владимир Костов Василев

11.01.2012г. /сряда/

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Български език и литература ЗИП


Е. Николова

Р.Велчва

Ж.ЯневаАл.Недялкова

С.Калицова


Николина Кънчева Русева

Анета Златкова Тодорова Стоянка Петрова Кирякова

Стела Иванова Георгиева

Димо Желязков Димов


11.01.2012г. /сряда/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Счетоводство

Учебна практика по Счетоводство


Стоянка Димитрова

Тинка Славова


Ал.Недялкова

С.Калицова

Стоянка Петрова Кирякова

Анета Златкова Тодорова

Василка Тодорова Лазарова

Яна Здравкова Крантева


12.01.2012г. /четвъртък/

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Английски /Руски език ЗП и ЗИП


Чужд език по професия


Ал. Недялкова

С. Калицава


Румяна Велчева

Елена Николова

Стела Иванова Георгиева

Анета Златкова Тодорова

Николина Кънчева Русева

Василка Тодорова Лазарова


12.01.2012г. /четвъртък/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Фирмено право


Ст. Димитрова

Т. Славова


Румяна Велчева

Елена Николова

Яна Здравкова Крантева

Стоянка Петрова Кирякова

Анета Златкова Тодорова


13.01.2012г. /петък /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Математика


А. Шишманова

Кр. ХоптериеваЖивка Янева

Св.Калчев

Анета Златкова Тодорова

Василка Тодорова Лазарова

Стоянка Петрова Кирякова

Яна Здравкова Крантева

Димо Желязков Димов

Стела Иванова Георгиева

13.01.2012г. /петък/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Съвременни тенденции във фризьорството


В.Димитрова

Т.Славова


Живка Янева

Св.Калчев

Анета Златкова Тодорова

Стоянка Петрова Кирякова

Яна Здравкова Крантева


16.01.2012г. /понеделник/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Учебна практика по технология на облекло от текстил


Проектиране на облекло от текстил


Ст.Димитрова Т.Славова


Л.Бъчварова

М.Иванова

Николина Кънчева Русева

Димо Желязков Димов


17.01.2012г. /вторник/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Производствена практика


Ст. Димитрова

Т. Славова


Ал.Недялкова

С.Калицова


Николина Кънчева Русева

Димо Желязков Димов


18.01.2012г. /сряда/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Предприемачество


Ст. Димитрова

Т. Славова


Т.Новакова

К.Пенева


Николина Кънчева Русева


19.01.2012г. /четвъртък /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Бизнес комуникации


Ст. Димитрова

Т. Славова


Румяна Велчева

Елена Николова


Николина Кънчева Русева


20.01.2012г. /петък /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Свят и личност


Л.Бъчварова

М.Иванова


А.Шишманова

Кр.Хоптериева

Василка Тодорова Лазарова

Анета Златкова Тодорова

Стоянка Петрова Кирякова

Яна Здравкова Крантева


20.01.2012г. /петък /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Технология на облекло от текстил


Ст. Димитрова

Т. Славова


А.Шишманова

Кр.Хоптериева

Николина Кънчева Русева


23.01.2012г. /понеделник /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


КИМНОТ-ОК


Ст. Димитрова

Т. Славова


Ваня Гочева

В.Димитрова

Владимир Костов Василев

Николина Кънчева Русева


24.01.2012г. /вторник /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Биология и здравно образование


Ваня Гочева

Денка МилеваА.Шишманова

Кр.Хоптериева


Стела Иванова Георгиева

24.01.2012г. /вторник /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло от текстил


Ст. Димитрова

Т. Славова


А.Шишманова

Кр.Хоптериева


Николина Кънчева Русева


Резултатите ще се обявят 3 дни след датата на изпита в 8:00 часа на витрината на ІІ етаж


АННА ПЕНЕВА

ДИРЕКТОР


СОУ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ “ – ГРАД БУРГАС


З А П О В Е Д


№ 1444-173/16.12. 2011г.


На основание: чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.28, ал.6 от Наредба №3/15.04.2003година


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се проведе януарска сесия за ученици от IX- ХІІ клас на самостоятелна форма на обучение, както следва:


ДАТА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ10.01.2012г. /вторник /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2Български език и литература ЗПЕ. Николова

Р.Велчва

Ж.Янева
Л.Бъчварова

М.Иванова


Десислав Ганчев Ганчев-IX кл.

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл


Румяна Асенова Бойчева- XIкл


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл

10.01.2012г.

/вторник/

Начало 16:00 часа

2етаж стая 2


Материалознание


Икономика
Стоянка Димитрова

Тинка СлавоваЛ.Бъчварова

М.Иванова


Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл

11.01.2012г. /сряда/

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Български език и литература ЗИП


Е. Николова

Р.Велчва

Ж.ЯневаАл.Недялкова

С.Калицова


Румяна Асенова Бойчева- XIкл


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл

11.01.2012г. /сряда/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2

Шевни машини и съоръжения


Здравословни и безопасни условия на трудСтоянка Димитрова

Тинка СлавоваАл.Недялкова

С.Калицова

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Румяна Асенова Бойчева- XIкл12.01.2012г. /четвъртък/

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2Английски език ЗП

Ал. Недялкова

С. КалицоваРумяна Велчева

Елена Николова

Десислав Ганчев Ганчев-IX кл.

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл


Румяна Асенова Бойчева- XIкл


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл12.01.2012г. /четвъртък/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2Руски език ЗП и ЗИП


Чужд език по професия


Електротихника и електроникаАл. Недялкова

С. Калицова


Ст.Димитрова

Т.СлавоваРумяна Велчева

Елена Николова

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


Румяна Асенова Бойчева- XIкл13.01.2012г. /петък /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2МатематикаА. Шишманова

Кр. Хоптериева
Живка Янева

Св.Калчев

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл


Румяна Асенова Бойчева- XIкл


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл

13.01.2012г. /петък/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2

Автоматизация на производството


Учебна практика по шевни машини и съоръжения


Ст.Димитрова

Т.Славова


Живка Янева

Св.Калчев


Румяна Асенова Бойчева- XIкл


Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.16.01.2012г. /понеделник/

Начало 14:00 часа

3 етаж стая 1Информационни технологии

ЗП и ЗИП
Т.Новакова

К.ПеневаЛ.Бъчварова

М.Иванова

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл


Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл16.01.2012г. /понеделник/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2Информатика


Учебна практика по технология на облекло от текстилТ.Новакова

К.Пенева


Ст.Димитрова Т.СлавоваЛ.Бъчварова

М.Иванова

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Румяна Асенова Бойчева- XIкл

Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл

17.01.2012г. /вторник/

Начало 14:00 часа

3 етаж стая 1


Учебна практика по моделиране на облекло от текстил


Ст. Димитрова

Т. Славова


Ал.Недялкова

С.Калицова


Румяна Асенова Бойчева- XIкл

Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


17.01.2012г. /вторник/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Производствена практика


Ст. Димитрова

Т. Славова


Ал.Недялкова

С.КалицоваРумяна Асенова Бойчева- XIкл

Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


18.01.2012г. /сряда/

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


История и цивилизация

ЗП и ЗИП


Л.Бъчварова

М.Иванова


Т.Новакова

К.Пенева

Десислав Ганчев Ганчев-IX кл.

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Румяна Асенова Бойчева- XIкл

Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл

18.01.2012г. /сряда/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Предприемачество


Ст. Димитрова

Т. Славова


Т.Новакова

К.Пенева


Румяна Асенова Бойчева- XIкл

Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл19.01.2012г. /четвъртък /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2

Декоративно рисуване


География и икономика

ЗП и ЗИП

Ст. Димитрова

Т. Славова


М.Иванова

Л.БъчвароваРумяна Велчева

Елена Николова

Румяна Асенова Бойчева- XIкл


Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIк.


19.01.2012г. /четвъртък /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Бизнес комуникации


Техническо чертанеСт. Димитрова

Т. СлавоваРумяна Велчева

Елена Николова

Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


Десислав Ганчев Ганчев-IX кл.

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

20.01.2012г. /петък /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2Философски цикъл

ЗПСв.Янова

Л.Бъчварова
А.Шишманова

Кр.Хоптериева

Десислав Ганчев Ганчев-IX кл.

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.


Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл


Румяна Асенова Бойчева- XIкл


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл

20.01.2012г. /петък /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Технология на облекло от текстил


Ст. Димитрова

Т. Славова


А.Шишманова

Кр.Хоптериева

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Румяна Асенова Бойчева- Xiкл Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл
23.01.2012г. /понеделник /

Начало 14:00 часа

Физкултурен салонФизическо възпитание и спортСв.Калчев
Ваня Гочева

В.Димитрова

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Румяна Асенова Бойчева- XIкл

Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл

Станислав Добринов Димитров-XIIкл

Антон Димитров Харизанов-XIIкл

Вера Иванова Иванова-XIIкл


23.01.2012г. /понеделник /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2КИМНОТ-ОКСт. Димитрова

Т. СлавоваВаня Гочева

В.Димитрова

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Румяна Асенова Бойчева- XIкл

Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл24.01.2012г. /вторник /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Биология и здравно образование

ЗП и ЗИП


Ваня Гочева

Денка МилеваА.Шишманова

Кр.Хоптериева

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Антон Димитров Харизанов-XIIк


24.01.2012г. /вторник /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло от текстил


Ст. Димитрова

Т. Славова


А.Шишманова

Кр.Хоптериева


Филип Венциславов Боянов -XIIкл

Живко Георгиев Стойков-XIIкл

Жулиан Георгиев Карамитев-XIIкл


25.01.2012г. /вторник /

Начало 14:00 часа

2 етаж стая2


Физика и астрономия

ЗП и ЗИП


Денка Милева

Ваня гочева


Л.Бъчварова

Св.Янова

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Антон Димитров Харизанов-XIIк


25.01.2012г. /вторник /

Начало 15:00 часа

2 етаж стая2Химия и опазване на околната среда

ЗП и ЗИПДенка Милева

Ваня гочеваЛ.Бъчварова

Св.Янова

Георги Михайлов Алексиев- IX кл.

Галя Руменова Георгиева- IX кл.

Йордан Николов Калпакчиев- IX кл.

Хюсеин Хасан Мустафа- IX кл.

Стела Александрова Цанева- IX кл.

Иван Богданов Богданов- X кл.

Даниел Георгиев Боров- X кл

Александър Тодоров Марков- X кл

Илия Емилов Митев- X кл

Ани Александрова Цанева- X кл

Антон Димитров Харизанов-XIIк

Резултатите ще се обявят 3 дни след датата на изпита в 8:00 часа на витрината на ІІ етаж


АННА ПЕНЕВА

ДИРЕКТОР


З А П О В Е Д


№ 1445-174/16.12. 2011г.


На основание: чл.147, ал.1, т.1 и чл.60 от ППЗНП , чл.43, ал.1,т.1 от Наредба №3/15.04.2003год. и Заповед РД 09-1254/03.09.2011 год. на Министъра на МОМН


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се проведат държавни квалификационни изпити

Специалност „Фризьорство”

на Красимир Красимиров Гюлев
ДАТА


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

26.01.2012г. /четвъртък /

Начало 14:00 часа

4 етаж стая 7


Теория на специалността


Валентина Димитрова

Тинка Славова

Даниела Христова


Ал.Недялкова

С.Калицова

27.01.2012г.

/петък /

Начало 14:00 часа

4 етаж стая 7


Практика на специалността


Валентина Димитрова

Тинка Славова

Даниела Христова


Ал.Недялкова

С.Калицова
Резултатите ще се обявят 3 дни след датата на изпита в 8:00 часа на витрината на ІІ етаж


АННА ПЕНЕВА

ДИРЕКТОР

З А П О В Е Д


№ 1443-172/16.12. 2011г.


На основание: чл.147, ал.1, т.1 и чл.84, ал1, т.1 от ППЗНП и чл.26, ал.1,т.1 от Наредба №3/15.04.2003година


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се проведат приравнителни изпити за девети клас

на Теодора Пеева СтанчеваДАТА


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

10.01.2012г. /вторник /

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Материалознание


Стоянка Димитрова

Тинка Славова


Л.Бъчварова

М.Иванова


11.01.2012г.

/сряда /

Начало 16:00 часа

2етаж стая 2


Шевни машини и съоръжения-теория


Стоянка Димитрова

Тинка Славова


Ал.Недялкова

С.Калицова


12.01.2012г. /четвъртък/

Начало 16:00 часа

2 етаж стая2


Учебна практика по шевни машини и съоръжения


Стоянка Димитрова

Тинка Славова


Е. Николова

Р.ВелчваРезултатите ще се обявят 3 дни след датата на изпита в 8:00 часа на витрината на ІІ етаж


АННА ПЕНЕВА

ДИРЕКТОР

Свързани:

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета
Запове д iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д iconЗапове д
Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail: sou
Запове д iconЗапове д № / г
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом