І. Професия "Техник по комуникационни системи", специалност „Телекомуникационни системи" и Професия „Техник на компютърни системи", специалност „Компютърни мрежи" 8 А, Б, г клас
ИмеІ. Професия "Техник по комуникационни системи", специалност „Телекомуникационни системи" и Професия „Техник на компютърни системи", специалност „Компютърни мрежи" 8 А, Б, г клас
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер89.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttps://tcom-sf.org/dnevna.doc
Заповед

2/15.09.2011 г.


На основание писмо с изх. № 9105-198/14.09.2011г. на Министъра на образованието, младежта и науката, чл. 111, ал. 2 от ППЗНП, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 3 от 15 април 2003 година за системата на оценяване на МОН, за провеждане на изпити за промяна на оценката – поправителни, с ученици дневна форма на обучение през септемврийска-допълнителна изпитна сесия на учебната 2010-2011 година, НАЗНАЧАВАМ комисии за организиране и провеждане , както следва:


І. Професия “Техник по комуникационни системи”, специалност „Телекомуникационни системи” и Професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърни мрежи“ - 8 А, Б, Г клас:Учебен предмет

комисия

Дата

на изпита

Час

Зала

Квестори

Зала за проверяване

Срок за проверяване

Оповестя-

ване на резултати

01

Химия и опазване на околната среда

Председател: Камен Радев

Член: Йорданка Лалева

16.09

2011 г.

14,00

101

Василена Илиева

Мария Ванева

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011

02

Математика

Председател: Екатерина Дечева

Член: Николина Димитрова

16.09

2011 г.

08,00

112

Илиана Митова

Маргарита Миленкова

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011г.


ІІ. Професия “Техник по комуникационни системи”, специалност „Телекомуникационни системи” и специалност „Оптически комуникационни системи“; Професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърни мрежи“ - 9 Б, Е, Ж клас:Учебен предмет

комисия

Дата

на изпита

Час

Зала

Квестори

Зала

за проверяване

Срок

за проверяване

Оповестя-

ване на резултати

01

Математика

Председател: Екатерина Дечева

Член: Николина Димитрова

16.09

2011 г.

08,00

112

Илиана Митова

Маргарита Миленкова

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011г.

02

Градивни елементи

Председател: инж. Станислава Петрова

Член: инж. Юлияна Петкова

16.09

2011 г.

08,00

112

Илиана Митова

Маргарита Миленкова

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011г.

03

Информатика

Председател: инж. Стефан Пейчев

Член: инж. Валерия Василева

16.09

2011 г.

14,00

101

Василена Илиева

Мария Ванева

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011


ІІІ. Професия “Техник по комуникационни системи”, специалност „Телекомуникационни системи” ; Професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърни мрежи“ - 10 Е, Ж клас:Учебен предмет

комисия

Дата

на изпита

Час

Зала

Квестори

Зала

за проверяване

Срок

за проверяване

Оповестя-

ване на резултати

01

Физика и астрономия

Председател: Валентина Стоева

Член: Камен Радев

16.09

2011 г.

08,00

112

Илиана Митова

Маргарита Миленкова

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011г.

02

Цифрова схемотехника

Председател: инж. Маргарита Цонева

Член: инж. Веселинка Орешкова

16.09

2011 г.

08,00

112

Илиана Митова

Маргарита Миленкова

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011г.ІV. Професия “Техник по комуникационни системи”, специалност „Телекомуникационни системи” – модулно обучение - 11 А,Б, В, клас:
Учебен предмет

комисия

Дата

на изпита

Час

Зала

Квестори

Зала

за проверяване

Срок

за проверяване

Оповестя-

ване на резултати

01

Цифрова схемотехника

Председател: инж. Маргарита Цонева

Член: инж. Веселинка Орешкова

16.09

2011 г.

08,00

112

Илиана Митова

Маргарита Миленкова

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011г.

02

Измерване в аналоговата схемотехника

Председател: инж. Борис Василев

Член: инж. Бранко Начев

16.09

2011 г.

14,00

125

----

125

24 ч.

17.09.2011г.


V. Професия “Техник по комуникационни системи”, специалност „Телекомуникационни системи” –- 11 Д , Е, Ж клас:
Учебен предмет

комисия

Дата

на изпита

Час

Зала

Квестори

Зала

за проверяване

Срок

за проверяване

Оповестя-

ване на резултати

01

Цифрова схемотехника

Председател: инж. Веселинка Орешкова

Член: инж. Маргарита Цонева

16.09

2011 г.

08,00

112

Илиана Митова

Маргарита Миленкова

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011г.

02

Учебна практика: Лабораторна по електронни измервания

Председател: инж. Евдокия Николова

Член: инж. Борис Василев

16.09

2011 г.

14,00

207

----

207

24 ч.

17.09.2011

03

ЗИП Преносни линии

Председател: инж. Веселинка Орешкова

Член: инж. Наталия Стефанова

16.09

2011 г.

14,00

101

Василена Илиева

Мария Ванева

Уч. стая

24 ч.

17.09.2011


Резервни квестори: Еличка Митова, Адрияна Спасова, Мариана Иванова и Виктория Димитрова.

Изпитите се провеждат при стриктно спазване на всички предписания в цитираните документи. Всички изпитни протоколи се предават в дирекцията веднага след оформянето им. Квесторите на изпитите да бъдат инструктирани за задълженията им от пом. директор УД срещу подпис. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на пом. директора УД.

Заповедта да се връчи на пом. директор УД, който да уведоми членовете на комисиите срещу подпис.


Директор:

/инж. Радостина Мекова/

дата на връчване:15.09.2011г.

пом.директор УД: .............................

Свързани:

І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconПрофесия: "Техник на компютърни системи" Специалност: ктт ХІ клас Учебна година: / модул "Приложен софтуер" Практически тест върху Раздел ІII web дизайн
Професия: “Техник на компютърни системи” Специалност: ктт ХІ клас Учебна година
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconПрактически тест върху Раздел ІI компютърни презентации Време за изпълнение на теста 6
Професия: “Техник на компютърни системи” Специалност: ктт ХІ клас Учебна година
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по учебен модул Комплексна практика по специалността е предназначена за обучение в ХІІІ клас по професия код 523010...
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по аналогова схемотехника е предназначена за професиите техник на компютърни системи, монтьор на компютърни системи...
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №36 от 24 ноември 2003 г за придобиване на квалификация по професия "техник на компютърни системи"
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по Цифрова схемотехника е предназначена за обучение по професиите Програмист, Техник на компютърни системи и Монтьор...
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по Учебна практика – електротехника и градивни елементи е предназначена за обучение по професиите Техник на компютърни...
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма е предназначена за професиите “Монтьор на компютърни системи” и “Техник на компютърни системи” предметно и модулно...
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconПрограма по задължителната учебна
Учебната дисциплина „Бази от данни“ е задължителна за студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“. Тя е включена...
І. Професия \"Техник по комуникационни системи\", специалност „Телекомуникационни системи\" и Професия „Техник на компютърни системи\", специалност „Компютърни мрежи\" 8 А, Б, г клас iconАнотация Дисциплината "Компютърни архитектури"
Компютърни системи и технологии “ с архитектурата на съвременните компютърни системи. Тя е задължителна за 5-ти семестър по учебния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом