Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
ИмеРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Дата на преобразуване17.01.2013
Размер18.76 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/59/Р 2-2 . ОССП роднини Д-я НОВ ГПК БЛИЗКИ 76.doc
Р Е Ш Е Н И Е

№ 37 15.04.2011 г. гр.Белоградчик

В ИМЕТО НА НАРОДА


Белоградчишкият районен съд втори състав

На тридесет и първи март две хиляди и единадесета година

В публичното заседание в следния състав:

Районен съдия : Антон Антов


Секретаря Ж. Е.,

като разгледа докладваното от съдия Антов

гр.дело № 76 по описа за 2011 година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ЗЗД / - за налагане на мярка по чл. 26 ал.1 ЗЗД.

В искането от Дирекция „СП” Б. се излага : Дирекцията е предприела мярка за закрила на детето Д. В. В., която е временно настанена в семейството на Л. И. В. и В. Д. В.от гр. Б.. Моли се Д. В. В. да бъде настанена в семейството на роднини – Л. И. В.а и В.Д. В.

В подкрепа на искането са представени : удостоверение за раждане от 10.10.2005г на община Б., доклад от соц. работник относно нуждата от закрила, становище на директора на Д”СП” Б., заповед № 3 - ЗД/28.01.2011г., молба от Л. И. В., декларации на осн. чл. 27, ал.3 от ЗЗД – 2 бр.

На осн. чл. 15 ал.1 от Закона за закрила на детето съдът не е изслушал малолетната Д. В. В .

Съдът преценявайки изложеното в искането на Д „СП” Б. събраните по делото писмени доказателства, приема, че искането е основателно и доказано, поради което го уважава.

Съображенията на съда са следните :

Съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗЗД “ всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие …”

Съгласно чл. 25 т.3 от ЗЗД може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители … се намират в трайна невъзможност да го отглеждат.

От приложения по делото доклад се установява, че Д.В.В.е родена на 17.11.2002г. Отглеждана е от родителите си до м.02.2008г. Оттогава досега отговорност за нея са поели бабата и дядото по бащина линия, тъй като родителите са в чужбина. През 2010г. бащата остава без работа, майката работи. Родителите са в практическа невъзможност да полагат грижи за възпитанието и отглеждането на детето. Бабата Л. И. В.работи на пълен работен ден. Дядото В. Д. В. има магазин в с. О. Родителите не изпращат издръжка за децата си. Доходите на семейство Василеви са 740 лв. месечно.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че е налице възможност за настаняване на Д. В. В. в семейна среда и искането за настаняване в семейството на роднини и близки следва да бъде уважено .

Водим от гореизложеното, съдът


Р Е Ш И


НАСТАНЯВА Д.В.В. с ЕГН ….. в семейството на Л. И.В. ЕГН … и В. Д. В. с ЕГН …. от гр. Б., ул. „…” № …., за срок до отпадане на основанието по чл. 25 ЗЗД.

Решението може да се обжалва пред ВОС в седемдневен срок от връчването му на страните .


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Решение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом