До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер10.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/pismo_aleko150610.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул. ”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bgИзх.№....................../............. 2010 г.


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община Пазарджик.

Предложението ще се докладва от Георги Спасов – директор на дирекция „Образование и култура” – община Пазарджик.


Приложение:

  1. Предложение;

  2. Проект за решение;

  3. Писмо от Васил Методиев – кмет на с. Алеко Константиново.ТОДОР ПОПОВ:

Кмет на община Пазарджик


Съгласувал:

Георги Спасов

Директор на дирекция “Образование и култура”


Изготвил:

Гергана Табакова

Началник на сектор “Образование”

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconИзх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо господин председателя на общински съвет пазарджик предложение
Александър Петров Арнаудов-почетен председател напп „Вяра, Морал,Родолюбие, Отговорност-Национален Идеал за Единство”-Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение относно предоставяне право на ползване върху недвижим имот публична общинска собственост, находящ...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом