На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година
ИмеНа основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер31.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sou-tervel.com/documents/priem 1vi klas.docЗАПОВЕД

№ РД-04-488 / 16.03.2011г.


На основание чл.147, ал.1, т.9, чл.150, ал.1, т.6 от ППЗНП във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година


I.ОПРЕДЕЛЯМ:


СЛЕДНИЯ РЕД за осъществяване на прием на ученици в I клас за учебната 2011/2012 година


1.За учебната 2011 / 2012 година се осъществява прием на ученици в първи клас в четири паралелки;


2.На основание чл.35, ал.1 от ППЗНП се приемат деца на 7 години, навършени в календарната година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това;


3.Родителите/настойниците на детето подават в определен срок заявление по образец на училището за постъпване на детето в първи клас;


4.Записването става в определен срок с оригинал от Удостоверението за завършен подготвителен клас/група и копие от акта за раждане. Ако детето не е завършило подготвителен клас/група, родителят/настойникът попълва декларация за това;


5.Записването след определения срок става при наличието на свободни места.

II.УТВЪРЖДАВАМ:

1.График за дейностите по приема: Приложение 1.


2.Критерии за прием на ученици: Приложение 2.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Същата да се публикува на сайта на училището.


Директор:

/Галина Вълчева/

Приложение 1


ГРАФИК

ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011 / 2012 ГОДИНА
ДЕЙНОСТИ


СРОК

ОТГОВОРНИК

1.

Организиране и провеждане на срещи с родителите съвместно с директорите на детски градини

от 20.03.2011г.

до 15.04.2011г.

Помощник-директор по УД в НЕ

2.

Приемане на декларации за целодневно обучение в I клас

от 12.04.2011г.

до 30.05.2011г.

Помощник-директор по УД в НЕ

3.

Записване на ученици за I клас, подали заявления с пълен комплект документи

от 01.06.2011г.

до 14.06.2011г.

ЗАС

Помощник-директор

4.

Обявяване на списъците със записаните ученици и свободните места

15.06.2011г.

Помощник-директор по УД в НЕ

5.

Записване на ученици за I клас при наличие на свободни места


14.09.2011г.

ЗАС

Помощник-директор

6.

Родителски срещи по класове

02.09.2011г.

Учители на I клас
Приложение 2


КРИТЕРИИ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011 / 2012 ГОДИНА


1.Деца, навършили 7 години;


2.С адресна регистрация гр.Тервел и населените места, в които няма училище и има осигурен безплатен транспорт;


3.Деца със специални образователни потребности;


4.Деца на родители и служители в училището, работещи в сферата на образованието;


5.Ред за подаване на документи.


ЗАБЕЛЕЖКА:

1.Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др.


2.Записването на ученици със СОП става след решение на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО-Добрич и при спазване на чл.6а., т.7 от ППЗНП/до двама в паралелка/.

Свързани:

На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconЗа прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г
По т. 3: Редът условията за прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 г в Соу „Райчо Каролев” се определя от
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconХристо Ботев" гр. Дупница, учебна 2011/2012 година гимназия "
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ппзнп и във връзка с чл. 17 (2) от Наредба №3/15. 04. 2003 г за системата за оценяване
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconЗаповед n 4 от 15. 09. 2011 г На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ппзнп и Заповед № рд 09-1250 от 03. 09. 2011 год на Министъра на момн. Определя м: График за учебното време за учебната 2011/2012 година
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ппзнп и Заповед № рд 09-1250 от 03. 09. 2011 год на Министъра на момн
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconУл. "Св св. Кирил и Методий" №82 a тел.: 0518/44039, 42992
Приемането на ученици, подлежащи на задължително обучение в първи клас за учебната 2012-2013 година да се извърши в следния ред
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconНа приетите в първи клас ученици за учебната 2011/2012 година

На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconVіі соу „Кузман Шапкарев Благоевград
На основание чл. 147, т. 1 от ппзнп,чл. 128, ал. 1,т. 6, ал. 4, и във връзка с чл. 139, ал. 3 и 4 от ппзнп, чл. 119, ал. 3 от ппзнп,...
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconЗапове д
На основание чл. 147 /1/ т. 2 от ппзнп, чл. 10/2/ от Наредба №3 за системата на оценяване, във връзка с провеждане на изпити за определяне...
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-346 от 14. 02. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-421 от 07. 03. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...
На основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов " Заповед №рд-17-267 от 17. 01. 2011 г
На основание чл. 147 ал. 1, т. 8 и чл. 140 б, ал. 3, от ппзнп във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 91, ал. 1, т. 1 от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом