До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а
ИмеДо управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер12.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.birsbg.org/doc/Molba_chlenstvo_BIRS.doc


…………………………………………………………………

София 1142, бул. Васил Левски 47

тел 981 55 06, факс 980 70 72

web: www.birsbg.org ДО

Управителния съвет

на Българската асоциация

по връзки с инвеститорите


М О Л Б Аот..................……................................................................................................................…...............….,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: …………………, на длъжност ...........................................................................................................


.................................................................……................................................................…………………

(дружество)

със седалище и адрес на управление.........................................................................................……….


..........................................................................................….............….....................................................,


Булстат............................................. Данъчен № ..........................................................

Уважаеми господа,


Моля да бъда приет за ................................. член на Българска асоциация по връзки с инвеститорите.

Заявявам, че съм запознат и приемам условията на Устава на Асоциацията и ще съдействам за постигане на целите и.


Прилагам:

  1. ........................................................................................................................................................

(документи доказващи, че кандидата отговаря на условията за членство)


  1. две препоръки от пълноправни членове ................................................................................

.....................................................................................................................................................................


Координати за контакти: тел. ................................., мобилен тел...................................,

Факс .................................................., e-mail .....................................................................

адрес ..................................................................................................................................


.......................... 200.. г., гр......................... С уважение:

Свързани:

До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconДо Управителния съвет на Българската лига по хипертония (блх) молб а
От д-р /Име, Презиме и Фамилия
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconКак да направим ефективна презентация?
Клиент: Обучението е специално разработено по поръчка на Българската асоциация по връзки с инвеститорите
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconДо Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за Общественополезна дейност съюз на българската туристическа индустрия молб а
Булстат: № от ндр: представлявано от с егн
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconПротокол от среща между членове на Управителния съвет на Българската асоциация по клинични проучвания и представители от сбало еад, София

До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconПриключи ежегодния конкурс ir global Rankings & Awards 2006, проведен с подкрепата на българска асоциация по връзки с инвеститорите /бави/ българска компания взе награда
Приключи ежегодния конкурс ir global Rankings & Awards 2006, проведен с подкрепата на българска асоциация по връзки с инвеститорите...
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Съгласно чл. 116г, ал. 4 от зппцк директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо...
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Съгласно чл. 116г, ал. 4 от зппцк директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо...
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
До управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а iconВ управителния съвет на насгб
На 25. 06. 2012 г в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом