Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
страница3/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/analiz_ soc_uslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

3.4.Здравеопазване.


Лечебно заведение за болнична помощ на територията на община Попово е „ МБАЛ ПОПОВО ЕООД „. Обслужва населението на община Попово и община Опака . Разполага със 100 легла , разпределени в шест стационарни отделения / по данни до 30.08.2010г.

Леглови фонд:

Видове легла

2009 г.

Към 30.08.2010 г.

Терапевтични

26

26

Хирургични

13

13

Педиатрични

14

14

Акушеро-гинекологични

16

16

Неврологични

25

25

Интензивни

6

6

Общ бр. легла

100

100
Брой лекари - по щатно разписание – 34.75бр.

Брой лекари - заети длъжности – 30 бр.

Брой лекари на половин работен ден - 6 бр.

Брой среден и помощен персонал по щатно разписание – 153.25 бр.

Брой среден и помощен персонал - заети длъжности – 147.50 бр.

Брой среден и помощен персонал на половин работен ден – 1 бр.

Амбулаторни прегледи за 2009 г. – няма данни

Броят на ОПЛ за община Попово с регистрация в РЦЗ към 30.04.2010 г. е шестнадесет.


Изводи:

- Желателно е привличане на още специалисти за устойчивост на лечебното заведение спрямо новите медицински стандарти

- Необходима е допълнителна медицинска апаратура

- Легловият фонд е пълноценен при запазване на всички профили и специалисти

3.5. Образование.
  • Описание на мрежата на образованието в общината.

Към 30.06.2010 г. мрежата от учебни и детски заведения се състои от 15 училища и 23 детски градини . С Решение № 495 по Протокол № 37 от 22.07.2010 г. на ОбС гр.Попово се извършва преструктуриране чрез сливане , като 16 детски градини , намиращи се в селата на територията на общината преминават към съществуващите шест ЦДГ в гр.Попово.

В общинския център гр. Попово има три основни училища : ОУ „ Любен Кравелов „ , ОУ „Свети Климент Охридски” и ОУ” Никола Вапцаров”; Гимназия „ Хр.Ботев” / общинско училище / и две държавни училища – ПГСС и ПГТЛП .

На територията на община Попово функционира филиал на ПУИ „ д-р Петър Берон” гр.Търговище , където се обучават 21 деца със специални образователни потребности.

Общият брой ученици на територията на общината за учебната 2009-2010 г. е 3 0 45. Броят на децата отпаднали от училище през първи срок на учебната 2009 - 2010 г. е 29 . В сравнение с предходни години, броят на отпадналите деца е намалял :

Деца, отпаднали от училище през учебната 2007-2008 г.

74

Деца, отпаднали от училище през учебната 2008- 2009 г.

120

Деца, отпаднали от училище през учебната 2009-2010 г.

29Броят на децата с увреждания , интегрирани в образователния процес е 78 , като 73 от тях са разпределени в училищата, а 5 в ЦДГ .


Броят на децата , посещаващи детски и учебни заведения към 31.12.2009г. е както следва:

- Деца в детски градини / без предучилищна форма /- 746 бр.

-Деца в предучилищни форми на образование / училища и детски гардини/- 201 бр.

- Деца в общински и държавни училища ( 1 – 4 клас) – 1 039 бр.

- Деца в общински и държавни училища ( 5 – 8 клас) – 992 бр.

- Деца в общински и държавни училища (9 – 12 клас) - 1014

Общ брой деца в общински и държавни училища - 3 045 бр.


Изводи :

- функциониращите на територията на общината детски градини и училища удовлетворяват потребностите й с оглед на броя на децата по възрастови групи

- няма статистически данни за необхванатите деца от образователната система на територията на общината , но такива безспорно има , главно в селските райони и основно от етническите малцинства. Проблемът е свързан с ниската обща култура на родителите , а така също с липсата на финансови средства и източници за такива.

- В общината няма сегрегирано училище. Децата живеещи в обособените ромски квартали се обучават в масовите училища.

- факта, че намаляват отпадналите от училище деца е показател за добра превантивна социална работа с децата и родителите от рисковите групи.


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОбщинска избирателна комисия
Относно: регистрация на пп „герб” за участие в изборите за кмет на община Попово, за кметовите на кметства в община Попово и за общински...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом