Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if
ИмеКонспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер16.66 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://arkadietz.com/kiril/vfu/konspektPPP1_IST3.doc
КОНСПЕКТ

 1. MS Excel – Вградени функции в MS Excel. Логически функции . Вложен IF.

 2. MS Excel – Вградени функции в MS Excel. Функции за работа с текстови константи (LEFT, RIGHT, MID, LEN)

 3. MS Excel – Вградени функции в MS Excel. Функции за работа с константи за дата и време.(TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR).

 4. MS Excel – Вградени функции в MS Excel. Функции за работа с масиви.

 5. MS Excel – работа със списъци. Поддържане на списъци чрез формуляри за данни. Сортиране на данни в списък.(DATA/FORM data/SORT).

 6. MS Excel – работа със списъци. Автоматично филтриране (DATA/Auto Filter). Усъвършенствано филтриране (DATA/Advanced Filter).

 7. MS Excel – работа със списъци. Обобщаване на данни с автоматични частични суми (DATA/SUBTOTALS).

 8. MS Excel - Обобщаване на данни с използване на вградени функции за бази от данни.(DATA/DCOUNT, DMIN, DMAX, DAVERAGE, DSUM DGET)

 9. MS Excel - Вградени функции в MS Excel. Финансови функции за постоянни и променливи плащания и амортизационни отчисления. (IRR, FV, NPV, PV, SLN, NPER, RATE).

 10. MS Excel - Вградени функции в MS Excel. Функции за справки и обръщения.(LOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP).

 11. MS Excel – анализ на данни. Средства за параметричен анализ. Търсене по цел (TOOLS/Goal Seek). Таблици за данни с един и два входа.

 12. MS Excel – Оптимизационни задачи (TOOLS/SOLVER). Обединяване на данни (DATA/CONSOLIDATE).

 13. MS Excel - Извличане и обобщаване на данни с таблици (DATA/Pivot).

 14. MS Word – оформяне на бележки под линия, дефиниране на постоянни заглавия, номериране на страници.(INSERT/Footnote, Page Number, Comment)

 15. MS Word – Циркулярно писмо в MS Word.(TOOLS/MAIL MERGE).

 16. MS Word – вграждане на графични обекти. вграждане на графични обекти, позиционни рамки. Работа с ClipArt и WordArt

 17. Обмен на данни между приложенията в MS Office. Общи положения. Динамичен обмен на данните (DDE). Свързване и вграждане на обекти (OLE).


Литература:

Основна:

 1. М. Н. Брусева, Организация, автоматизация и управление на информационните дейности във фирмата, ET “ПЕН – Красимир Пенев”, 2003

 2. Данев А. и др. Икономическа информатика, том1, МАРТИЛЕН, София, 2004

 3. MS Press, MS Office 2000 Professional Визуално обучение, ИК СофтПрес, София, 2002

 4. Microsoft Office XP Бързо и Лесно, ИК ДуоДизайн, София, 2002

 5. Симеонович С., Евсеев Г., Алексеев А., Информатика, Част 1 и Част 2, Изд-во “Техника”, София, 2000

 6. М. Карбо, Excel 97 самоучител за всеки, “Балкан прес” АД, София, 2000

 7. Кънчева А., Кашева М., Пенева П, Арсова Р., Microsoft Excel 7.0 за Windows 95, ИК “ТедИна”, Варна.1998

Свързани:

Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconРабота с функции в Excel
Избираме категория функции ( All всички функции, Most Recently Used последните използвани функции, Text текстови функции, Math&Trig...
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if icon1. Алгебра на логиката. Логически функции(ЛФ). Дефиниции. Свойства. Елементарни логически функции( на една и две променливи)
Логическа променлива всяка величина, която може да приема само две стойности – „0” и „1”
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconТема: Стандартные функции табличного процессора Excel
Выделить ячейку / fx / Выбрать категорию / Выбрать функцию / Уточнить адрес блока ячеек
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconКонспект диференциално и Интегрално смятане II част
Критерий на Дарбу за интегруемост. Класове интегруеми функции. Примери – функции на Риман и Дирихле
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconКонспект за държавен изпит на специализация
Въвеждане и редактиране на текст, таблици и графични изображения в текстообработващи системи и електронни таблици. Вградени функции....
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconИкономически университет – варна катедра «информатика» конспект
Системи за управление на базите от данни субд функции; класификация; обзор. Ms sql server – функции, компоненти, настройки
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconКонспект по Математически анализ 1
Функции. Инекция, сюрекция, биекция. Композиция. Обратни изображения. Обратни тригонометрични функции
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconПрограмата завършва своята работа
Тази среда е обща за всички приложни програми (Word, Excel) и осигурява общите за всички тях функции като управление на прозорците...
Конспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if iconКонспект по „Банково дело теория, 11 клас, учебна 2011/2012 г
Произход, същност, форми и функции на парите. Предпоставки за възникване на парите. Характеристика. Функции на парите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом