Номер и дата на удостоверението
ИмеНомер и дата на удостоверението
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер36.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mc.government.bg/images/Profon.doc

ПРОФОН

Номер и дата на удостоверението

№ 26-00-0550 / 27.10.2011

Наименование


Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцен-

тите на звукозаписи музикални видеозаписи и на артистите-изпълни-

тели ПРОФОНСедалище и адрес


ПК 1463 гр. СОФИЯ р-н Триадица ул. „Цар Асен” №77

Данни за съдебна регистрация

№ 4778 / 1998г. Софийски градски съд


Единен идентификационен код по БУЛСТАТ

ЕИК 121758316

Адрес на административен офис


ПК 1463 гр. София р-н Триадица ул. „Цар Асен” №77

Адрес на управление


ПК 1463 гр. София р-н Триадица ул. „Цар Асен” №77

Адрес по регистрация


ПК 1463 гр. София р-н Триадица ул. „Цар Асен” №77

Списък на членовете на изборните органи на управление

„Юнивърсъл Мюзик България” ЕООД – представлявана от Станислав Захариев

„Орфей Мюзик” ЕООД – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на УС

„Вирджиния Рекърдс” ЕООД – представлявана от Станислава Армутлиева

„Гега Ню”ООД – представлявана от Юлиана Маринова

Георги Янев

Васил Костадинов Гюров

Емил Емилов Димитров

„Селект Мюзик Медиа” ООД – представлявана от Георги Енчев

Мария Красимирова Илиева
Представляващи лица

Кирил Димитров Величков – председател на УС

Ина Бисерова Килева – изпълнителен директор

- заедно и поотделно

Телефонен номер


Тел:. 02 981 45 41 факс: 866 01 04

Електронен адрес


e-mail: office@prophon.org

Лице за контакт

Ина Бисерова Килева – изпълнителен директор

e-mail: ina.kileva@prophon.org

Категории права


Продуцентски права

Изпълнителски праваНачини на използване


  • възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения /чл.76,ал.1,т.1 и чл.86, ал.1,т.1 от ЗАПСП/

  • публично изпълнение на такива записи /чл.76,ал.1,т.2 и чл.86, ал.1,т.3 от ЗАПСП/

  • излъчване на такива записи по безжичен път /чл.76,ал.1,т.2 и чл.86,ал.1,т.3 от ЗАПСП/

  • предаване и препредаване на такива записи по кабел или друга електронна съобщителна мрежа /чл.76, ал.1,т.2 и чл.86, ал.1, т.3 от ЗАПСП/
  • предлагане по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до такива записи по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях /чл.76, ал.1, т.3 и чл.86, ал.1, т. 4 от ЗАПСП/

  • разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на произведения от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1, изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/
Видове произведения

Звукозаписи

Музикални видеозаписиДата на изменение на издаденото удостоверение

Основание за изменение
Заличаване на регистрацията
Промени във вписаните обстоятелства

23.12.2011г. – промяна в обстоятелства по чл. 40 г, ал. 2, т. 2 от ЗАПСП. Заличен като член на УС Илия Диков. Нов член на УС Емил Емилов Димитров.

Забележка

В съответствие с разпоредбата на чл.40б, ал.1 от ЗАПСП, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение категориите права, начините на използване и видовете обекти на закрила, упоменати в това удостоверение.Свързани:

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Вирджиния Рекърдс” еоод – представлявано от Станислава Армутлиева – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
В съответствие с разпоредбата на чл. 40б, ал. 1 от запсп, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение...
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Събиране на компенсационни възнаграждения по смисъла на чл. 26, ал. 1,изр първо и ал. 8 от запсп, дължими за възпроизвеждане на обекти...
Номер и дата на удостоверението iconВръща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да
Датите се съхраняват като поредни числа, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден...
Номер и дата на удостоверението iconСтрана: Ветеринарен сертификат за ес
Видове Система за идентификация Дата на поставянето Идентификационен номер Дата на раждане
Номер и дата на удостоверението iconД екл ара ция
Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/ дружеството: Вх. № от дата
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом