Номер и дата на удостоверението
ИмеНомер и дата на удостоверението
ж к Центъра
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер36.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mc.government.bg/images/APSP/m.doc

МУЗИКАУТОР

Номер и дата на удостоверението

№ 62-00-0152 / 27.10.2011

Наименование


Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани

с музика и музикални издатели за колективно управление на

авторски права МУЗИКАУТОРСедалище и адрес


гр. София ПК 1000 ж.к. Центъра ул. „Будапеща” № 17, ет. 4

Данни за съдебна регистрация

№ 18208 / 1992г. Софийски градски съд


Единен идентификационен код по БУЛСТАТ

ЕИК 831005050

Адрес на административен офис


гр. София ПК 1000 ж.к. Центъра ул. „Будапеща” № 17, ет. 4

Адрес на управление


гр. София ПК 1000 ж.к. Центъра ул. „Будапеща” № 17, ет. 4

Адрес по регистрация


гр. София ПК 1000 ж.к. Центъра ул. „Будапеща” № 17, ет. 4

Списък на членовете на изборните органи на управление

Ценко Асенов Минкин – председател

Кирил Кирилов Маричков

Васил Костадинов Гюров – зам. председател

Живко Славов Колев

Петър Русев Дундаков

Георги Асенов Арнаудов

Ясен Димитров Козев

Хайгашод Азад Агасян

Кирил Константинов Илиевски

Александър Димитров Петров

Митко Генчев Щерев

Петър Алексиев Делчев

„Шуберт Мюзик Пъблишинг”


Представляващи лица


Ценко Асенов Минкин – председател на УС

Васил Костадинов Гюров – зам. председател на УС

Ясен Димитров Козев – зам. председател на УС

Магдалина Стоянова Тодорова – изпълнителен директорТелефонен номер


Тел. 359 (2) 980 10 35 факс 98 00 253

Електронен адрес


e-mail musicautor_bg@musicautor.org

Лице за контакт

Магдалина Стоянова Тодорова – изпълнителен директор

e-mail Magdalina_todorova@musicautor.org

Категории права


Авторски праваНачини на използване


  • възпроизвеждане на музикални произведения и на литературни произведения, свързани с музика /чл.18, ал.2, т.1 от ЗАПСП/

  • разпространение на записи, съдържащи такива произведения /чл.18, ал.2, т.2 от ЗАПСП/

  • публично изпълнение на такива произведения /чл.18, ал.2, т.3 от ЗАПСП/

  • излъчване на такива произведения по безжичен път /чл.18, ал.2, т.4 от ЗАПСП/

  • предаване и препредаване на такива произведения по кабел или друга електронна съобщителна мрежа/чл.18, ал.2, т.5 от ЗАПСП/
  • предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до такива произведения по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях /чл.18,ал.2, т.10 от ЗАПСП/

  • преработка на музикални произведения и синхронизирането им с други произведения /чл.18, ал.2, т.8 от ЗАПСП/

  • разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на произведения от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1, изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/
Видове произведения

Музикални произведения

Литературни произведенияДата на изменение на издаденото удостоверение

Основание за изменение
Заличаване на регистрацията
Промени във вписаните обстоятелства
Забележка

В съответствие с разпоредбата на чл.40б, ал.1 от ЗАПСП, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение категориите права, начините на използване и видовете обекти на закрила, упоменати в това удостоверение.


Свързани:

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Вирджиния Рекърдс” еоод – представлявано от Станислава Армутлиева – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
В съответствие с разпоредбата на чл. 40б, ал. 1 от запсп, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение...
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Събиране на компенсационни възнаграждения по смисъла на чл. 26, ал. 1,изр първо и ал. 8 от запсп, дължими за възпроизвеждане на обекти...
Номер и дата на удостоверението iconВръща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да
Датите се съхраняват като поредни числа, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден...
Номер и дата на удостоверението iconСтрана: Ветеринарен сертификат за ес
Видове Система за идентификация Дата на поставянето Идентификационен номер Дата на раждане
Номер и дата на удостоверението iconД екл ара ция
Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/ дружеството: Вх. № от дата
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом