У "водоснабдяване и канализация"-еоод пловдив, бул."Шести септември" №250 важаеми господа
ИмеУ "водоснабдяване и канализация"-еоод пловдив, бул."Шести септември" №250 важаеми господа
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер14.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vik.bg/files/Otgovor_Zapitvane_1_4.doc
У

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ"-ЕООД

Пловдив, бул."Шести септември" № 250

ВАЖАЕМИ ГОСПОДА,Във връзка с постъпило запитване по документация за участие в открита процедура с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и “Злополука на места”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив по застраховка „Автокаско”; В) Животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване); Г) Застраховка „Имущество” и Обща гражданска отговорност на ЛИК”, Ви даваме следния отговор:


Въпрос 1: Моля да ни предоставите информация по позиция В) Животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване):

  • Какъв е броя на застрахователните събития по години по трите вида застраховки включени в позиция В за последните 3 години?

  • Какъв е броя изплатени обезщетения за смърт или трайна загуба по застраховка задължителна трудова злополука за последните 3 години?


Отговор: Всяка информация, която е необходима на участниците за изготвяне на офертата, е описана подробно в документацията за участие в процедурата.


Изготвил:................................................

(инж. Н. Божилова – Гл. експерт “Маркетинг и ОП”)


Съгласувал:..............................................

(адв. Васил Георгиев)

Свързани:

У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconУ "водоснабдяване и канализация"-еоод пловдив, бул."Шести септември" №250 важаеми господа
Е хидрофорни уредби за автоматично поддържане на налягането във високоетажни сгради и резервни части за тях; ж преносими дренажни...
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconУ "водоснабдяване и канализация"-еоод пловдив, бул."Шести септември" №250 важаеми господа
А/Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; Б/ Фланшови шибърни спирателни кранове и кранове тип...
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconBg-пловдив: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" еоод, бул. "Шести септември" №250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, р българия 4006,...
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconДопълнително споразумение към Договор за доставка на вода и отвеждане на отпадни води
Днес, г., в град Пловдив, между “Водоснабдяване и канализация” еоод – Пловдив, представлявано от управителя Валентин Василев, наричано...
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconРепублика българия окръжен съд пловдив
Пловдив, бул. “Шести септември” №167 тел./факс: 032/62 36 38 и 62 31 29 e – mail
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconРепублика българия окръжен съд пловдив
Пловдив, бул. “Шести септември” №167 тел./факс: 032/62 36 38 и 62 31 29 e – mail
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconВодоснабдяване и канализация еоод – благоевград
Лк № изд на от
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconВодоснабдяване и канализация еоод – благоевград
От фирма
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconВодоснабдяване и канализация еоод – благоевград
Долуподписаният наемодател
У \"водоснабдяване и канализация\"-еоод пловдив, бул.\"Шести септември\" №250 важаеми господа iconПриложение №2
Пловдив – светофарна уредба на кръстовище бул. „България” и служебен вход на панаира; светофарна уредба в кв. Коматево – на кръстовището...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом