Протокол За допуснати и недопуснати кандидати
ИмеПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер33.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dksbt.bg/doc/din_b7125.doc
Приложение №3

Към чл.20, ал.3

Протокол

За допуснати и недопуснати кандидатиЗа длъжността: Главен експерт в отдел ”Надзор”

Дирекция Контрол и анализ на организираните пазари

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изискани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- писмено заявление за участие в конкурса;

  • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

  • минимална образователна степен-бакалавър;

  • минимален ранг за заемане на длъжността- ІV младши;

  • вид правоотношение-служебно;

  • начин на провеждане на конкурса- тест и интервю.

Име,презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността

Основание за недопускане

1. ИВО ОГНЯНОВ ПАУНОВ

ДА

ДА

НЯМА

2. ЕЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА - МИХНЕВА

ДА

ДА

НЯМА

3. ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

ДА

ДА

НЯМА

4. НЕШКО СТЕФАНОВ НЕШЕВ

ДА

ДА

НЯМА

5. МАРИЕЛА ДИЯНОВА БАНКОВА

ДА

ДА

НЯМА

6. ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

ДА

ДА

НЯМА

7. ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ВОЙНОВ

ДА

ДА

НЯМА

8. МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ

ДА

ДА

НЯМА

9. ИВАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ДА

ДА

НЯМА

10. ОЛЕГ БОЯНОВ ХАДЖИЕВ

ДА

ДА

НЯМА


II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


1.Допуска до конкурс следните кандидати:

1. ИВО ОГНЯНОВ ПАУНОВ

2. ЕЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА - МИХНЕВА

3. ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

4. НЕШКО СТЕФАНОВ НЕШЕВ

5. МАРИЕЛА ДИЯНОВА БАНКОВА

6. ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

7. ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ВОЙНОВ

8. МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ

9. ИВАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

10. ОЛЕГ БОЯНОВ ХАДЖИЕВ


Кандидатите трябва да се явят на тест и интервю на 21.07.2010г. от 9,30 часа в сградата на ДКСБТ.


Членовете на конкурсната комисия:


  1. Председател:

ЕЛЕНА БОЛТАДЖИЕВА - Главен секретар на ДКСБТ

Членове:

1. ЛИЛЯНА ТИШЕВА – Началник отдел Надзор

2.ЕЛИНА ИВАНОВА – Главен юрисконсулт

3.ЧОНКА КОВАЧЕВА – Старши юрисконсулт

4.БОЖИДАРКА ВИТАНОВА – Главен специалист ЧР

Дата: 12. 07.2010г.

София

Свързани:

Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconСписък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
На допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 22. 04. 2008 год се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-69 от 27. 03. 2008 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Днес, 12. 11. 2009 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-184 от 16. 10. 2009 г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом