Национална търговска гимназия – град пловдив
ИмеНационална търговска гимназия – град пловдив
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер31.26 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfoC/conspekti/ind11cl/107.doc
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – град ПЛОВДИВ

КОНСПЕКТ

на въпросите по „Счетоводство на предприятието” за ХІ З клас,

самостоятелна форма на обучение, текущ изпит,

специалност „Индустрия”, учебна 2012/2013 година1. Отчитане на разчетите с доставчици - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

2. Отчитане на разчетите с клиенти - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

3. Отчитане на разчетите с персонала - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

4. Отчитане на разчетите с осигурителни организации - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

5. Отчитане на разчетите с подотчетни лица - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане

6. Отчитане на разчетите със съдружници - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

7. Отчитане на вземания по рекламации, липси, начети и съдебни спорове - хар-ка, счет. сметки, счет. отчитане.

8. Отчитане на разчетите свързани с начисляването и внасянето на данък върху печалбата, данъка върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

9. Отчитане на разчетите с разни кредитори и дебитори - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

10. Отчитане на паричните средства в лв. и във валута /каса, разплащателна сметка, акредитиви, разплащателни чекове и др./ - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

11. Отчитане на краткосрочните финансови активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

12. Отчитане на предоставените краткосрочни заеми - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

13. Същност и класификация на разходите.

14. Отчитане на разходите по икономически елементи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

15. Отчитане на разходите по функционално предназначение - характеристика, счет. сметки, счетоводно отчитане.

16. Отчитане на финансови, извънредни и разходи за бъдещи периоди - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

17. Обща характеристика на приходите като обект на счетоводството.

18. Отчитане на текущи приходи от дейността - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

19. Отчитане на финансови, извънредни и приходи за бъдещи периоди - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

20. Характеристика на финансовите резултати като обект на счетоводството.

21. Отчитане резултатите от текущата година - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

22. Отчитане на непокрита загуба и неразпределена печалба от минали години - характеристика, счет. сметки, счетоводно отчитане.

23. Годишни финансови отчети – същност, етапи, съдържание, общи изисквания.

Литература: „Счетоводство на предприятието” – доц.д-р Васил Божков, доц.д-р Георги Илиев, София, изд. „ГорексПрес”, седмо.


Преподавател: Директор:

/Таня Арабаджиева/ /Славейка Иванова/


Критерии за оценяване

на въпросите по „Счетоводство на предприятието” за ХІЗ клас,

самостоятелна форма на обучение, текущ изпит , специалност „Индустрия”,

учебна 2012/2013 година


Ученикът решава Тест и трябва да отговори на 15 въпроса. За всеки правилно решен въпрос се получават по 2 точки. Така могат да се получат максимално 30 точки.


Максимален брой точки на задачата: 30 точки

Оценката се определя = (Получени точки х 6)

Максим. бр. точки


Отличен (6) - от 28т до 30т

Мн.добър (5) - от 23т до 27т

Добър (4) - от 18т до 22т

Среден (3) - от 15т до 17т

Слаб (2) - под 15т


Изготвил: ..................... Директор:......................

/Таня Арабаджиева/ /Славейка Иванова/

Свързани:

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия град Пловдив конспект
Хi клас, специалност „Счетоводна отчетност”, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2011/2012 година
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – гр. Пловдив

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна...
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на декемврийска

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – пловдив
Съгласно издадена заповед на кмета на община Пловдив инж. Иван тотев от 07. 02. 2012 г за преустановяване на учебните занятия, считано...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом