Конкурс за заемане на академична длъжност
ИмеКонкурс за заемане на академична длъжност
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер9.49 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/Arnaudova/
09.03.2012


Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02.16.07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти), професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, обявен в ДВ, бр.83/25.10.2011 год. и единствен кандидат гл.ас. д-р Жулиета Христова Арнаудова

РЕЦЕНЗИИ:

  • Рецензия от акад. проф. д.с.н Славчо Георгиев Панделиев

  • Рецензия от доц. д-р инж. Георги Илиев Андонов

СТАНОВИЩА:

  • Становище от доц. д-р инж. Антония Овчарова

  • Становище от доц. д-р инж. Бано Петров Банов

  • Становище от доц. д-р инж. Васил Георгиев Вълчинов

  • Становище от проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

  • Становище от проф. дтн. инж. Георги Вълев Димитров

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Жулиета Христова Арнаудова   за участие в конкурс за "Доцент"  по шифър 02.16.07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти), професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, обявен в ДВ, бр.83/25.10.2011 г

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.03.2012 год. от 11часа.


Свързани:

Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Филология (Алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5/17. 01. 2012 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Началника на ввму „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02. 12. 2011 г и от първото му заседание на 05. 12. 2011 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление
Дв no. 83 от 25. 10. 11. за две места с кандидати: гл ас д-р Ивайло Николаев Минчев и гл ас д-р Юлиян Николаев Минчев
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна специалност: 05. 02. 06 Статистика и демография...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом