Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994
ИмеЛитература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер15.8 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-ruse.bg/ird/project/pr/Docs/Literature.doc
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Блажнов, Е.А.Public Relations. Паблик рилейшнз.ИМА – ПРЕС,М.,1994.

Връзки с обществеността и изграждане на доверие.Кат.на ЮНЕСКО, С.,1996.

Джефкинс,Фр.Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс.Варна,1993.

Драганов,М. Нова историческа разновидност на общественото мнение: социален и информационен контекст. – В:Пъблик рилейшънс и реклама,1996, март-април:6-7;и 1997,№1(5):10-11.

Златева,М. Журналистика и пъблик рилейшънс. – В: Пъблик рилейшънс и реклама,1997,№6: 5 и 17.

Иванов,Г.Съвременни ефективни връзки с обществеността. –Във: Връзки с обществеността и изграждане на доверие. Кат.на ЮНЕСКО, С.,1996,13-54.

Креспи,Ъ. Обществено мнение, сондажи и демокрация. С.,1996.

Кунчик,М., А. Ципфел. Въведение в науката за публицистика и комуникации. С.,1997.

Маринов,Р.Пъблик рилейшънс. Технология и практика. С.,1995.

Маринов,Р.Неосъзнатата сила. Ефективните техники в пъблик рилейшънс. С.,1997.

Оксли,Х. Принципи на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността). Бургас,1993.

Пенев,В. Общественото мнение между медиите и властта, между европейските модели и българските реалности.–В: Българско медиазнание,1,С.,1996,91-107.

Райков,З. Паблик рилейшънс – социална технология на ХХI век. – В:Паблик рилейшънс и реклама, 1995,дек.,5-6.

Райков,З. Паблик рилейшънс в България. – В: Българско медиазнание,1,1996,175-181.

Райков,З. Пропаганда и пъблик рилейшънс. – В:Пъблик рилейшънс и реклама,1996,№2,10-11.

Райков,З. Пъблик рилейшънс и реклама. – В: Пъблик рилейшънс и реклама,1997,№1,8-9.

Райков,З. Общественото мнение и пъблик рилейшънс. – В: Обществена комуникация,1998,№10,3-4.

Райков,З. Публична комуникация. С.,1999.

Робъртс,Д. Характер на комуникационните ефекти. – В: Комуникацията, С.,1992,85-117.

Филева, П. Маркетинг и пъблик рилейшънс. – В: Пъблик рилейшънс и реклама,1996,№1,6-7.

Цонева,И. Делово общуване. Част 1: Връзки с обществеността. Свищов,1997.

Шрам,У. Характер на комуникацията между хората. – В:Комуникацията, С.,1992,22-65.

Bernstein, D. Company Image and Reality. L., Cassell, 1986.

Black,S. Introduction to Public Relations. London: Modino, 1989.

Black,S. Public Relations. Rev. Workbook. HTL Pub., L.,1992.

Cutlip,S.M.,Center,A.H., Broom,G.M. Effective Public Relations. 6-th Ed. Prentice Hall, 1985.

Glampitt,Ph.G. Communicating for menagerial effectivness. L.,1991.

Gregory,A. Panning and managing a PR campaign. A step – by- step guide. IPR: PR in Practice series. Kogan Page, 1996.

Graham, R. Public affairs and corporate relations.- In; The practice of PR. Ed. By S.Black, BH Ltd., 4-th Ed.,1995,30-42.

Grunig,J.E., T.Hunt. Managing Public relations. Harcourt Brice Jovanovich Coll.Pub.,1984.

Harlow, R. Building a PR Defineition. – In: Public Relations Review,1976,2,

Harrison,Ch. Public Relations. An Introduction. L., 1995.

Horward, W. The Practice of Public Relations. Oxford, BH, 1994.

Ind,N. The corporate Image. Kogan Page, L.,1992.

Jefkins,Fr. Public Relations. Business Handbook.Pitman Pub.,L.,1992

Jefkins,Fr. Planned Press and Public Relations. Glasgow,1993.

Kotler,Ph., W. Mindak. Marketing and Public Relations: Should they be partners or rivals? - In: Journal of Marketing,1978, oct.

Lowengard,M. Community Relations. New Approaches To building cosensus. – In: Public Relations Journal,oct.1989,24-30.

McQuail,D.,S. Windahl. Communication models for the Study of Mass Communication. Longman,1993.

Moss,D.Public Relations and Marketing. – In: Ed. Black,S. The Practice of Public Relations. BH, Oxford,4-th Ed.,1995,42-59.

Newsom,D.,J.Van S. Turk, D. Kruckeberg. This is PR. The Realites of PR. Wadsworth Pub.Com.,6-th ed., 1996.

Olins,W. Corporate Identity Thames &Hudson,L.,1989.

Peach,L. Corporate responsibility. – In: Effective Corporate Relations. Ed. By N.Hart, Maidenhead: Mc Graw – Hill,1987.

Smythe,J.,C. Dorward,J. Reback. Corporate Reputation. L.,1992.

Stone,N. The Management and Practice of PR.McMillan Business Press Ltd. L.,1995.

White,J. Haw to understand and manage PR. L.,1991.

Wilcox,D.L., Ph. Ault,W. Agee. Public Relations Strategies and Tactics. Harper Collins Coll. Pub. 4-th ed.,1995.

Winner,P. Effective PR Management. Kogan Page, Sec. Ed.,1993.


Свързани:

Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconЛитература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994
Драганов,М. Нова историческа разновидност на общественото мнение: социален и информационен контекст. – В: Пъблик рилейшънс и реклама,1996,...
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconИмидж спортсмена
П63 Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте. Научно-методическое издание. Часть К.: “чпп” 2003. 106 с
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconПрограмма раздел I. Маркетинговые коммуникации как инструменты развития рынка и фирмы Тема Коммуникативный ресурс управления Понятие «коммуникация»
Сборник методических материалов по курсу «Паблик рилейшнз». – М.: Импэ им. А. С. Грибоедова, 2003. – 24 с
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconMedia contact: Andria Lisle, Public Relations Manager

Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconНай-общо за дейността Public Relations
Публичността е информация от външен източник, която се използва от медиите, защото има стойност на новина. Това е неконтролируем...
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconВопрос 27 вопросы этики паблик рилейшнз
Эти вопросы рассматриваются на двух уровнях. Во-первых, это касается этики поведения каждого, кто профессионально практикует связи...
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconПрес-конференцията ще се проведе на 31 юли от 10 ч в Национален прес клуб "София Прес", ул. Славянска 29, София. Парaлелни пресконференции ще има в Кърджали, Варна (30. 07), Враца, Перник, Смолян, Плевен, Благоевград
От 1 до 7 август 2009 г под мотото “Кърменето в извънредни ситуации. Готови ли сме?” за шести пореден път у нас ще се чества световната...
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconУстав на българско дружество за връзки с обществеността наименование на сдружението
Българско дружество за връзки с обществеността (на английски език Bulgarian Public Relations Society, съкратено бдво, съотв. Bprs)...
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconУбеждаваща комуникация
За Public relations е от изключителна важност посоката на това въздействие. В по-голямата част от случаите усилията по убеждаване...
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994 iconИнтервюта, мнения, примери от практиката, и всичко от пр гледна точка
Павлина Риеселова, управляващ партньор в Ewing Public Relations, Прага. Тя беше в София, като финалист в конкурса World Young Business...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом