Дипломна работа
ИмеДипломна работа
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер21.01 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/plan-1549.doc

ДИПЛОМНА РАБОТАТема: Кредитиране на предприятията от търговските банки
СъдържаниеУвод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Възникване, същност и форми на кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2. Икономическа същност и роля на кредитното посредничество . . . . 5

3. Методи на кредитиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4. Видове кредити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.1. Класификация и описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

4.2. Кредити, предоставяни от българските банки. . . . . . . . . . . . . . . 29

4.2.1. Кредити за микропредприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

4.2.2. Кредити за малки и средни предприятия . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2.3. Кредитни програми за земеделие и хранителна индустрия .42

4.2.4. Кредити за доставки/покупки от търговски вериги и дистрибуция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.3. Кредитни програми, предлагани в “Евробанк” АД . . . . . . . . . . .48

4.3.1. Проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране” . . . . . . .48

4.3.2. Проект “Красива България” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

4.3.3. Програма за кредитиране на МСП, съвместно с Германската банка КfW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

4.3.4. Програма “САПАРД” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5. Възнаграждение на банките за кредитните услуги . . . . . . . . . . . . . . 52

5.1. Комисиони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.2. Лихви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

6. Начини на погасяване на кредитите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7. Организация на кредитната дейност на банките . . . . . . . . . . . . . . . 59

7.1. Практика на банките при кредитиране на предприятията . . . . .59

7.1.1. Етапи на кредитния процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7.1.2. Определяне на кредитоспособността на предприятията . . .64

7.1.3. Обезпечения на кредитите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7.1.4. Договори за банков кредит. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

7.2. Организация на кредитната дейност на “Евробанк” АД . . . . . . .82

7.2.1. Правилник за кредитната политика на “Евробанк” АД – общи положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

7.2.2. Органи, участващи в кредитния процес в “Евробанк” АД . 86

7.2.3. Специфични моменти в работата на банката по отношение на кредитната й дейност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7.2.4. Технологична процедура по отпускане на кредит . . . . . . . .89

7.2.5. Разрешаване на кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7.2.6. Текущ контрол върху отпуснатите кредити . . . . . . . . . . . . 100

7.2.7. Договор за банков кредит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7.3. Анализ на кредитоспособността на предприятие . . . . . . . . . . . 101

8. Кредитен риск. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

9. Счетоводно отчитане на банковите кредити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Използвана литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом