Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
ИмеМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер21.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rzi-dobrich.org/docs/1331544155_buletin 28.02.2012г.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ
гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 600 614, факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@bergon.net


БРОЙ № 4


28.02.2012г. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

ДО ВСИЧКИ МЕДИИ Д-р Д.Иванова


Началник отдел “ПЕК”

РИОКОЗ-Добрич

Тел. 65 55 31


ОТНОСНО: Регистрирана заразна заболяемост за 2011г.


За 2011г. на територията на област Добрич са регистрирани 1409 остри заразни болести (ОЗБ).


Въздушно-капкови инфекции: 605

Варицела - 463

Скарлатина - 85

Туберкулоза - 47

Бактериален менингит и менингоенцефалит - 4

Вирусен менингит и менингоенцефалит - 4

Коклюш - 1

Менингококова инфекция - 1


Чревни инфекции: 720

Ентероколит - 578

Колиентерит - 75

Салмонелоза - 26

Остър вирусен хепатит тип А - 8

Дизентерия - 33


Инфекции с множествен механизъм на предаване: 13

Остър вирусен хепатит тип В - 6

Вирусен хепатит тип С - 4

Остър вирусен хепатит тип неопределен - 3


Трансмисивни инфекции: 71

Лаймска болест - 56

Марсилска треска - 15


Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) през периода - 2589.


За сравнение през 2010г. са регистрирани 1449 ОЗБ: 711 въздушно-капкови инфекции; 671 чревни инфекции; 54 трансмисивни инфекции; 13 инфекции с множествен механизъм на предаване; 1371 ОРЗ.

От 2004г. до момента се очертава тенденция на заболяемост за областта под средната за страната.

Най-засегната възрастова група от ОЗБ е от 1 до 4 г. - 35% от заболелите.

В структурата на заразната заболяемост превес имат чревните инфекции (относителен дял 51%) над дихателните инфекции (относителен дял 42,94%) като подчертано заболяемостта се оформя от заболелите от Ентероколит. Заболяемостта от Невроинфекции (0,6% относителен дял от общата заболяемост), трансмисивни инфекции (5,04 % относителен дял) и Вирусни хепатити (1,49% относителен дял) са с тенденция за намаляване.

С най-голям относителен дял сред дихателните инфекции са заболяванията от Варицела и Скарлатина, като в сравнение с 2010г. Заболяемостта от Варицела се задържа на сравнително постоянно ниво, а тази от Скарлатина е повишена след регистриран спад предходната година.

За първите два месеца на 2012г. заразната заболяемост се задържа на нивото на 2011г.

Регистрираната заболяемост от ОРЗ през февруари 2012г. по седмици:

30.01. - 05.02.2012г. – 138 заболели, заболяемост 149,84%оо;

06.02. - 12.02.2012г. – 118 заболели, заболяемост 128,12%оо;

13.02. - 19.02.2012г. – 147 заболели, заболяемост 159,60%оо;

20.02. - 26.02.2012г. – 161 заболели, заболяемост 174,8%оо.

През февруари 2011г. заболяемостта от ОРЗ се е движила в границите от 188,78%оо до 206,04%оо.

Свързани:

Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
За 2012г на територията на област Добрич са регистрирани 1393 остри заразни болести (озб)
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Относно: Регистрирана заразна заболяемост за периода 01. 08. 2011 г. – 12. 09. 2011г
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Относно: Контрола по Наредба №6 от 10. 08. 2011 г на мз за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Относно: Извършване на кампания за перорална, профилактична ваксинация на лисици и други целеви животни против заболяването бяс на...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич-9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Информация с обобщени годишни резултати от дейността на здравния контрол по мониторинговата програма за качеството на водата, предназначена...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич-9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
През първо полугодие на 2011 г в Рзи-добрич са пробонабрани и изследвани проби вода за питейно-битови цели от всички зони на водоснабдяване...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
С писмо, получено по електронната поща с изх. №16-00-55/21. 05. 2012 г от Министерство на здравеопазването ни информира за получени...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Алцхаймер, наркотични зависимости, епилепсия, умствена изостаналост. Ръстът на заболяванията е свързан с информационната претрупаност,...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Решение на Световната здравна организация от 1996 г. На този ден през 1882 г немският бактериолог Роберт Кох обявява, че е изолирал...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Пмг “Иван Вазов” гр. Добрич, Частна профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” гр. Добрич и оу “П. Хилендарски” с. Безмер, общ. Тервел...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом