Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
ИмеВипусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
страница1/5
Дата на преобразуване16.01.2013
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/85529/664050/version/1/file/plan_Ispan_BA
  1   2   3   4   5
С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И”


Випусков учебен план – прием 2011/2012


Утвърждавам,

Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Бакалавър

......................

(подпис)

Специалност: Испанска филология Срок на обучение: 8 семестъра


Професионална квалификация:

Утвърден с протокол 1. Филолог

№ ............... от ..................

на Академичния съвет


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Наименование на учебните дисциплини

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф

Изпити

Текущи оценки

ECTS- кредити

Всичко задължителни занятия

Часове

Разпределение по курсове и семестри

Лекции

Семинарни занятия

Практически упражнения

І курс

ІІ курс


ІІІ курс


ІV курс


V курс


семестри

семестри

семестри

семестри

Семестри

І

седм. зае-тост

ІІ седм. зае-

тост

ІІІ седм.

зае-

тост

ІV седм. зае-тост

V седм. зае-тост

VІ седм. зае-тост

VІІ седм. зае-тост

VІІІ седм. зае-тост

ІХ седм. зае-тост

Х седм. зае-тост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ПЪРВИ КУРС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

1

Практически испански език I част

З
т.о.-1

8

120

0

120
0+8
2

Странознание на Испания – Античност и Средновековие

З

и-1
3

45

30

15
2+1
3

Предколумбови култури

З
т.о-1

2

30

30

0
2+0
4

Фонетика и фонология

З

и-1
3

45

30

15
2+1
5

Лексикология и фразеология

З

и-1
3+1 к.р.

45

30

15
2+1
6

Увод в общото и рoманското езикознание

З

и-1
4

60

30

30
2+2
7

Корективна фонетика

З
т.о.-1

1

15

0

15
0+1
8

Увод в испаноезичните литератури

З
т.о.-1

2

30

30

0
2+0
9

Практически испански език I част

З

и-2
8

120

0

1200+8

10

Латински език

З

и-2
2

30

0

300+30

11

Морфология на номиналната система

З

и-2
3

45

30

152+1

12

Увод в литературната теория

З

и-2
4

60

30

302+2

13

Странознание на Испания и Латинска Америка XV – XXI в.

З

и-2
5+1 к.р.

75

60

154+1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14

Испанска литература XI – XV в.

З

и-2
4

60

30

302+2

15

ВТОРИ КУРС


  1   2   3   4   5

Свързани:

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием уч. 2012-2013 г. Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием 2007/2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Бакалавър
Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием 2012-2013 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план прием 2007-2008 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconВипусков учебен план
Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен: Магистър
Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна (подпис) степен

Випусков учебен план прием 2011/2012 Утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен
Завършилите Магистърската програма „Общество и култура на арабския свят” придобиват образователно-квалификационна степен „магистър...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом