Списък на крайно класираните кандидати в конкурса
ИмеСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Дата на преобразуване15.01.2013
Размер32.5 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/2760_10_spis_zakl.int_konk._Ekspert-
Приложение № 1


към рег. № 2760/30.03.2010 г.


СПИСЪК


НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА


за длъжността : “Експерт /Методолог – счетоводство, планиране и прогнозиране”,

категория „В-Експертен персонал с ръководни функции”

в сектор „Финансово – счетоводен и капиталови разходи”

към отдел „Финансово – ресурсно осигуряване”

при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.


Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЛС-04-2/04.01.2010 г. на министъра на правосъдието, въз основа на показаните резултати от кандидатите от етап „Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


РЕШИ:


І. На основание глава Б, Раздел ІІІ-ти, т. 4.5 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, обявява резултатите от етапа „Заключително интервю”, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІІ-ТИ ЕТАП

1

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАКОВА

25,00

2

КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАЛУДОВ

20,00


ІІ. На основание Глава Б, Раздел ІV, т. 1 и т.1.2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, след изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите, преминали успешно всички етапи на конкурса, обявява крайно класиране по низходящ ред, както следва:
ПО

РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ

ОТ

І-ВИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ

ОТ

ІІ-РИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ

ОТ

ІІІ-ТИ ЕТАП

ОБЩ

БАЛ

1

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАКОВА

19,38

25,00

25,00

69,38

2

КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАЛУДОВ

23,88

23,00

20,00

66,88ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГДИН РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАКОВА да бъде назначена на длъжността “Експерт (методолог-счетоводство, планиране и прогнозиране)” в сектор ФСКР към отдел ФРО при ГДИН, която се определя за спечелила обявения конкурс.

ІV. На основание глава А, Раздел ІІІ, т. 3.10, от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, определя като резерв за длъжността „Експерт (методолог-счетоводство, планиране и прогнозиране)” в сектор ФСКР към отдел ФРО при ГДИН, кандидата:


- КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАЛУДОВ


V. Настоящият списък да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

Росен Русев


ПРОТОКОЛЧИК:

(п)

Ваня ГеоргиеваСвързани:

Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом