Капитан дядо никола 1800- 1856
ИмеКапитан дядо никола 1800- 1856
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер81.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulplam.com/books/Istoriq na Bulgaria/Kap.Dqdo Nikola.doc

Аз сега покачвам звънче, което след време ще стане камбана.КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА 1800- 1856

Сто и тридесет години ни делят от въстанието на Капитан Никола, от деня, в който облечен в руска капитанска униформа, яхнал кон, повежда чета от 14 въстаника от Лясковския манастир "Свети Петър и Павел"' към Габровския Балкан. Въпреки отдалечено­стта на епохата, с героичният си живот Капитан Никола си остава близък, и скъп на габровци, лясковци, тревненци и търновци. Зато­ва продължават да се пеят песните за него и за подвига му.

Неграмотен, но природно интелигентен, с бурния си живот и ярка революционна дейност, Никола Филиповски или Капитан Никола, рано привлича вниманието на мемоаристи и историци на Възраждане­то. И въпреки това животът и дейността на Капитан Никола не са изследвани пълно. Въстанието в Търновско и Габровско от 1856 г. ръководено от Капитан Никола, макар и ограничено по територия и време получава широк отзвук. Летописните бележки на белочерковският учител и общественик Бачо Киро от 1872 и 1873 година показват, че въстанието отеква дълбоко в душите на поробените бълга­ри, а името на Капитан Никола става легенда.

Петко Рачев Славейков, един от най-близките му другари из­гаря най-достоверните и ценни сведения след въстанието, когато за­почват преследванията на участниците в подготовката на въстанието. По-късните му бележки заедно с богатата му архива остават в пепе­лищата на Стара Загора през лятото на 1877 година.

Интересът към въстанието и личността на Капитан Никола нараства много в края на миналото столетие. В спомените си Пантели Кислмов от Търново съобщава с голяма непринуденост за подготов­ката и избухването на въстанието в Търновско. Написани от близък приятел на Капитан Никола, те и досега са най-ценния и верен из­вор за дейността му в Търново. Едновременно с него Георги Дими­тров събира и изнася интересни сведения за положението на българите през Кримската война 1853-56 г.

 

Първо задълбочено изследване на дейността на Капитан Ни­кола в Габровско и Тревненско прави Христо Петър Гъбенски от Габрово. По-късно Хр.И.Кехайов от Габрово събира и проучва много материали, съпоставя ги, разпитва 19 съвременници на Капитан Ни­кола от Габровско и прави съществен принос в проучване живота и делото му. Заслуги има и Богомил Даскалов от Трявна. Моско Москов, Димо Минев и Енчо Дочев от Лясковец правят ценни проучвания по подготовката на въстанието в Лясковец и съдбата на четниците, които с малки изключения са лясковци.

Общата слабост на публикациите от преди 9 септември 1944 г. е, че разглеждат въстанието откъснато от икономическото развитие на българските земи. Те не изясняват причините и движещите сили на въстанието. Тези проблеми са изяснени в изследванията на акад.Димитър Косев, проф. Александър Бурмов, румънският историк проф.Константин Велики и в тритомната "История на България". Професор К.Велики проучва и публикува румънските архиви свързани с дейността на българите в трите бунта в Браила през 1841, 1842 и 1843 година. От краткия преглед на литературата за живота и делото на Капитан Никола се вижда, че за него е писано много и от много автори, но и досега цялостно и пълно проучване не е сторено. Поради липса на изворни материали данните за живота и дей­ността на Капитан Никола за периодите до 1842 и за 1849-1854 год. са много оскъдни. В процеса на работата получих ценна помощ от партийното и административно ръководство на комбинат "Капитан дядо Никола" Габрово, от Енчо Дочев от Лясковец, Петър Богданов от с. Белица, Кънчо Пенчев и Кольо Божков - Трявна, Иван Добрев от Енчевци, Стефан Анев от Николаево и много други, на които изказвам сърдечна благодарност.

НИКОЛА ФИЛИПОВСКИ В НАРОДНИТЕ БОРБИ И В БРАИЛСКИТЕ БУНТОВЕ

В края на 18 и началото на 19 век в българските земи стават сложни социално-икономически процеси. Засилва се класовото разслояване, разлага се турската военно-ленна система. Зараждат се и почват да се развиват стоково-париините отношения.

Османската империя преживява тежка политическа криза. Централната власт отслабва. Ширят се феодални бунтове и размирици. Кърджалии и далии кръстосват, грабят и опожаряват надлъж и нашир българските земи. Навсякъде царят безправие и произволи. Българите сами поемат защитата си, а с това нараства самочувствието им, опита им в борбата за освобождение.

В резултат на успешните войни, които периодически се повтарят от 1768 година, руските войски проникват на юг от Дунава в българските земи. Българското население ги посреща с нескривана симпатия. То гледа на тях като на освободители и ги подпомага. Идеята за освобождение постепенно обхваща все по-широки слоеве от поробеното българско население. Първи изразители и идеолози на тези стремежи на българите стават Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

След освобождението на Сърбия 1804 г. и Гърция - 1821 г. чрез въстания, българите заживяват с надеждата, че е дошъл ред и за тях. Данъчните и поземлени реформи в Турция не подобряват положението на българския народ. Реформите не успяват да задушат стремежите на българите за борба и освобождение, а още повече ги разпалват. Ето в такава бурна епоха израства Никола Филиповски или Капитан Никола - както е известен в нашата история и в Габрово.

От досегашните издирвания идваме до извода, че Никола Филиповски е роден в добруджанските села край Лукава, разположени между Силистра и Тутракан. При войните на Русия с Турция, в пър­вата половина на 19 век, много българи от тези села подпомагаг руските войски и се изселват във Влашкото княжество. В изложение­то по-нататък ще видим, че Никола Филиповски има вуйчо и братовчеди в селата Фундул и Улмени, край гр. Олтеница, окръг Илфов. Българите в двете села са преселници от Руско -турската война 1828-1829 г.

Безспорно е едно, че Никола Филиповски е роден и израства в Добруджа в период на жестоки кърджалийски вилнения и несигур­ност за българите. Затова неговото детство е съпроводено с много насилия на турците, на убийства и палежи. Спомените и преживяванията от тази жестока действителност поддържат през целия му живот революционен ентусиазъм огън да се бори за извоюване свобода на своя народ.

Почти всички автори са единодушни, че по време на въстание­то през 1856 година Никола Филиповски е бил около 60 годишен, т.е. ,че е роден около 1800 година. Тази година е отбелязана и на паметника в Габрово. Богомил Даскалов от Трявна приема, че е роден през 1795 г. Само Филип Симидов приема 1812 година.

Въз основа на антропологично изследване на черепа на Никола Филиповски д-р Йордан Йорданов през 1984 г. идва до извода, че той е роден между 1816 и 1821 г. И така вместо да се изясни въпросът, за годината на раждането се усложни. Но по този въпрос ще се заемем по-късно. За нас 1800 г., годината отбелязана на паметниците в Габрово и Трявна, е най-близка до истинската, защото Никола Филиповски е бил познат на твърде много хора от Търновско и Габровско и не е възможно да работят 2-3 години с него и да не знаят на каква възраст е бил, още повече да го нарекат и дядо Никола, както е възпят в песните.

< 1 2 >

Най-нови

  • Капитан Дядо Никола

 

 

Гръцкото въстание от 1821-27 година и Руско-турската война от 1828-1829 г. отново събуждат надеждите на българите за освобо­ждение. Те решават, че е дошъл вече края на робството и се включват в доброволчески отряди. Вероятно не остава настрани и младият Никола, понеже е бил много буен и енергичен, но затова няма исторически данни.

Според Е.Даскалов, Никола Филиповски става командир на чета към доброволческата дружина на капитан Георги Мамарчев през 1828 год. Дружината на Георги Мамарчев. подпомага руските войски в щурма и превземането на Силистра, а когато те се насочват към Одрин и Цариград подготвя въстание на българите в Сливенско без да го съгласува с руското командуване.

От подписването на Одринския мир през 1829 г. до 1835 г. Георги Мамарчев е кмет на окупирания от руските войски град Силистра. Той е арестуван в Плаковския манастир южно от Търново, като един от организаторите на Велчовата завера. Според Е.Даскалов, Никола Филиповски остава в Силистра до 1835 г.

С възмажаването си Никола Филиповски изучава панталонджийството в Русе. При изтеглянето на руските войски през 1829 г, което е съпроводено с масово изселване на българското население, подпомагало руските войски по време на войната, той се установява в Букурещ. По същото време сливенци създават Нови Сливен край Плоещ. Много българи се заселват в Бесарабия, Брамла и Букурещ. В Бесарабия се заселва братът на Никола Филиповски, чийто име не е известно. Ето защо приемаме, че увлечен от общия поток през 1829 година и Никола Филповски напуска България и се установява в Буку­рещ, където става майстор шивач на модерни /френски/ дрехи.

Най-пълно и вярно описание на външния вид на Никола Филиповски дава майката на Ф.Симидов, която го познава от Търново, където той се установява по. време на Кримската война 1853-1856 г. Според нея, той е среден на ръст, плещест, в зрялата си възраст почти пълен, с леко, пъргаво и напето ходене. Макар и над 50 годишен, той е с черна коса и дълги мустаци, които засуква нагоре. Бил пълен в лицето., винаги чист, бял, даже червендалест. Очите му са сини с жив и ясен поглед.

До края на живота Никола Филиповски остава весел, жизнерадостен, всеотдаен и пъргав. Въпреки и неграмотен, с качествата си на революционер, той бързо печели разположението на хората и лесно намира общ език. Тези му качества го улесняват в организаторската и революционна дейност във Влашкото княжество през 1842-1843 год. и по-късно в поробеното ни отечество, през 1854-1856 година.

Благодарение на трудолюбието и предприемчивостта прокуденото от войните българско население във Влашко и Молдова бързо се устрой­ва и замогва, като се отдава на занаяти и търговия. Така българите се включват в стопанския живот на княжествата, организирват се и заработват в две направления: културно и политическо. Те ясно осъз­нават, че освобождението на поробеното ни отечество може да се осъществи с помощта на Русия. Политическите свободи и близостта с поробеното отечество им позволяват да създават база за революционно-освободително движение във Влашкото княжество.

По силата на Одринския мир 1829 година, турците изтеглят гарнизоните си от Браила и Галац и те стават свободни пристанища. В тях и особено в Браила се съсредоточава и сплотява многобройна и будна българска емиграция.

 

В политическия живот ка Влашко и Молдова преобладават умерено-революционни стремежи на румънското дребно болярство и ламтеж за княжеската корона. Обременени с тежки данъци, крепост­ните селяни, дребните боляри и либерална буржоазия започват борба с едрите боляри. Ето защо във Влашко се създават заговори, възникват тайни .дружества, заражда се революционно движение в което участвуват и много българи, въпреки че имат данъчни облекчения като нови заселници.

През пролетта на 1841 година избухва въстание на българите в района на град Ниш. Въстанието бързо се разраства. Българите от Влашко и Молдова установяват връзка с тях и преценяват, че положението в Турция е благоприятно за въстание. Те решават по пътя на заговори и с минаването на малки чети през Дунава да разширят въстанието.

А.Дешов разполага с достатъчно средства и създава широка заговорническа организация в градовете Букурещ, Ришиори де Ведя, Каракал, Плоещ, Галац и др. Той набира специални организатори- капитани и куриери. Те поддържат връзка с групите, служат си с пароли и вербуват нови заговорници. Първият организатор и агита­тор на А.Дешев е Петър Ив. Гаров, с нелегалното име Другу. Наскоро след създаването на заговора, през октомври той се свързва с НИКО­ЛА ФИЛИПОВСКИ и го включва като организатор-капитан в заговора. Възможно е оттогава Никола Филиповски да носи името капитан. С разрастването на заговора се създават райони 1 в които работят като организатори Петър Гаров, Никола Филиповски и Станко Радев от Галац.

И така през октомври 1842 година букурещкият шивач на модерни дрехи Никола Филиповски се включва в Третия браилски бунт. От този период разполагаме с достоверни и точни данни за него. Не е известно отношението му към предишните два бунта в Браила. Ясно е само едно, че той не е чужд на идеята за освобождение на България. Той е вече семеен човек, навършил 40-те години, женен за Маргиола, вероятно румънка.

Петър Гаров, човек без постоянна професия и жилище урежда среща на Никола Филиповски с А.Дешев на 26 октомври. На тази среща двамата организатори изясняват задачите и получават сумата 140 жълтици за осъществяването им. Наскоро след това те получават още 100 жълтици, което показва, че работата им е успешна.

 

 

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconПрограма на капитан дядо никола ад, гр. Габрово
Предпоставки, отговорности и дейности на съвета на директорите за осъществяването на добро корпоративно управление и гарантиране...

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconМеждинен доклад
Междинен доклад за дейността на „капитан дядо никола” ад, гр. Габрово за второто тримесечие на 2012г.,Съгласно чл. 100О, ал. 4, Т....

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconМеждинен доклад
Междинен доклад за дейността на „капитан дядо никола” ад, гр. Габрово за второ тримесечие на 2010Г.,Съгласно чл. 100О, ал. 4, Т....

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconОтчет на "Капитан дядо Никола" ад габрово
С решение на Габровския окръжен съд №1669 от 1995 година е вписана промяна в капитала на дружеството от 357 001 000 на 369 031 000...

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconФирми от различни отрасли на българската икономика
Средна Азия (Казахстан и Киргизстан) са Оргахим ад русе, Кроношпан България ад бургас, Еврохолд ад софия, Ветпром ад радомир, Новиз...

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconДядо Никола плаче от щастие. Той събра кротичко лютивата фасулена чорба, подсмърча и гледа да скрие сълзите, които вече преливат и се готвят да потекат по
Вратата постоянно се отваря, влизат-излизат хора, жени с деца на ръце, увити в кожуси, загърнати в япунджаци. Дядо Никола, стопен...

Капитан дядо никола 1800- 1856 icon3. Биография на героя, обстоятелства,формирали възгледите му
Бащински мъки на дядо Горио ”, “Този клетник беше бившият производител на макарони дядо Горио ” и описание: „Дядо Горио беше на около...

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconТесла заимствал идеите си от "други светове"
Никола Тесла. Роденият в хърватския град Смилян през 1856 г етнически сърбин пристига в сащ по покана на Томас Едисън в края на 19-и...

Капитан дядо никола 1800- 1856 icon20 юни (понеделник) от 19. 00 ч в салона на пбнч „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856 – град Свощов
...

Капитан дядо никола 1800- 1856 iconКой е в центъра дядо коледа или иисус?
Дядо Коледа, вместо към истинската причина за този празник – Иисус Христос. Родители, възрастни и възпитатели представят Дядо Коледа...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом