Републикабългари я национален статистически институт
ИмеРепубликабългари я национален статистически институт
страница1/36
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер2 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsi.bg/OBPDOCS/TZ_KBS_Ver_KS_9.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
1038 София, ул.“П. Волов” 2, тел.:(+359 2) 9857 111, факс:(+359 2) 9857 500, e-mail: info@nsi.bg
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДAНИЕ


Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”


2011, София

Съдържание:


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 1

1038 София, ул.“П. Волов” 2, тел.:(+359 2) 9857 111, факс:(+359 2) 9857 500, e-mail: info@nsi.bg 1

Речник на термини, дефиниции и съкращения 6

1.Въведение 8

1.1.Цел на документа 8

1.2.Структура на документа 8

1.3.Цели на системата 9

2.ИС „Краткосрочна бизнес статистика” 10

2.1.Обхват и общо описание на бизнес процеса по краткосрочна бизнес статистика (КБС) 10

2.2.Правна рамка 13

2.3.Очаквани обеми на данните по изследвания. 13

2.4.Използвани класификации и номенклатури 14

3.Модулна архитектура 16

4.ИТ инфраструктурата в НСИ 19

4.1.Структура на НСИ 19

4.2.Основни цели 19

4.3.Състояние на ИКТ 19

4.3.1.Информационни системи 19

4.3.2.Технически средства и комуникации. 20

4.3.2.1.Технически средства. 20

4.3.2.2.Комуникационна инфраструктура 20

5.Правила и изключения 24

5.1.Правила 24

5.2.Изключения 24

6.Функционална спецификация 26

6.1.Подсистема “Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите” 26

6.2.Подсистема цени на производител 34

6.2.1.Цени на производител в промишлеността 34

6.2.2.Цени на производител на транспортни, съобщителни и други бизнес услуги 41

6.2.3. Подсистема „Цени на производител на дейности по наемане и предоставяне на работна сила” 43

6.2.4.Подсистема „Цени на производител на дейности по почистване” 46

6.2.5.Подсистема „Цени на производител на услугите в товарния автомобилен транспорт” 50

6.2.6.Подсистема „Цени на производител на услугите в областта на информационните технологии” 54

6.2.7.Подсистема „Цени на производител на услуги по
обработка на товари” 57

6.2.8.Подсистема „Цени на производител на услуги по складиране и съхраняване на товари” 60

6.2.9.Подсистема „Цени на производител на услуги в морския транспорт” 63

6.2.10.Подсистема „Цени на производител на услугите във въздушния транспорт” 64

6.2.11.Подсистема „Цени на производител на услугите в областта на далекосъобщенията” 66

6.2.12.Подсистема „Цени на производител на пощенски и куриерски услуги” 68

6.2.13.Подсистема „Цени на производител за обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web – портали 70

6.3.Подсистема „Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти” – месечна 73

6.4.Подсистема „Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд” - тримесечна 77

6.5.Подсистема „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи” - тримесечна 93

6.6.Подсистема „Дейност на нефинансовите предприятия” - тримесечно 94

6.7.Подсистема „Разрешено и започнатото строителство на нови сгради” – тримесечно 103

7.Роли в системата 106

8.Нефункционални изисквания 107

9.1. Изисквания към потребителския интерфейс 107

9.2.Експлоатационни изисквания 108

9.3. Архитектурни изисквания 108

9.4. Изисквания за сигурност и защита на системата 109

9.5. Нормативни изисквания 111

9.6. Изисквания към хардуер, комуникации, системен и аналитичен софтуер 111

10.Изискване за разработване на прототип. 112

11.Oписание на дейностите по проекта 115

11.1. Системен проект 115

11.2. Разработка и тестове 116

11.3. Обучение 116

11.4. Документация 117

11.5. Инсталация 117

11.6. Гаранционно поддържане 118

11.7.Собственост 119

12.План за изпълнение на проекта, комуникация в рамките на проекта и предмет на доставка 120

12.1.План за изпълнение на проекта. 120

12.2.Комуникация в рамките на проекта 120

12.3. Предмет на доставка 121

13.Приложения 122
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Свързани:

Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт документи
За провеждане на търг за отдаване под наем на площи- 1,5 М2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. Вендинг автомат за натурален плодов...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 125,00 М2 и самостоятелно помещение с площ...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Интрастат, както и на търговците, осъществяващи внос и износ на стоки със страни извън ес, при попълването на отделни клетки в Единниа...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом