До община град добрич ул."България" №12 град добрич ценово предложение
ИмеДо община град добрич ул."България" №12 град добрич ценово предложение
Дата на преобразуване15.01.2013
Размер49.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/cenovo predlogenie.doc
ОБРАЗЕЦ


ДО

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 12

ГРАД ДОБРИЧ


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗКЪРПВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД ДОБРИЧ, ИЗГРАЖДАНЕ

И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА“

От…………………………………...……………..................................., представлявано от Управителя /изп.директор/……………………..........................................................с ЕГН …….……………..............УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


След като получихме документацията за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич, изграждане и ремонт на общински пътища“


по Обособена позиция 1 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и ремонт на общинските пътища с асфалтобетонова смес“


П Р Е Д Л А Г А М Е :


Да изпълним обекта при следните единични цени /без включен ДДС/ за съответните видове СМР:


вид СМР

Мярка

Цена
1

2

3

4

Ц1

1.

Изкърпване асфалтова настилка / с плътна смес/

Н= 4 см.,с фрезоване и ръчно полагане


м2
Ц2

2.

Изкърпване асфалтова настилка / с плътна смес/

Н= 5 см., с фрезоване и ръчно полагане


м²
Ц3

3.

Изкърпване асфалтова настилка / с плътна смес/

Н= 4 см., с ръчно разкъртване и ръчно полагане


м²
Ц4

4.

Изкърпване асфалтова настилка /с плътна смес/

Н= 5 см, с ръчно разкъртване и ръчно полагане


м²
Ц5

5.

Машинно полагане на асфалтобетон/плътна смес/

т

Компоненти на ценообразуването, за не посочени в единичните цени видове работи:

1. Часова ставка………………………………………………лв/ч.час

2. Допълнителни разходи върху труда…...………………………..%

3. Допълнителни разходи върху механизацията………………….%

4. Доставно-складови разходи……………………………………...%

5. Печалба…………………………………………………………...%


Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане на асфалтовата смес и валиране са включени в единичната цена.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове СМР съгласно действащите нормативи в строителството.

Към заявените цени ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


по Обособена позиция 2 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б12,5“


П Р Е Д Л А Г А М Е :


Да изпълним обекта при следните единични цени /без включен ДДС/ за съответните видове СМР:


вид СМР

Мярка

Цена
1

2

3

4

Ц1

1.

Изрязване на асфалтова настилка с фугорезачка

м1
Ц2

2.

Ръчно разкъртване на асфалтова настилка с натоварване на транспорт

м²
Ц3

3.

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с натоварване на транспорт

м²
Ц4

4.

Извозване на отпадъци

м³/км
Ц5

5.

Полагане на бетонова настилка от Б 12,5 с Н=10см

м²


Компоненти на ценообразуването, за не посочени в единичните цени видове работи:

1. Часова ставка………………………………………………лв/ч.час

2. Допълнителни разходи върху труда…...………………………..%

3. Допълнителни разходи върху механизацията………………….%

4. Доставно-складови разходи……………………………………...%

5. Печалба…………………………………………………………...%


Задължаваме се да изпълним всички възложени видове СМР съгласно действащите нормативи в строителството.

Към заявените цени ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Дата: .................... 2010 г. УПРАВИТЕЛ: ............................

Свързани:

До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconДо община град добрич ул. "България" №12 град добрич ценово предложение
От представлявано от Управителя /изп директор/ с егн
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изкърпване на уличната мрежа на град добрич“
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Община град добрич – гр. Добрич, ул. ”България“ №12, Булстат 000852932, представлявана от Кмет Детелина Николова, и Снежка Димитрова...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconДоговор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconПроект! Договор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение icon17 до община град добрич ул. "България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “реновиране на пътни отсечки в град добрич: булевард...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич ценово предложение iconДо общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно
Относно: Закупуване на имот от Община град Добрич в пз „Запад”, представляващ животновъден комплекс- временен приют за безстопанствени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом